TÓm tắt huỳnh Thanh Phongtải về 5.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích5.82 Kb.
#23765
TÓM TẮT

Huỳnh Thanh Phong. Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 04/2009. “ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG PHÒNG TRỪ CỎ DẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TRÊN RUỘNG LÚA SẠ VỤ ĐÔNG XUÂN 2009 TẠI HUYỆN KẾ SÁCH - TỈNH SÓC TRĂNG”, đề tài được thực hiện từ 02/01/2009 – 10/04/2009

Giáo viên hướng dẫn: KS. NGUYỄN HỮU TRÚC

Kết quả điều tra ở 50 hộ nông dân cho thấy rằng, có 2 nhóm cỏ xuất hiện phổ biến là nhóm cỏ hòa bản (gồm cỏ lồng vực và cỏ đuôi phụng) và cỏ chác lác (chủ yếu là cỏ chác và cỏ cháo). Qua điều tra cũng cho thấy, là lúa cỏ cũng đã xuất hiện khá phổ biến ở vùng trồng lúa thuộc huyện Kế Sách. Qua phỏng vấn nông dân về cách phòng trừ các nhóm cỏ chính trên ruộng lúa cho thấy rằng, 100% nông dân đều sử dụng thuốc diệt cỏ để phòng trừ cỏ dại trên ruộng lúa.

Thí nghiệm đánh giá hiệu lực diệt cỏ của một số loại thuốc trừ cỏ được bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên, 4 lần lặp lại với 10 nghiệm thức: Clipper 25OD (NT1), Echo 60EC (NT2), Topshot 60OD (NT3), Solito 320EC (NT4), Cantanil 550EC (NT5), [Clipper 25OD (0,25) + Echo 60EC (0,5)] (NT6), [Clipper 25OD (0,375) + Echo 60EC (0,5)] (NT7), [Clipper 25OD (0,375) + Echo 60EC (0,375)] (NT8), [Clipper 25OD (0,5) + Echo 60EC (0,5)] (NT9) và NT đối chứng (không xử lý thuốc trừ cỏ). Kết quả thí nghiệm cho thấy:Hai loại thuốc Solito 320EC, Cantanil 550EC gây ngộ độc nhẹ cho cây lúa (ở cấp 1) ở 3 NSXL nhưng đến 7NSXL lúa phục hồi và phát triển bình thường. Các loại thuốc trừ cỏ khác sử dụng trong thí nghiệm không gây ngộ độc cho cây lúa.

Qua các bảng phân tích các loại thuốc: nhận thấy thuốc Clipper 25OD, Echo 60EC, Cantanil 550EC diệt cỏ ở mức trung bình khá đến khá. Riêng thuốc Topshot 60OD (NT3), Clipper 25OD(0,375) + Echo 60EC (0,375) (NT8) và Clipper 25OD (0,5) + Echo 60EC (0,5) (NT9) diệt cỏ tốt nhất, hiệu lực diệt cỏ 84 – 97,9% và cho năng suất cao nhất từ 7,17 – 7,29 tấn/ha.
Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 5.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương