Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàNtải về 92.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích92.19 Kb.
#22941

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐIỆN BÀN


Số: 545/TB- UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 07 tháng 10 năm 2014THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện

tại cuộc họp UBND thường kỳ 9 tháng đầu năm 2014.

Ngày 03/10/2014, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp UBND thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 10 năm 2014. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực HĐND, thành viên UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các ngành: Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp – PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục – Đào tạo, Nội vụ, Lao động – TB&XH, Y tế, Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV, Ban Quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng công trình, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị; Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 10 năm 2014, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện kết luận:

I/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong 9 tháng, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương, nhân dân trong huyện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và đạt được những kết quả quan trọng: Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu tăng 8,8%, sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt, dịch bệnh được kiểm soát tốt; công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Đa số các ngành, địa phương đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu thực hiện tốt các chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện; công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực đã có những chuyển biến rõ nét, chất lượng ngày càng nâng cao. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân được tập trung thực hiện, đạt hiệu quả tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn

chế:


- Thu ngân sách phần huyện quản lý thu đạt thấp, nhất là huy động nguồn lực từ khai thác quỹ đất gặp nhiều khó khăn.

- Công tác xử lý đơn thư khiếu nại, khiếu kiện về lĩnh vực đất đai còn chậm.

- Tiến độ, chất lượng thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.

- Một số công trình chậm giải phóng mặt bằng và tái định cư dẫn đến tiến độ triển khai thi công chậm.

- Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại một số đơn vị, địa phương còn chậm, việc lập quy hoạch xây dựng cơ bản còn nhiều hạn chế.

- Hiệu quả sử dụng các nguồn sự nghiệp tại một số đơn vị chưa tốt.

- Một số ngành, đơn vị chậm triển khai thực hiện các chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của UBND huyện.

- Tình hình tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương.

- Trật tự xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tệ nạn trộm cắp, cướp giật tài sản.

- Chất lượng và tiến độ công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị, địa phương chưa cao.II/ NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC CHỦ YẾU THÁNG 10 NĂM 2014:

Trong tháng 10, bên cạnh các hoạt động thường xuyên trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng,…các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung rà soát, đẩy nhanh việc thực hiện nhiệm vụ của Quý IV và nhiệm vụ cả năm 2014 với các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tập trung thực hiện, hoàn thành tốt các nội dung còn lại trong chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của UBND huyện, của ngành, địa phương, các nhiệm vụ công tác được UBND huyện giao. Triển khai chuẩn bị chương trình công tác trọng tâm của ngành, của UBND huyện năm 2015.

- Khẩn trương thực hiện việc kiểm tra, giải quyết ý kiến phản ảnh của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa X được UBND huyện giao qua các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ. Báo cáo kết quả giải quyết đúng thời gian quy định (trước ngày 15/10/2014).

- Tập trung hoàn thành việc đánh giá tổng quát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 5 năm 2010-2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020. Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương về Đề án xây dựng thị xã Điện Bàn và các phường nội thị. Đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thị xã.

- Tập trung thực hiện công tác phòng, chống bão lụt của ngành, địa phương đặc biệt đối với các vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lỡ cao.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, các đơn vị cần thực hiện các công tác, nhiệm vụ cụ thể sau:1/ Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

- Làm việc với các doanh nghiệp viễn thông đề nghị gia cố, đảm bảo an toàn các Trạm BTS trên địa bàn huyện, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến. Đồng thời tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị tỉnh sớm ban hành quy hoạch Trạm BTS để địa phương có cơ sở phối hợp quản lý xây dựng các trạm BTS trên địa bàn.

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện sử dụng nguồn kiến thiết thị chính để vận hành hệ thống điện chiếu sáng, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường, tại các khu đô thị, khu dân cư... đã bàn giao đưa vào sử dụng do huyện quản lý vận hành.

- Khẩn trương làm việc với Sở Giao thông – Vận tải để xác định lại vị trí lắp đặt các trụ đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao thông đường bộ trên địa bàn huyện.

- Tham mưu UBND huyện tổng rà soát công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng, bố trí dịch vụ tại hai bãi tắm: Hà My và Viêm Đông.

- Xây dựng phương án sử dụng nguồn khuyến công để hỗ trợ, đầu tư phát triển bền vững các làng nghề theo Dự án phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Triêm Tây – xã Điện Phương và Dự án phát triển du lịch làng nghề tại xã Điện Phương giai đoạn 2015-2020.

- Tham mưu, đề xuất UBND huyện hướng giải quyết các bật cập về cấp giấy phép xây dựng, quản lý hành lang an toàn đường bộ... để kiến nghị UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan có hướng chỉ đạo nhằm thuận lợi trong công tác quản lý trên địa bàn huyện.

- Làm việc với Ban Quản lý Dự án 5 – Bộ GTVT đề nghị mở rộng dải phân cách tại nút giao thông giữa đường ĐH8 với đường Quốc Lộ 1A để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.

- Khẩn trương làm việc với Sở Giao thông - Vận tải về san lấp và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu trồng cây xanh trên dải phân cách đường ĐT 607.

- Chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình hoạt động của Phòng Quản lý đô thị, phối hợp với Phòng Nội vụ hoàn chỉnh Phương án thành lập Phòng Quản lý đô thị.

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai lập dự án Khu thương mại Phong Thử, xã Điện Thọ; đồng thời nghiên cứu phát triển các khu thương mại quy mô nhỏ tại thị trấn Vĩnh Điện, Khu công nghiệp,...

- Phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm chợ trên địa bàn huyện.2/ Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV:

- Tiếp tục làm việc với Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch – Đầu tư tranh thủ nguồn vốn chính sách phát triển cụm công nghiệp của tỉnh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục thúc đẩy các nhà đầu tư khẩn trương triển khai các dự án tại khu bãi tắm Hà My – xã Điện Dương. Tiếp tục kiểm kê, chi tiền giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Thành Phú. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình mương thoát nước cụm công nghiệp An Lưu.

- Tiếp tục lập hồ sơ thỏa thuận địa điểm, giao đất, thuê đất cho các doanh nghiệp nằm trong các cụm công nghiệp, làng nghề, đồng thời phối hợp với các phòng, ban liên quan kiểm tra các hồ sơ, thủ tục hành chính, hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là việc đảm bảo vệ sinh môi trường.3/ Ban Quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng công trình:

- Tập trung đôn đốc đơn vị thi công xúc tiến đầu tư, thi công xây dựng các công trình nhất là công trình đường ĐH8, đường Trung tâm hành chính huyện nối dài…; hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình, đảm bảo khối lượng, chất lượng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra.

- Phối hợp với các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư và đầu tư thực hiện các dự án theo danh mục đầu tư bổ sung năm 2014; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư các công trình đầu tư mới năm 2015 trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

- Tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng để thống nhất thiết kế công trình Trụ Anten tại Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trong mùa mưa bão.4/ Trung tâm Phát triển Quỹ đất:

- Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ đất đai và tài sản trên đất ảnh hưởng khu tái định cư Phong Thử 1, khu tái định cư ĐT 609 để giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng bố trí tái định cư cho các hộ di dời tại thôn Phong Thử 1,2, 3 – xã Điện Thọ.- Tập trung tham mưu UBND huyện giải quyết những trường hợp vướng mắc còn lại tại các dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, các nút giao thông đường ĐT 607, khu đô thị thuộc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, khu dân cư khối 3, khu dân cư Sơn Xuyên, khu phố chợ Điện Nam Trung...đảm bảo tiến độ thi công các dự án.

- Triển khai lập các thủ tục để chuẩn bị cho công tác đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời dân tuyến ĐT 607 – giai đoạn 3 (Điện Nam Trung).

- Tiếp tục phối hợp với Điện lực Quảng Nam và các ban ngành liên quan tổ chức di dời đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp để xây dựng tuyến đường ĐT607 (Giai đoạn 3), đường ĐH8, đường cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi.

- Tập trung đẩy mạnh công tác khai thác quỹ đất tại các dự án như: Khu dân cư mới 2A - Điện Ngọc, Khu TĐC thôn 1 - Điện Dương, Lô E - Khu dân cư khối 7, Vĩnh Điện.

- Lập hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu tái định cư các dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, tuyến đường ĐT 607...Khẩn trương đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đất đai trong các vùng dự án.

5/ Phòng Tài nguyên – Môi trường:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xác định nguồn gốc, hiện trạng, mục đích sử dụng đất và giải quyết thủ tục đất đai cho nhân dân 5 xã vùng Đông, thuộc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn huyện

- Hoàn thành việc xây dựng bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn huyện trình tỉnh. Phối hợp với Đoàn Thanh tra tiến hành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát lại diện tích đất lúa của từng địa phương để tham mưu UBND huyện hỗ trợ cho các người dân theo đúng quy định hiện hành.

- Khẩn trương tham mưu UBND huyện giải quyết các trường hợp khiếu nại, tranh chấp về đất đai thuộc thẩm quyền.

- Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tổ chức tổng kết đánh giá Đề án thu gom và xử lý rác thải rắn trên địa bàn huyện; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015. Chuẩn bị Báo cáo đánh giá ô nhiễm môi trường các cơ sở sản xuất, các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện và giải pháp quản lý trong thời gian đến.

- Phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành huyện kiểm tra việc thực hiện Phương án sắp xếp lại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm soát giết mổ trên địa bàn huyện, đồng thời sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để hỗ trợ các địa phương khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển, mua bán, khoáng sản và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

- Tiếp tục kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, tại các công trình công cộng như tiểu Công viên Điện Bàn, Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc và tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện, tham mưu UBND huyện xử lý theo thẩm quyền.6/ Phòng Nông nghiệp –PTNT:

  • Tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc đợt 2/2014; triển khai công tác tiêm vắc xin phòng dịch cúm A (H5N6) cho đàn gia cầm theo Công văn số 1045/ UBND ngày 04/9/2014 của UBND huyện.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Điện Quang, Điện Trung, hoàn thành hồ sơ tham mưu UBND huyện trình tỉnh xét công nhận Điện Quang, Điện Trung đạt xã nông thôn mới năm 2014.

- Đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn Đề án phát triển giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương loại III, thủy lợi hóa đất màu giai đoạn 2014-2020.

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng mô hình hoạt động của Phòng Kinh tế, phối hợp với Phòng Nội vụ hoàn chỉnh Phương án thành lập Phòng Kinh tế.

- Khẩn trương phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND huyện thành lập Ban phòng chống thiên tai huyện để kịp thời kiểm tra, rà soát, chuẩn bị các điều kiện cho công tác phòng, chống bão lụt trong mùa mưa bão sắp đến, chủ động các phương án di dời dân vùng ngập úng và có nguy cơ sạt lở cao.

- Đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện tốt Phương án phòng chống bão lụt nhằm đối phó với tình hình thời tiết bất lợi trong mùa mưa lũ. Phối hợp với ngành thanh tra huyện kiểm tra Phương án phòng chống bão lụt tại các địa phương. Qua đó, xây dựng kế hoạch di dời, bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân tại các nơi xung yếu có nguy cơ sạt lở, vùng trũng, những hộ neo đơn,..

7/ Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo kế hoạch, chống thất thu, nợ đọng thuế; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, không phát sinh ngoài dự toán, đảm bảo hoạt động thường xuyên trong các tháng còn lại năm 2014.

- Tích cực phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, đẩy nhanh việc tổ chức khai thác quỹ đất, thu tiền sử dụng đất các dự án, chủ động làm việc với các đơn vị liên quan tranh thủ nguồn vốn cơ hội để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phân cấp quản lý đầu tư cho cấp xã và các cơ quan trực thuộc để xây dựng kế hoạch, biện pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2015.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị nội dung kế hoạch, kiến nghị để xây dựng chương trình phát triển đô thị Điện Bàn trong giai đoạn 2015 – 2020, báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh vào tháng 11/2014.

- Kiểm tra, soát xét các dự án đã bố trí vốn thanh toán nhưng chưa giải ngân, tham mưu UBND huyện điều chuyển vốn nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn.

- Triển khai phương án tiết kiệm thêm 10% chi ngân sách địa phương các tháng còn lại cuối năm 2014 theo Công văn 1101/UBND ngày 15/9/2014 của UBND huyện.Tổng hợp nguồn tiết kiệm 10% của 5 tháng cuối năm, dừng các khoản mua sắm sửa chữa và tạm thời dừng phân bổ các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán (ngoại trừ các trường hợp cấp thiết) theo Công văn 29/TTHĐ ngày 22/8/2014 của Thường trực HĐND huyện. Thực hiện điều chuyển vốn XDCB đến nay do chưa giải ngân theo tinh thần Công văn 1809/UBND-KTTH ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020 tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh và Sở Kế hoạch – Đầu tư.

- Tập huấn Luật Đấu thầu sửa đổi và Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu 2013 đến các ngành và địa phương.

- Chủ trì việc tham mưu UBND huyện tổng hợp những kiến nghị, đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết những bất cập trong công tác phân bổ nguồn ngân sách tập trung, các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, cơ chế phân cấp đầu tư trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án, đầu tư và quyết toán các dự án công trình xây dựng.

- Tiếp tục theo dõi tình hình nộp tiền sử dụng đất của các dự án ven biển, đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ theo cơ chế tỉnh quy định để đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng các công trình, dự án.

- Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội tham mưu UBND huyện nguồn kinh phí đối ứng để đầu tư xây dựng 2 nghĩa trang đã xuống cấp tại 2 xã: Điện Trung, Điện Thọ.8/ Phòng Giáo dục – Đào tạo:

- Tập trung chỉ đạo các trường học xây dựng nâng cao chất lượng và tỷ lệ các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học, xây dựng trường học xanh-sạch- đẹp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia các mức độ trong năm 2014.

- Tiếp tục xét tuyển viên chức để bổ sung đội ngũ cán bộ giáo viên cho các trường học trên địa bàn huyện theo chỉ tiêu tỉnh giao. Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác phổ cập giáo dục huyện Điện Bàn, giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục các bậc học trong thời gian đến.

- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, theo dõi chặt chẽ hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục và tình trạng dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

- Tổng rà soát lại các trường học ở các xã nông thôn mới để xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng trường học từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

- Phối hợp với ngành liên quan khẩn trương rà soát lại việc dạy bơi cho học sinh tiểu học trên địa bàn các xã có liên quan thuộc Dự án “ứng phó biến đổi khí hậu” do tổ chức CRS tài trợ.9/ Phòng Lao động – Thương binh và xã hội:

- Phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc lập hồ sơ giải quyết chế độ chính sách, chi trả trợ cấp, tránh tình trạng trùng lắp hoặc không đúng đối tượng.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và con liệt sĩ, thương binh, người có công cách mạng, gắn thu hút đầu tư với công tác giải quyết việc làm tại chỗ, nhất là ở các vùng dự án công nghiệp, đô thị.

- Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án giảm nghèo, 2 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm của huyện.

- Khẩn trương tổng hợp báo cáo tiến độ tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trong 2 năm (2014-2015) báo cáo UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.

- Thường xuyên đôn đốc các địa phương thực hiện tốt việc kê khai, lập hồ sơ giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các chế độ chính sách theo quy định tại Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13; Pháp lệnh 05/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT - BYT-BLĐTBXH; Thông tư số 28/2013/TTLT - BLĐ-TBXH – BQP; Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính Phủ.

- Phối hợp với các ban ngành liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của Luật Lao động; kiểm tra một số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trên địa bàn huyện trong việc thực hiện chính sách pháp luật về chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, ATVSLĐ-PCCN của các doanh nghiệp đối với người lao động.

- Phối hợp với các ngành, địa phương tiến hành kiểm tra xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2014. Triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014.

- Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực và hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, tổ chức lớp dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

10/ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế:

- Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa bão nhất là dịch sốt xuất huyết,bệnh đau mắt đỏ...,; đảm bảo cơ số thuốc trong cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế; tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại cơ sở, phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

11/ Trung tâm Dân số - KHHGĐ:

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các địa phương, kết quả thực hiện các chương trình, mục tiêu DS-KHHGĐ năm 2014, xây dựng kế hoạch năm 2015.

- Tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động, thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm mức sinh con 3+ nhất là các địa phương có mức sinh cao, chỉ tiêu các biện pháp tránh thai đạt thấp, đảm bảo đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

12/ Phòng Văn hóa – Thông tin:

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV và các địa phương có liên quan quản lý, khai thác tốt các bãi tắm, các điểm tham quan du lịch phục vụ du khách và nhân dân.

- Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND huyện chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964-15/10/2014). Hoàn thành thể lệ thi Tượng đài anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi để công bố công khai, phát động trong dịp Lễ kỷ niệm.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa huyện Điện Bàn giai đoạn 2014-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

- Khẩn trương hỗ trợ, đôn đốc các xã xây dựng nông thôn mới lập phương án, kế hoạch chi tiết tổ chức khai thác hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã vừa đáp ứng yêu cầu tiêu chí xây dựng nông thôn mới vừa đảm bảo hiệu quả, thiết thực trong hoạt động.

- Phối hợp với các địa phương tiếp tục tổ chức kiểm tra các dịch vụ văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, nhắc nhở các hộ kinh doanh hoạt động đúng theo quy định pháp luật.

- Phối hợp với Đài truyền thanh – Truyền hình huyện, các địa phương chỉ đạo trạm truyền thanh cơ sở kiểm tra, tu bổ thiết bị truyền thanh đảm bảo tốt thông tin liên lạc, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến.

- Tiến hành kiểm tra, phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, tuyến phố văn minh năm 2014, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc xây dựng tuyến phố văn minh năm 2014 và công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2014.13/ Trung tâm Văn hóa – Thể thao:

- Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin khẩn trương hoàn chỉnh Dự án phát triển du lịch cộng đồng Triêm Tây trình UBND huyện phê duyệt, trình UBND tỉnh đưa vào chương trình đầu tư hạ tầng du lịch năm 2015. Chuẩn bị nội dung báo cáo sơ kết đánh giá Đề án phát triển du lịch huyện Điện Bàn giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2020.

- Tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND huyện phương án khai thác du lịch tại Bảo tàng huyện vào năm 2015. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh triển khai sưu tầm hiện vật “Mẹ VNAH và phụ nữ Điện Bàn qua hai cuộc kháng chiến” đợt 2.

- Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh.

- Đẩy nhanh việc xây dựng nội quy, quy chế quản lý các công trình, di tích văn hóa – lịch sử trên địa bàn huyện: Bảo tàng huyện, Quảng trường, Công viên Thanh niên, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi….

- Phối hợp tổ chức tổng kết tham gia Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VII năm 2013-2014. Phối hợp tổ chức chương trình phổ cập bơi cho học tiểu học trên địa bàn 3 xã: Điện Ngọc, Điện Trung, Điện Phong.14/ Đài Truyền thanh–Truyền hình:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền công tác ứng phó, biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết để nhân dân chủ động trong công tác phòng chống bão lụt.

- Đôn đốc các trạm truyền thanh cơ sở kiểm tra, duy tu bảo dưỡng thiết bị truyền thanh đảm bảo tốt công tác thông tin phản ánh hoạt động, nhất là công tác thông tin cảnh báo bão lũ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chuyên mục “Điện Bàn trên đường đi lên thị xã” để quảng bá hình ảnh Điện Bàn đến với nhân dân trong và ngoài huyện.15/ Phòng Nội vụ:

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, thường xuyên báo cáo UBND huyện chỉ đạo.

- Tích cực tham mưu chuẩn bị các điều kiện về tổ chức bộ máy chính quyền các cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thị xã; đồng thời tập trung rà soát ranh giới hành chính giữa các địa phương lân cận trong và ngoài huyện để làm việc với các ngành của tỉnh xác định, lập bản đồ địa chính giữa các địa phương.

- Phối hợp với các ngành liên quan hoàn chỉnh Phương án thành lập Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh.

- Xây dựng phương án chuyển đổi một số chức danh công chức xã, thị trấn theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP.

- Tổ chức xét tuyển công chức xã, thị trấn đối với các đối tượng đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời xây dựng kế hoạch thi tuyển công chức đối với các đối tượng còn lại. Xây dựng phương án chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức các xã, thị trấn theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với dịch vụ hành chính công nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính theo Hướng dẫn số 884/SNV-CCHC ngày 29/7/2014 của Sở Nội vụ Quảng Nam.

16/ Thanh tra huyện:

- Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn tại các xã, thị trấn và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, kịp thời, chấn chỉnh những thiếu sót đảm bảo tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Chuẩn bị công tác thanh tra việc sử dụng đất (đợt 3) đối với các tổ chức trên địa bàn huyện. Triển khai công tác thanh tra việc đầu tư XDCB tại công trình Trường Trần Quý Cáp, xã Điện Phước.Tiến hành thanh tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Điện Thắng Bắc; kiểm tra phương án phòng, chống bão lụt tại một số xã, thị trấn và một số phòng, ban thuộc huyện.

- Thường xuyên đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2014 theo Quyết định 3881/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND huyện.17/ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị:

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý trật tự xây dựng, hành lang giao thông; kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường ở các công trình đang triển khai thi công trên địa bàn huyện; thường xuyên theo dõi và đôn đốc các xã, thị trấn kịp thời giải quyết và xử lý dứt điểm các vụ việc theo phân cấp quản lý.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các công trình đang thi công trên địa bàn huyện.

18/ Công an huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra thực trạng hoạt động dịch vụ nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn huyện, đề xuất giải pháp quản lý tốt hơn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông; quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp kiềm hãm tai nạn giao thông trên địa bàn, chỉ đạo công an các địa phương thường xuyên kiểm tra, truy quét các trụ điểm tiêm chích ma túy; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm môi trường, mua bán vận chuyển khoáng sản trái phép, các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự gắn với phòng, chống tệ nạn xã hội; kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ tại các chợ, các cơ sở kinh doanh khí đốt.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tại các địa phương, cơ sở.19/ Cơ quan Quân sự:

- Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không từ huyện đến cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của huyện. Theo dõi, hướng dẫn tổ chức tốt công tác diễn tập chiến đấu trị an theo cơ chế Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ chính trị tại xã Điện Dương.

- Phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống bão lụt.

- Tích cực đôn đốc, hướng dẫn các địa phương lập, thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011.20/ Phòng Tư pháp:

- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai 02 Luật: Luật Việc làm và Luật Tiếp công dân.

- Tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, ban hành văn bản tại các xã, thị trấn. Xây dựng Kế hoạch tham mưu UBND huyện phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” nhân ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).

- Tập trung đôn đốc Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn điều chỉnh, ban hành lại các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định.21/ Văn phòng HĐND&UBND huyện:

- Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác thống kê, theo dõi kết quả giải quyết nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

- Phối hợp với các ngành liên quan tập trung hoàn thành việc đánh giá tổng quát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 5 năm 2010-2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020.

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện, những chương trình công tác lớn của ngành, các nhiệm vụ đã được giao; kịp thời báo cáo kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa X.

- Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 18/9/2014 của Ủy ban nhân dân huyện về việc duy trì, mở rộng việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 đối với tất cả các cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện và các đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn thực hiện thí điểm.

- Khẩn trương đôn đốc các ngành, đơn vị liên quan rà soát lại các nguồn sự nghiệp giai đoạn 2011-2014, báo cáo UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND thường kỳ 9 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 10 năm 2014, yêu cầu các ngành, địa phương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTHU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;

- Các cơ quan, ban ngành;

- UBND 20 xã, thị trấn.

- C-PVP,CV;

- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Nguyễn Đạt
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 92.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương