Tuần 13 Ngày Soạntải về 24.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích24.95 Kb.
#12741
Tuần 13                                                                 Ngày Soạn : 15/11/2014

 Tiết  26                                                                 Ngày dạy:    21/11/2014Chương II : CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

1918 - 1939

Bài 17 : CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI(1918 – 1939)

 

I.MỤC TIÊU

 1. Kiến thức : HS nắm được

- Những nét khái quát về tình hình châu Âu trong những năm 1918 – 1939.

- Sự phát triển của phong trào cách mạng 1918 – 1923 ở châu Âu và sự thành lập Quốc tế cộng sản.

- Cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 và tác động của nó đối với châu Âu.2. Thái độ:

Thấy được tính chất phản động và nguy hiểm của chủ nghĩa Phát-xít ® căm ghét chủ nghĩa Phát-xít, bảo vệ hoà bình.3. Kỹ năng

- Rèn tư duy lô-gích, khả năng nhận thức và so sánh các sự kiện lịch sử để lý giải sự khác biệt trong hệ quả của các sự kiện đó.

- Sử dụng bản đồ để hiểu những biến động của lịch sử đã tác động đến lãnh thổ của các quốc gia như thếnào ?

II. CHUẨN BỊ

 1.Giáo viên:

  - Bản đồ châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Biểu đồ sản lượng thép của Anh và Liên Xô.2. Học sinh:

- Sách giáo khoa.

- Vở bài soạn, vở bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ  (5 phút)

- Nội dung của chính sách kinh tế mới ?2. Giới thiệu bài mới: (2 phút)

 HS nhắc lại hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất ® với những hậu quả đó thì tình hình châu Âu sẽ thay đổi như thế nào ® tìm hiểu tình hình châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.3 .Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: Tìm hiểu những nét chung về các nước Châu Âu trong những năm 1918 – 1929. (15 phút)

 

Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhât với các nước tư bản châu Âu ? ( hs yếu)HS: đọc đoạn chữ nhỏ SGK/87 ® nhận xét về tình hình Đức và Pháp ?

 

? Dựa vào bảng so sánh sản lượng thép của Anh, Pháp và Đức ® nhận xét về tình hình sản xuất công nghiệp ở 3 nước đó ?? Vì sao 1924 – 1929 sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng ?

 

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh đọc thêm  về Cao trào cách mạng 1918 – 1923. Quốc tế công sản thành lập. (2 phút)HS: đọc mục 2 sách giáo khoa.

GV: nhấn mạnh những nét chính về Cao trào cách mạng 1918 – 1923. Quốc tế công sản thành lập.

Hoạt động 3: Tìm hiểu Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 – 1933 ) và những hậu quả của nó. (15 phút)

 

  

 

GV: phân tích nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng (Sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận, …) ® khủng hoảng thừa.

 

 

? Hậu quả của khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ?HS: Quan sát sơ đồ 62/90 ®  nhận xét ?

 

? Để thoát khỏi khủng hoảng các nước tư bản đã làm gì ? ?( hs yếu)

 

 

 ? Tác động của khủng hoảng đối với Đức ? ( hs yếu)

 


I. CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM1918 – 1929

1. Những nét chung

- Sự xuất hiện của 1 số quốc gia mới : Áo, Ba Lan, Tiệp, Nam Tư, Phần Lan.

- Sự suy sụp về kinh tế.

- 1918 – 1923 nền thống trị của tư sản không ổn định.

 

- Cao trào cách mạng bùng nổ- 1924 – 1929 chính quyền tư sản đẩy lùi cao trào cách mạng và củng cố nền thống trị, công nghiệp phát triển nhanh.

 

 

 

2. Cao trào cách mạng 1918 – 1923. Quốc tế công sản thành lập

 

  

 

  

 

II. CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1929 – 1939

1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 – 1933 ) và những hậu quả của nó

- 1929 – 1933 khủng hoảng kinh tế thế giới.

 

 

  

-  Hậu quả :

   + Sản xuất bị đình đốn, tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản.

   + Thất nghiệp, đói khổ tăng.

 

- Để thoát khỏi khủng hoảng :   + Anh, Pháp, … cải cách kinh tế, xã hội.

   + Đức, Ý, Nhật ® Phát-xít hoá.

   + Ở Đức tư sản đưa Hít-le lên nắm quyền ® 30/1/1933 Hít-le lên làm thủ tướng. Đức thành lò lửa chiến tranh

2. (Giảm tải)


 

4. Củng cố: (3 phút)

- Đóng góp của Quốc tế cộng sản cho phong trào cách mạng thế giới ?

-Tình hình châu Âu 1918-1929 và 1929-1933 như thế nào?

5. Hướng dẫn học tập ở nhà: (3 phút)

Chuẩn bị bài 18

- Tìm hiểu những yếu tố giúp Mỹ phát triển mạnh ở thập niên 10.

- Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 – 1943.

            - Chính sách của Ru-dơ-ven.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Каталог: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2014
Nam 2014 -> Thứ hai ngày 1/12 năm 2014 Toán: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số I mục tiêu
Nam 2014 -> ĐÁP ÁN ĐỀ ra kỳ NÀy tháng 12/2013 – khốI 12 Câu I: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông abcd biết M(2;1)
Nam 2014 -> TRƯỜng th thanh tân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam 2014 -> 1. Dân tộc ta tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên vào thời nào, năm nào?
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam 2014 -> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ma trận kiểm tra học kì I – MÔn sử LỚP 11 – NĂm họC 2013- 2014

tải về 24.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương