Đây là một câu trần thuật hoàn chỉnh với Chủ ngữ Subject là "she" và Động từ Verb là "runs."tải về 1.06 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/30
Chuyển đổi dữ liệu16.09.2022
Kích1.06 Mb.
#53191
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
ĐI IN - Grammar for IELTS buổi 110 
 
 
 
Đây là một câu trần thuật hoàn chỉnh với Chủ ngữ - Subject là “she” và Động từ - Verb là “runs.”
• Chủ ngữ là chủ thể của hành động được miêu tả trong câu. 
• Động từ là thành phần miêu tả hành động hoặc trạng thái của Chủ ngữ. 
Chủ ngữ và Động từ là hai thành phần không thể thiếu trong một câu trần thuật và có quan 
hệ mật thiết với nhau trong ngữ pháp tiếng Anh. 
Trong câu trần thuật, Chủ ngữ luôn đứng trước Động từ.
Chủ ngữ và Động từ có sự liên kết chặt chẽ về mặt ngữ pháp thông qua 2 yếu tố:
1) Thì động từ → Hãy đặt câu hỏi: Hành động xảy ra khi nào?
2) Sự hòa hợp Chủ ngữ - Động từ (Subject – Verb agreement) → Hãy đặt câu hỏi: Chủ ngữ số 
ít hay số nhiều?
Trong ngữ pháp tiếng Anh, có tổng cộng 5 thành phần câu. Ngoài Chủ ngữ và Động từ là 2 
thành phần không thể thiếu, 3 thành phần còn lại là: Tân ngữ - Object, Bổ ngữ - Complement, 
và Trạng ngữ - Adverbial. Không phải câu nào cũng có 3 thành phần trên. Tùy vào thông tin 
muốn truyền đạt mà người viết mới bổ sung các thành phần đó. 


Thì động từ 
Hành động xảy ra khi nào? 
Sự hòa hợp S - V 
Chủ ngữ số ít hay số nhiều? 
Thành phần câu 
Unit 
This publication's user rights are given to 
Mã khách hàng: 250420-027 | Phone: 0353580828 | Email: nhunguyen3899@gmail.com


11 
➢ 
Tân ngữ - Object
 
Tân ngữ là đối tượng chịu tác động từ 
hành động của chủ ngữ. 
Tân ngữ luôn luôn đứng sau Động từ. 
 
 
 
 
Bổ ngữ - Complement 
Bổ ngữ là thành phần bổ sung thông 
tin cho các phần khác trong câu: chủ 
ngữ, động từ và tân ngữ 

tải về 1.06 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương