Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minhtải về 403.78 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích403.78 Kb.
#1874
  1   2   3   4


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯỢC BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND

ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
NĂM 1977


QUYẾT ĐỊNH

 

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

1

340/QĐ-UB

28/4/1977

Thành lập Viện Quy hoạch thành phố.

CHỈ THỊ

2

02/CT-UB

02/01/1977

Về những biện pháp đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn lao động và cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.

3

13/CT-UB

28/3/1977

Về việc duy trì sản xuất các cơ sở tiểu công nghiệp thủ công nghiệp qua đăng ký kinh doanh.

4

16/CT-UB

13/4/1977

Về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp.

5

17/CT-UB

13/4/1977

Về việc đẩy mạnh phòng chống dịch mùa nắng chuẩn bị công tác vệ sinh phòng bịnh phòng chống dịch mùa mưa.

6

19/CT-UB

05/5/1977

Về việc đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh.

7

20/CT-UB

10/5/1977

Về việc thực hiện Quyết định 133-CP của Hội đồng Chính phủ (tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng và quản lý chặt chẽ việc thực hiện định mức lao động).

8

23/CT-UB

21/5/1977

Về việc đôn đốc thu thuế công thương nghiệp.

9

29/CT-UB

11/6/1977

Về việc kiểm kê vật tư hàng hóa 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 1977.

10

38/CT-UB

08/7/1977

Về việc tăng cường quản lý tổ chức bộ máy và biên chế lao động.

11

47/CT-UB

11/8/1977

Về việc xây dựng và phát triển hệ thống thương nghiệp quốc doanh ở các quận, huyện.

12

54/CT-UB

04/10/1977

Về nguyên tắc điều động cán bộ phụ trách các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

13

59/CT-UB

24/10/1977

Về việc tổ chức bộ phận công tác pháp chế
của các Ban, Ngành, Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

14

63/CT-UB

31/10/1977

Về việc quản lý giá công may đo tư nhân.

15

64/CT-UB

02/11/1977

Về việc xác nhận lý lịch và điều chỉnh khai sanh con của liệt sĩ, cán bộ cách mạng, lập trong các vùng tạm bị chiếm trong thời kỳ kháng Mỹ.

16

66/CT-UB

08/11/1977

Về cải tiến một bước lề lối làm việc và thực hiện thống nhất chế độ thỉnh thị, báo cáo.

17

69/CT-UB

19/11/1977

Về việc tổ chức trực cơ quan ngoài giờ làm việc và các ngày nghỉ, ngày lễ.


NĂM 1980

CHỈ THỊ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

18

01/CT-UB

04/01/1980

Về việc đẩy mạnh công tác khai thác lâm sản ở 3 tỉnh Tây Ninh- Sông Bé và Đồng Nai.

19

03/CT-UB

16/01/1980

Về kế hoạch tổ chức và hướng dẫn hoạt động của các Đội kiểm tra của công nhân.

NĂM 1984

CHỈ THỊ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

20

1493/UB

16/6/1984

Quản lý chặt chẽ công tác giải toả các nghĩa trang Thành phố.

NĂM 1985

QUYẾT ĐỊNH

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

21

130/QĐ-UB

13/6/1985

Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
NĂM 1986

QUYẾT ĐỊNH

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

22

115/QĐ-UB

02/8/1986

Ban hành bản quy định về việc cư trú, ra vào,hoạt động trong khu vực nội thủy và các xã giáp biển thuộc huyện Duyên Hải thành phố Hồ Chí Minh.

NĂM 1989

CHỈ THỊ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

23

13/CT-UB

20/5/1989

Về việc quản lý nguyên liệu và thành phẩm thuốc ngoại nhập trên địa bàn Thành phố.

24

29/CT-UB

11/9/1989

Về việc chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ trên địa bàn Thành phố.

25

32/CT-UB

15/9/1989

Về việc thống nhứt hoạt động kinh doanh vàng bạc trên địa bàn Thành phố.

26

36/CT-UB

28/9/1989

Về việc thi hành chỉ thị 230-CT ngày 07/9/1989 của Hội đồng Bộ trưởng.

27

38/CT-UB

10/10/1989

Về việc thi hành chỉ thị số 231/CT của Hội đồng Bộ trưởng.

28

45/CT-UB

21/11/1989

Về việc tổ chức mở trường, lớp dạy lái xe cơ giới bộ trên địa bàn Thành phố.

29

48/CT-UB

06/12/1989

Về việc cấm xe ô tô tay lái nghịch (tay lái bên phải) lưu thông trên địa bàn Thành phố.

30

49/CT-UB

08/12/1989

Về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ đường công cộng trên địa bàn Thành phố.

31

50/CT-UB

12/12/1989

Về việc quản lý trật tự đô thị trên lĩnh vực xây dựng, bảo vệ công trình đô thị, giữ gìn môi trường sống và cảnh quan, mỹ quan đô thị.

CÔNG VĂN

32

4904/UB-VX

30/10/1989

Về việc chấn chỉnh dùng chữ nước ngoài đặt tên cho các đơn vị, sản phẩm và trong quảng cáo.NĂM 1990
STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

CHỈ THỊ

33

01/CT-UB

10/1/1990

Tăng cường công tác PCCC và chấn chỉnh công tác bảo vệ an ninh nội bộ.

34

05/CT-UB

20/02/1990

Về việc điều tra năng lực sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 0 giờ ngày 1/1/1990.

35

06/CT-UB

22/02/1990

Về việc triển khai thực hiện “hệ thống tài khoản kế toán thống nhất” mới.

36

10/CT-UB

14/3/1990

Về việc sửa đổi một số điểm về đăng ký kinh doanh vàng bạc theo tinh thần Chỉ thị số 32/CT-UB của Ủy ban nhân dân thành phố.

37

17/CT-UB

13/4/1990

Về việc tổ chức thực hiện quyết định số 176/HĐBT ngày 09/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng.

38

19/CT-UB

18/4/1990

Về những biện pháp cấp bách hỗ trợ các đơn vị kinh tế quốc doanh và củng cố Hợp tác xã tín dụng trên địa bàn Thành phố.

39

21/CT-UB

23/4/1990

Về việc thực hiện chế độ ghi chép hạch toán và báo cáo kế toán, thống kê đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh.

40

25/CT-UB

16/5/1990

Tổ chức thực hiện Điều lệ dân quân tự vệ.

41

29/CT-UB

30/7/1990

Về việc củng cố tổ chức và tăng cường quản lý hệ thống thương nghiệp hợp tác xã mua bán thành phố.

42

31/CT-UB

02/8/1990

Về việc quản lý lương thực tại thành phố Hồ Chí Minh.

43

34/CT-UB

30/8/1990

Về việc đăng ký mở trường, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ trên địa bàn Thành phố.

44

39/CT-UB

02/10/1990

Về việc kiểm soát và thu thuế hàng ngoại nhập lưu thông trên địa bàn Thành phố.

45

41/CT-UB

15/10/1990

Về việc giải quyết những khó khăn về vốn cho các đơn vị sản xuất kinh doanh quốc doanh hoạt động có hiệu quả.

46

55/CT-UB

19/12/1990

Về việc điều tra năng lực vận tải chuyên nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.


NĂM 1991

QUYẾT ĐỊNH

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

47

813/QĐ-UB

08/11/1991

Về việc cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại quân trang của quân đội ngụy.

48

71/QĐ-UB

15/3/1991

Tổ chức lực lượng quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố.

CHỈ THỊ

49

15/CT-UB

01/6/1991

Về việc tăng cường công tác chuẩn bị gọi vốn đầu tư nước ngoài.

NĂM 1992

QUYẾT ĐỊNH

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

50

919/QĐ-UB

11/6/1992

Về việc kiện toàn tổ chức cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh.

51

2081/QĐ-UB

11/8/1992

Về việc sắp xếp tổ chức lại khối Công trình giao thông và công trình đô thị thuộc Sở Giao thông Công chánh.

CHỈ THỊ

52

18/CT-UB

27/4/1992

Về việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở thành phố Hồ Chí Minh.

53

20/CT-UB

12/5/1992

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao động.

54

21/CT-UB

15/5/1992

Về việc thực hiện Nghị định 398/HĐBT ngày 6 tháng 12 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức lực lượng quản lý thị trường các cấp.

55

23/CT-UB

01/6/1992

Về việc tăng cường những biện pháp quản lý bảo vệ rừng và chặn đứng nạn phá rừng.

56

27/CT-UB

29/6/1992

Về việc nghiêm cấm tổ chức dịch vụ mang thư ra nước ngoài và mang thư từ nước ngoài vào Việt Nam không hợp pháp.

57

33/CT-UB

07/8/1992

Về việc triển khai công tác vận động và thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

58

37/CT-UB

04/9/1992

Về việc tăng cường bảo vệ công trình xây dựng đường dây tải điện 500 KV.

59

38/CT-UB

16/9/1992

Về việc ra sức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh.

60

40/CT-UB

28/9/1992

Về việc thực hiện Quy chế về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 370/HĐBT ngày 09/11/1991, Thông tư Liên Bộ số 05/TT-LB-TC-LĐTBXH ngày 07/3/1992 và Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày 11/7/1992.

61

44/CT-UB

14/10/1992

Về việc kiện toàn tổ chức hệ thống xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2009
2009 -> Mẫu số: 01 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 31 /2009/ttlt-btc –BLĐtbxh ngày 09 tháng 09 năm 2009) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2009 -> Phụ lục 2A: Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Tên nghề: Quản trị lữ hành
2009 -> Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-cp ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
2009 -> VĂn phòng chính phủ Số: 02
2009 -> Isposal of industrial explosive materials
2009 -> 1871/vpcp-qhqt ngày ban hành: 25/03/2009 Trích yếu: Báo cáo vấn đề kinh doanh Công ty Metro Cash & Carry (Đức)
2009 -> Tiếp tục rà soát, kiến nghị với Trung ương sửa đổi, bổ sung, ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp và các luật có liên quan
2009 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2078
2009 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

tải về 403.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương