University of finance – marketing faculty of marketing international marketing final exam assignment


EVALUATION, MEASUREMENT AND CONTROL .............................. 26



tải về 1.47 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/34
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2023
Kích1.47 Mb.
#55518
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
5706 HoDacTrungTin 1205

 
EVALUATION, MEASUREMENT AND CONTROL .............................. 26
 
8.1
 
Evaluation and Measurement ................................................................................ 26
 
8.2
 
Controls ................................................................................................................. 27
 
 
LIST OF REFERENCES ............................................................................... 29
 
 
APPENDIX ...................................................................................................... 31
 
10.1
 
Financial papers and Expense Budget .................................................................. 31
 
 
Expense Budget ............................................................................................... 31
 
 
Financial papers ............................................................................................... 31
 
10.2
 
Member’s group work assessment ........................................................................ 33
 
 


LIST OF FIGURES: 
Figure 2.1 The number of cups of coffee consumed per capita in Korea over the years 
2007-2011 ...................................................................................................................................... 4
 
Figure 3.1 Logo of Trung Nguyen Coffee .................................................................................. 8
 
Figure 5.1 Positioning map of Trung Nguyen in the coffee powder market ........................ 14
 
Figure 7.1 Trung Nguyen's “Sáng tạo” Coffee Product Line ................................................ 17
 

tải về 1.47 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương