University of finance – marketing faculty of marketing international marketing final exam assignment


TARGET MARKET DESCRIPTION .......................................................... 13tải về 1.47 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/34
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2023
Kích1.47 Mb.
#55518
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
5706 HoDacTrungTin 1205

 
TARGET MARKET DESCRIPTION .......................................................... 13
 
5.1
 
Segmentation ......................................................................................................... 13
 


5.2
 
Target Market ........................................................................................................ 14
 
5.3
 
Positioning ............................................................................................................ 14
 
 
INTERNATIONAL MARKETING GOALS AND OBJECTIVES .......... 15
 
6.1
 
Corporation goal ................................................................................................... 15
 
6.2
 
Finance objectives ................................................................................................. 15
 
6.3
 
Marketing objectives ............................................................................................. 15
 
 
MARKETING PROGRAM ........................................................................... 16
 
7.1
 
Marketing mix ....................................................................................................... 16
 
 
Product strategy................................................................................................... 16
 
7.1.2
 
Price strategy ....................................................................................................... 20
 
7.1.3
 
Distribution strategy ............................................................................................ 22
 
7.1.4
 
Integrated Marketing Communications .............................................................. 23
 
7.2
 
Timeline ................................................................................................................ 26
 

tải về 1.47 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương