THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữtải về 43.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích43.84 Kb.
#2623
THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015. ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ


THỨ

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỜI GIAN

CA 1

CA2

CA 1

CA2

CA 1

CA2

CA 1

CA2

CA 1

CA2

SÁNG

PES 1003 31

PES 1003 32

PES 1015 27

PES 1015 28

PES 1003 37


PES 1003 45

PES 1003 46

PES 1015 24

PES 1015 25

PES 1003 35
PES 1020 27

PES 1015 30

PES 1003 41

PES 1003 42

PES 1005 13
PES 1050 14
PES 1020 25
PES 1050 17

PES 1050 18

PES 1020 30

PES 1020 31

PES 1020 33

PES 1020 34

PES 1020 23


PES 1005 12
PES 1015 32
PES 1015 35
PES 1005 9

PES 1005 10

CHIỀU

PES 1020 24
PES 1003 36
PES 1003 38

PES 1003 39

PES 1003 43

PES 1003 44PES 1003 33

PES 1003 34

PES 1020 26
PES 1020 28

PES 1020 29

PES 1020 32


PES 1015 26
PES 1005 11
PES 1015 31

PES 1003 40

PES 1015 33

PES 1015 34PES 1050 15
PES 1050 16
PES 1050 19
PES 1050 20
PES 1015 29
Ghi chú:


Stt

Tên môn học

Mã lớp

môn học

Số lớp

Tín chỉ

Địa điểm

Ghi chúLý luận GDTC & các môn TT cơ bản ( Môn Điền kinh)

PES 1003

16

Sân đa năng ĐHNN

Bắt buộcBóng chuyền 1

PES 1015

12

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọnBóng rổ 1

PES 1020

12

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọnTeakwondo 1

PES 1050

7

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọnThể dục Aerobic 1

PES 1005

5

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọn
Tổng cộng:
52  • Thời gian học:+ Sáng: Ca 1:7h00 – 8h40; Ca 2: 9h00 – 10h40. + Chiều: Ca 1: 13h30 – 15h10; Ca 2: 15h10 – 16h50.

  • Địa điểm: Sân vận đông đa năng đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội .

  • Sinh viên khoá QH-2014 học môn học bắt buộc Lý luận Giáo dục Thể chất & các môn Thể thao cơ bản ( Môn Điền kinh). Mỗi lớp môn học bắt buộc tối đa là 55 sinh viên.

  • Sinh viên các khóa QH-2011, QH-2012, QH-2013 đều có thể lựa chọn đăng ký 01 môn học trong số các môn học trên thời khoá biểu mà sinh viên chưa tích lũy.

  • Mỗi SV chỉ được đăng ký học 01 môn học trong 01 học kỳ. Nếu cố tình đăng ký 02 môn học sẽ bị hủy 01 môn học và không công nhận kết quả học tập của môn học thứ hai. Mỗi lớp tín chỉ tự chọn tối đa là 45 sinh viên.

TL.GIÁM ĐỐC

Trưởng phòng Đào tạo

Nguyễn Văn Hiệp
Каталог: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 908/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 43.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương