THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữtải về 45.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích45.92 Kb.
#2640
THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015. ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ


THỨ

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỜI GIAN

CA 1

CA2

CA 1

CA2

CA 1

CA2

CA 1

CA2

CA 1

CA2

SÁNG

PES 1003 30

PES 1003 31

PES 1003 32

PES 1003 33

PES 1003 34

PES 1003 35

PES 1015 37
PES 1015 39

PES 1015 40

PES 1015 29

PES 1015 30

PES 1015 32

PES 1015 33

PES 1020 34

PES 1020 35

PES 1050 16
PES 1020 39
PES 1020 29
PES 1020 32PES 1050 15PES 1003 38

PES 1003 39

PES 1050 13
PES 1005 13PES 1015 35PES 1005 15
PES 1005 11

PES 1005 12PES 1025 3

PES 1025 4

CHIỀU

PES 1020 30

PES 1020 31

PES 1015 34

PES 1020 33

PES 1020 36

PES 1020 37

PES 1025 1

PES 1025 2PES 1050 14
PES 1005 14
PES 1003 36

PES 1003 37

PES 1015 38


PES 1015 31


PES 1015 36


Ghi chú:


Stt

Tên môn học

Mã lớp

môn học

Số lớp

Tín chỉ

Địa điểm

Ghi chúLý luận GDTC & các môn TT cơ bản ( Môn Điền kinh)

PES 1003

10

Sân đa năng ĐHNN

Bắt buộcBóng chuyền 1

PES 1015

12

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọnBóng rổ 1

PES 1020

10

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọnTeakwondo 1

PES 1050

4

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọnThể dục Aerobic 1

PES 1005

5

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọn

6.

Bóng đá 1

PES 1025

4

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọn
Tổng cộng:
45  • Thời gian học:+ Sáng: Ca 1:7h00 – 8h40; Ca 2: 9h00 – 10h40. + Chiều: Ca 1: 13h30 – 15h10; Ca 2: 15h10 – 16h50.

  • Địa điểm: Sân vận đông đa năng đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội .

  • Sinh viên khoá QH-2014 học môn học bắt buộc Lý luận Giáo dục Thể chất & các môn Thể thao cơ bản ( Môn Điền kinh). Mỗi lớp môn học bắt buộc tối đa là 55 sinh viên.

  • Sinh viên các khóa QH-2011, QH-2012, QH-2013 đều có thể lựa chọn đăng ký 01 môn học trong số các môn học trên thời khoá biểu mà sinh viên chưa tích lũy.

  • Mỗi SV chỉ được đăng ký học 01 môn học trong 01 học kỳ. Nếu cố tình đăng ký 02 môn học sẽ bị hủy 01 môn học và không công nhận kết quả học tập của môn học thứ hai. Mỗi lớp tín chỉ tự chọn tối đa là 45 sinh viên.

TL.GIÁM ĐỐC

Trưởng phòng Đào tạo

Nguyễn Văn Hiệp
Каталог: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 908/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 45.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương