TỔng cục hải quan bình dưƠNGtải về 13.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích13.47 Kb.
#14908

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG


______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


__________________________________________

Số : 2084/HQBD-NV


V/v : Hàng hóa từ kho

ngoại quan đưa vào nội địaThủ Dầu Một, ngày 23 tháng 10 năm 2008

Kính gửi: Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore

Cục Hải quan Bình Dương nhận được công văn số 2552/VSIP ngày 20/10/2008 của Chi cục (kèm hồ sơ) về việc hàng nhập từ kho ngoại quan vào nội địa của Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (VN). Theo trình bày tại công văn số 122/CV-NEV-2008 (20/10/2008) của Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (chủ kho ngoại quan) thì Công ty Yamazen (Thailand) Co., LTD (chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan) ký hợp đồng bán lại hàng hoá gửi kho ngoại quan cho Công ty TNHH Meinan Việt Nam nên Công ty đề nghị được làm thủ tục hàng hoá đã nhập khẩu gởi kho ngoại quan vào nội địa. Cục Hải quan Bình Dương có ý kiến như sau:

- Về thủ tục hải quan : Căn cứ qui định điểm VII 5.2, Mục 2, Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì hàng hoá từ kho ngoại quan đưa vào nội địa được qui định như sau : Trường hợp có lý do chính đáng và được Cục trưởng Hải quan nơi có kho ngoại quan chấp nhận, hàng hoá đã xuất khẩu gởi kho ngoại quan được làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa. Thủ tục hải quan thực hiện như hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài.

Căn cứ vào trình bày của Công ty và qui định trên, Cục Hải quan Bình Dương đồng ý theo đề nghị của Chi cục chấp thuận cho Công ty liên doanh TNHH Nippon Express được đưa lô hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan được làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa. Chi tiết như sau :

+ Tên hàng : Thiết bị điện ( Bộ biến dòng tĩnh Model: FR-A520-7.5K-CZ và biến tần MR-SA33T ).

+ Số lượng : 02 cái

+ Trị giá : 9.588,40 USD

+ Hợp đồng thuê kho ngoại quan số 06/KNQ/NP/YMZ/08 ngày 14/10/2008.

Thủ tục hải quan thực hiện theo qui định tại điểm b, khoản 2, Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và điểm 5.2, khoản VII, mục 2, Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

- Về chính sách thuế : Chi cục thực hiện theo hướng dẫn Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, công văn số 4124/TCHQ-GSQL ngày 26/08/2008 của Tổng cục Hải quan để giải quyết chính sách thuế cho doanh nghiệp.

Khi giải quyết đăng ký thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp, Chi cục đề nghị doanh nghiệp khai báo trên tờ khai nhập khẩu và xác định rõ các tiêu chí như sau : nguồn gốc lô hàng nhập, các thông tin đến lô hàng xuất khẩu vào kho ngoại quan (số tờ khai, ngày đăng ký, doanh nghiệp xuất khẩu, mã số thuế doanh nghiệp, tên hàng, số lượng và Cục Thuế địa phương quản lý doanh nghiệp xuất khẩu...). Sau đó Chi cục báo cáo về Cục Hải quan Bình Dương (qua Phòng nghiệp vụ) chi tiết các thông tin trên để Cục có thông báo đến các Cục Thuế địa phương phối hợp xử lý thuế giá trị gia tăng theo công văn hướng dẫn số 4124/TCHQ-GSQL ngày 26/08/2008 của Tổng cục Hải quan.Cục Hải quan Bình Dương trả lời cho Chi cục được biết để thực hiện.KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đã ký
Nguyễn Phước Việt Dũng

Каталог: vanban
vanban -> CHỦ TỊch nưỚC
vanban -> Ubnd tỉnh phú thọ Số: 1220/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> Sè: 90/2003/Q§-ub
vanban -> Bch đOÀn tỉnh thanh hóa số: 381 bc/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
vanban -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
vanban -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
vanban -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
vanban -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
vanban -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004

tải về 13.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương