VĂn phòng chính phủ Số: 429tải về 37.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích37.8 Kb.
#20830

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 429/TB - VPCPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng

Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP, Trưởng Đoàn kiểm tra 02 năm thực

 hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị tại thành phố Hồ Chí Minh

________________

 

Ngày 14 tháng 12 năm 2012, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP, Trưởng đoàn kiểm tra 02 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia Đoàn kiểm tra có lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ. Đoàn kiểm tra đã làm việc với Thường vụ quận ủy, Ban Chỉ đạo 138 quận Tân Bình và Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Chỉ đạo 138 thành phố, ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã kết luận như sau:I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, dân số lớn nhất nước là đầu mối giao thông trong nước và quốc tế, trung tâm kinh tế lớn ở phía Nam, có đông người vãng lai. Lợi thế đó cũng là nguyên nhân thách thức để thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung của các loại tội phạm.

1. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW: Thành uỷ có Chương trình hành động số 04, Uỷ ban nhân dân có Kế hoạch số 3852, trong đó đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, sâu rộng Chỉ thị số 48-CT/TW gắn với mục tiêu "3 giảm" trên địa bàn thành phố tới các tổ chức cơ sở đảng, các cấp chính quyền, có nơi triển khai tới tổ dân phố; huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc; xác định nhiệm vụ phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chính trị, thường xuyên và trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Công an trong việc thực hiện Chỉ thị, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra thực hiện. Do vậy, đã đạt nhiều kết quả trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ổn định, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

2. Các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng và toàn xã hội có nhiều cố gắng tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng được nhiều mô hình tốt về phòng, chống tội phạm ở quận, huyện, xã, phường như: “dân phòng tự quản”, “tổ nhân dân phòng chống tội phạm”, “quản lý, cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư”; “xe ôm, bốc xếp, tổ ngành hàng tự quản về an ninh, trật tự”, có mô hình quản lý tốt công tác quản lý người nước ngoài... Từ đó, quần chúng cung cấp cho cơ quan Công an hàng chục ngàn tin báo về tội phạm.

Việc chuyển hoá địa bàn phức tạp, trọng điểm về an ninh trật tự, về ma tuý đạt kết quả bước đầu.

3. Việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm đạt kết quả khá, đã điều tra khám phá trên 6.900 vụ, bắt trên 9.000 đối tượng phạm tội, trong đó các loại án nghiêm trọng đạt tỷ lệ khám phá cao trên 90%; triệt phá nhiều băng nhóm, tội phạm nguy hiểm, ma tuý; khám phá nhiều vụ lừa đảo trong hoạt động tín dụng, chứng khoán, bất động sản, sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản; giải quyết được những vụ án gây bức xúc trong nhân dân, dư luận. Đã có sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; có sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan tham gia hoạt động tư pháp như Công an, Hải quan, Kiểm lâm, An ninh hàng không, Interpol trong công tác phòng, chống tội phạm.

4. Lực lượng Công an thành phố đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân trong thực hiện Chỉ thị, đồng thời là lực lượng trực tiếp, chủ công trong phòng, chống tội phạm. Mở nhiều đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm từ đó đã làm chuyển biến, ổn định tình hình.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

Nhìn tổng quát thành phố chưa thực hiện được mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, nhất là chưa kịp thời tấn công trấn áp, truy quét các loại tội phạm đang nổi lên. Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Số lượng vụ phạm pháp hình sự trong 02 năm tuy có giảm, nhưng tình hình tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, tính chất, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, táo bạo và nghiêm trọng hơn; nhiều vụ cướp giật táo bạo, hung hãn, lộng hành, ngang nhiên sử dụng vũ khí nóng trên đường phố, nơi đông người. Tội phạm ma túy phát sinh nhiều phức tạp mới. Tội phạm tham nhũng, tội phạm kinh tế vẫn diễn biến phức tạp xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp. Đáng quan tâm là tình trạng sai phạm tại các doanh nghiệp nhà nước, trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nợ xấu gây thiệt hại lớn về tài sản. Thực trạng đó cho thấy bức tranh còn có nhiều gam tối về an ninh, trật tự của thành phố, làm cho người dân bất an mỗi khi ra đường, làm suy giảm lòng tin của người dân đối với Đảng, chính quyền và lực lượng Công an.

- Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội ở thành phố của các cơ quan chức năng còn một số bất cập, chưa theo kịp với quy mô, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Nhận thức về nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm của các đoàn thể, các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa đồng bộ, quyết liệt và còn coi là nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Công tác tuyên truyền chưa thật tốt, chưa nâng cao được ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, một số bộ phận nhỏ nhân dân và cán bộ, đảng viên có thái độ vô cảm, thờ ơ đối với tội phạm. Việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự chưa được quan tâm đúng mức.

- Vai trò của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trong phát hiện và giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân chưa kịp thời, triệt để. Hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tội phạm do nguyên nhân xã hội chưa cao.

Tình trạng phạm tội phức tạp nêu trên do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản, số lượng lớn người thất nghiệp, rơi vào hoàn cảnh túng bần, trong đó có một bộ phận nhỏ thanh, thiếu niên hư hỏng.

- Tình trạng quản lý người sau cai nghiện, người nghiện tái hòa nhập cộng đồng tại các địa phương chưa chặt chẽ. Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trên địa bàn thành phố đang gia tăng, nhưng tỷ lệ phát hiện, xử lý thấp.

- Sự di chuyển tội phạm có vũ khí từ các địa phương khác vào thành phố, công tác quản lý dân cư còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2013 và thời gian tới, tình hình kinh tế có chuyển biến nhưng còn nhiều khó khăn, nhất là giải quyết việc làm, tình trạng thất nghiệp nên tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khi đó các thế lực thù địch tiếp tục hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta; tình hình đình công, lãn công, khiếu kiện trong nhân dân còn nhiều phức tạp. Tình hình tội phạm vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW và Quyết định số 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Thành ủy, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo làm giảm tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm có tổ chức trong đó cần thực hiện tốt một số việc sau:

1. Tổ chức tổng kết việc thực hiện thí điểm công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự trở thành địa bàn không có tội phạm để rút kinh nghiệm về phương pháp tổ chức, biện pháp, giải pháp để nhân rộng trên phạm vi địa bàn thành phố.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là đối với những người dân vãng lai trên địa bàn. Nhân rộng mô hình tốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc để làm chủ được địa bàn từ cấp xã, phường, quận; phối hợp tốt giữa các lực lượng Công an, Hải quan, Biên phòng, An ninh hàng không trong công tác phòng, chống tội phạm.

3. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức từ thành phố đến cơ sở phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương, đơn vị mình, làm rõ các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm; từ đó, đề ra kế hoạch và biện pháp khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Tăng cường công tác quản lý những đối tượng tiềm ẩn khả năng phạm tội (tù tha về, những người có tiền án, tiền sự, nghiện hút...), Công an thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu vận dụng mô hình 141 của Công an thành phố Hà Nội để chủ động truy quét, bắt giữ tội phạm...; Bộ Công an tăng cường lực lượng Cảnh sát Cơ động (K20) cùng với Công an thành phố đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang, đồng thời đề cao vai trò của nhân dân, lực lượng dân phòng trong phối hợp, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

5. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng với Công an thành phố, trong đó có các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm phải làm tốt công tác tham mưu cho Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Tổ chức lực lượng trực tiếp đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, điều tra khám phá, triệt xóa tận gốc các băng, nhóm tội phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, tội phạm chống người thi hành công vụ; thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu trong thực hiện tốt Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác phòng, chống tội phạm, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là trên lĩnh vực quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất, nhập cảnh; đẩy mạnh công tác quản lý những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (khách sạn, quán trọ, intenet...); tổ chức thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; làm tốt công tác phòng, chống cháy, nổ; công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

7. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị (không tha hoá bảo kê, bao che tội phạm). Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng, xây dựng lực lượng; phấn đấu xây dựng toàn lực lượng trong sạch, vững mạnh.

8. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm, tập trung lực lượng, bảo đảm an ninh, trật tự, ổn định tình hình, không để lưu manh, côn đồ lộng hành, để nhân dân thành phố đón năm mới 2013 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ an ninh, an toàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an và các thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP, Thành ủy, Ủy ban nhân nhân thành phố Hồ Chí Minh biết, phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư (để b/c);

- TTg, các PTTg (để b/c);

- Các Bộ, ngành là Thành viên BCĐ 138/CP;

- Thường trực Thành ủy và UBND TP. Hồ Chí Minh;

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban QP&AN của Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Tổng cục VI, VII, Bộ Công an;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  các Vụ: TH, V.III, PL, Cổng TTĐT,

- Lưu: VT, NC (3), NVP.63KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Quang Thắng


tải về 37.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương