THÀnh phố HỒ chí minhtải về 1.01 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.01 Mb.
#2013
  1   2   3   4   5   6   7   8


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND

ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)


NĂM 1977

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

CHỈ THỊ

1

03/CT-UB

05/01/1977

Về việc ký kết và thực hiện Hợp đồng kinh tế để hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh.

2

05/CT-UB

15/01/1977

Về việc tổ chức Tết Nguyên đán.

3

06/CT-UB

31/01/1977

Về việc ngăn ngừa lạm sát con giống.

4

12/CT-UB

14/3/1977

Về việc đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và giao thông vận tải nhằm đẩy mạnh sản xuất quý I, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước quý II năm 1977.

5

15/CT-UB

05/4/1977

Về phương hướng kế hoạch giải quyết vấn đề tệ nạn xã hội ở thành phố trong 2 năm 1977- 1978.

6

22/CT-UB

18/5/1977

Về việc kiểm điểm tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh ngân sách năm 1977.

7

24/CT-UB

25/5/1977

Về ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 năm nay.

8

25/CT-UB

28/5/1977

Về việc xây dựng kế hoạch 5 năm 1976- 1980 và kế hoạch năm 1978.

9

30/CT-UB

10/6/1977

Về việc tổ chức thống kê hộ, nhân khẩu, lao động nông nghiệp và máy móc, nông cụ phục vụ nông nghiệp.

10

31/CT-UB

13/6/1977

Về việc tăng cường công tác vận động nhân dân, cán bộ, bộ đội gởi tiền tiết kiệm.

11

34/CT-UB

25/6/1977

Về kỷ niệm lần thứ 30 ngày Thương binh liệt sĩ toàn quốc.

12

39/CT-UB

16/7/1977

Về công tác nghĩa vụ quân sự năm 1977.

13

41/CT-UB

22/7/1977

Về việc kiểm tra vật tư thiết bị kỹ thuật.

14

42/CT-UB

28/7/1977

Về việc xây dựng kế hoạch khoa học- kỹ thuật 5 năm 1976- 1980 và năm 1978.

15

43/CT-UB

01/8/1977

Về việc phân phối lương thực trong những ngày đầu tháng 8/1977.

16

45/CT-UB

10/8/1977

Về việc đẩy mạnh công tác thu thuế công thương nghiệp.

17

50/CT-UB

08/9/1977

Về việc lập kế hoạch tài chánh 5 năm 1976-1980
và Ngân sách năm 1978.

18

51/CT-UB

17/9/1977

Về việc nghiên cứu quy hoạch phân công quản lý
số xí nghiệp sản xuất bao bì và nước đá.

19

53/CT-UB

30/9/1977

Về việc gấp rút đào tạo công nhân một số ngành nghề.

20

57/CT-UB

19/10/1977

Về việc lập kế hoạch giá thành và phí lưu thông năm 1978.

21

58/CT-UB

21/10/1977

Về việc lập danh mục thiết bị, phụ tùng thay thế nhập khẩu 1978.

22

62/CT-UB

29/10/1977

Về việc tổ chức diệt chuột toàn thành.

23

68/CT-UB

11/11/1977

Về việc tăng cường kiểm tra hoạt động kinh tế ở một số cơ sở sản xuất và xây dựng trong thành phố.

24

75/CT-UB

02/12/1977

Về việc tuyển chọn cán bộ đi học khóa I về nghiệp vụ quản lý kinh tế theo hình thức tại chức.

25

78/CT-UB

19/12/1977

Về việc làm các thủ tục cần thiết đối với các xí nghiệp của Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

26

77/CT-UB

9/12/1977

Về việc gặt thống kê giám định năng suất vụ lúa mùa năm 1977.

27

78/CT-UB

19/12/1977

Về việc đẩy mạnh khôi phục sản xuất và thu hồi vật tư thiết bị sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, văn hóa, thông tin còn phân tán không hợp lý ở các cơ quan Nhà nước.

 

 

 

 

NĂM 1980
CHỈ THỊ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

28

02/CT-UB

10/01/1980

Về việc tổ chức khai trình kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ.

29

07/CT-UB

13/02/1980

Về việc tiết kiệm điện trong dịp Tết Canh Thân.

30

08/CT-UB

13/02/1980

Về việc tổ chức cho số đồng bào sống ngoài lề đường ăn Tết.

 

 

 

 

NĂM 1984
CHỈ THỊ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

31

27/CT-UB

22/6/1984

Đẩy mạnh thực hiện chương trình nhà ở Thành phố

NĂM 1989

QUYẾT ĐỊNH

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

32

483/QĐ-UB

22/8/1989

Về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động-Thương binh và xã hội trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện”.

CHỈ THỊ

33

11/CT-UB

25/4/1989

Về việc thi hành quyết định 27/QĐ-UB và quyết định số 30/QĐ-UB ngày 18 tháng 01 năm 1989 của Ủy ban nhân dân thành phố.

34

12/CT-UB

28/4/1989

Về việc phát động và đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng năm 1989.

35

15/CT-UB

01/6/1989

Về công tác phòng chống lụt bão năm 1989.

36

16/CT-UB

05/6/1989

Về việc tổ chức thực hiện chương trình “Năm du lịch thành phố năm 1990”.

37

17/CT-UB

21/6/1989

Về việc cải tiến một số vấn đề cần thiết trước mắt trong lề lối làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố.

38

18/CT-UB

29/6/1989

Về việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1990.

39

19/CT-UB

29/6/1989

Về việc đẩy mạnh công tác chỉnh trang, sửa chữa và xây dựng nhà ở mới, làm đẹp thành phố, chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch.

40

23/CT-UB

20/7/1989

Về việc thúc đẩy tiến độ xây dựng nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

41

24/CT-UB

22/7/1989

Về việc đẩy nhanh tiến độ huy động nghĩa vụ lao động công ích và trích nộp đúng quy định cho các công trình trọng điểm của thành phố năm 1989.

42

26/CT-UB

25/8/1989

Về việc tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ngày 19/11/1989.

43

28/CT-UB

09/9/1989

Về việc kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch các quận huyện và thủ trưởng các sở ban ngành trong việc thực hiện Pháp lệnh xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

44

33/CT-UB

18/9/1989

Tổ chức đón tiếp quân tình nguyện ở Campuchia về thành phố, chăm lo đời sống bộ đội và chấp hành tốt chánh sách hậu phương quân đội.

45

40/CT-UB

26/10/1989

Về việc đẩy mạnh chương trình tiêm chủng mở rộng.

46

41/CT-UB

31/10/1989

Về việc giải quyết vốn cho một số đơn vị sản xuất, kinh doanh cho 2 tháng cuối năm 1989 và bảo đảm cân đối thu chi ngân sách năm 1989 của Thành phố.

47

42/CT-UB

01/11/1989

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1991 – 1995.

48

43/CT-UB

01/11/1989

Về việc tăng cường công tác tập trung giáo dục cải tạo những phần tử có hành động nguy hại cho xã hội trong tình hình mới.

49

46/CT-UB

24/11/1989

Về việc mở đợt tấn công, truy quét bọn tội phạm hình sự.

50

47/CT-UB

04/12/1989

Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Ngọ năm 1990.

NĂM 1990

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

CHỈ THỊ

51

02/CT-UB

15/01/1990

Về việc thực hiện chế độ phân phối lợi nhuận năm 1990 đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh thành phố và quận huyện.

52

03/CT-UB

09/02/1990

Về việc phối hợp với Công đoàn các cấp tổ chức Đại hội công nhân viên chức 1990.

53

04/CT-UB

10/02/1990

Về việc tổ chức ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1990.

54

07/CT-UB

23/02/1990

Về việc đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng năm 1990 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

55

11/CT-UB

22/3/1990

Về việc tổ chức kỷ niệm lần thứ 55 ngày thành lập lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/1990).

56

12/CT-UB

26/3/1990

Về việc tăng cường công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự ở quận, huyện.

57

13/CT-UB

26/3/1990

Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

58

15/CT-UB

31/3/1990

Về việc tổ chức hoạt động hè 1990 cho học sinh.

59

23/CT-UB

14/5/1990

Về việc đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống mới và gia đình văn hóa mới.

60

24/CT-UB

14/5/1990

Tiến hành đợt sinh hoạt chính trị về nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

61

26/CT-UB

23/5/1990

Về công tác phòng chống lụt bão năm 1990.

62

27/CT-UB

22/6/1990

Về việc thực hiện kiểm kê và đánh giá lại tài sản trong khu vực hành chánh sự nghiệp theo Quyết định 160/HĐBT ngày 16/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng.

63

28/CT-UB

03/7/1990

Về việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1991.

64

30/CT-UB

02/8/1990

Về việc điều tra đời sống dân cư.

65

32/CT-UB

08/8/1990

Về việc thực hiện xây dựng nhà tình nghĩa năm 1990.

66

35/CT-UB

04/9/1990

Về việc đăng ký, quản lý phương tiện vận tải, làm đường, bốc dỡ năm 1990.

67

43/CT-UB

25/10/1990

Về việc tổng kết 3 năm thi hành Luật đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh.

68

47/CT-UB

17/11/1990

Về việc phát động phong trào thực hiện 4 cuộc vận động lớn.

69

51/CT-UB

06/12/1990

Về việc đẩy mạnh cuộc vận động tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1991.

70

53/CT-UB

13/12/1990

Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Mùi 1991.

NĂM 1991

STT


tải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương