THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữtải về 54.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích54.47 Kb.
#2622
THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 – 2014. ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

THỨ

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỜI GIAN

CA 1

CA2

CA 1

CA2

CA 1

CA2

CA 1

CA2

CA 1

CA2

SÁNG

PES 1003 21

PES 1003 22

PES 1045 13
PES 1003 30

PES 1003 31

PES 1025 2
PES 1005 14
PES 1015 24

PES 1015 25

PES 1003 26

PES 1003 27

PES 1030 3

PES 1015 26

PES 1003 34

PES 1003 35

PES 1003 38
PES 1035 1
PES 1020 22
PES 1050 15
PES 1035 3
PES 1030 4
PES 1003 39

PES 1003 40

PES 1045 14


PES 1005 13
PES 1020 27

PES 1020 28


CHIỀU

PES 1020 21
PES 1003 28

PES 1003 29

PES 1025 1
PES 1003 36

PES 1003 37PES 1003 23

PES 1003 25

PES 1020 23
PES 1003 32

PES 1003 33

PES 1020 26


PES 1030 1
PES 1005 12
PES 1020 24

PES 1020 25

PES 1035 4


PES 1005 11
PES 1030 2
PES 1015 27
PES 1015 28

PES 1015 29PES 1003 24


PES 1035 2
PES 1050 16
Ghi chú:

Stt

Tên môn học

Mã lớp

môn học

Số lớp

Tín chỉ

Địa điểm

Ghi chúLý luận GDTC & các môn TT cơ bản ( Môn Điền kinh)

PES 1003

20

Sân đa năng ĐHNN

Bắt buộcCầu lông 1

PES 1035

4

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọnBóng chuyền 1

PES 1015

6

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọnBóng rổ 1

PES 1020

8

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọnBóng bàn 1

PES 1030

4

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọnKhiêu vũ thể thao 1

PES 1045

2

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọnBóng đá 1

PES 1025

2

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọnTeakwondo 1

PES 1050

2

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọnThể dục Aerobic 1

PES 1005

4

Sân đa năng ĐHNN

Tự chọn
Tổng cộng:
52  • Thời gian học:+ Sáng: Ca 1:7h00 – 8h40; Ca 2: 9h00 – 10h40.

  • Chiều: Ca 1: 13h30 – 15h10; Ca 2: 15h10 – 16h50.

  • Sinh viên khoá QH-2013 học môn học bắt buộc Lý luận GDTC & các môn TT cơ bản ( thay thế học môn Điền kinh)

  • Mỗi SV chỉ được đăng ký học 01 môn học trong 1 học kỳ. Nếu cố tình đăng ký 02 môn học sẽ bị hủy 01 môn học và không công nhận kết quả học tập của môn học thứ hai. Mỗi lớp tín chỉ không quá 45 sv

  • Sinh viên các khóa QH-2010, QH-2011, QH 2012 đều có thể lựa chọn 01 môn học trong số các môn học trong TKB mà sinh viên chưa tích lũy.

  • Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng đào tạo TTGDTC&TT : 043.5576030

TL.GIÁM ĐỐC

Trưởng phòng Đào tạo
ThS.Nguyễn Văn Hiệp
Каталог: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 908/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 54.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương