THỦ TƯỚng chính phủ Số: 775tải về 19.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích19.21 Kb.
#25471

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 775/CĐ-TTgCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2012

 

CÔNG ĐIỆN

Về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp

bảo đảm trật tự an toàn giao thông

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: 

 

- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

Năm tháng đầu năm 2012, các cấp, các ngành, địa phương đã tích cực triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nên tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến theo hướng tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây tình hình tai nạn giao thông trên cả nước đã có những diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ, đường sắt.

Trước tình hình trên, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện một số việc cấp bách sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, duy trì lực lượng thường xuyên trên các tuyến trọng điểm, bảo đảm quân số ứng trực 24/24 giờ;

- Phối hợp với ngành đường sắt triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí đường ngang đường sắt;

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng cảnh sát và các cơ quan chức năng địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như: điều khiển phương tiện quá tốc độ quy định; chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép của phương tiện, của cầu đường; chở quá số người quy định; đón, trả hành khách không đúng nơi quy định; hoạt động vận tải không đủ điều kiện; lái xe ô tô sử dụng rượu bia; không thực hiện đúng quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.

2. Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các lực lượng khác huy động nhân lực, tăng cường trang thiết bị tổ chức đợt hoạt động cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

3. Bộ Giao thông vận tải

- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải có các biện pháp duy trì chế độ bảo dưỡng, sửa chữa bảo đảm tình trạng phương tiện tốt. Nghiêm cấm việc chạy theo lợi nhuận đưa phương tiện không đủ điều kiện an toàn vào sử dụng.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đặc biệt là các quy định về an toàn phương tiện, thời gian lái xe, không sử dụng rượu bia, chở đúng trọng tải, đúng số người quy định… Đình chỉ hoạt động ngay tại bến các phương tiện, người điều khiển không đủ điều kiện an toàn vận tải theo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng; thường xuyên rà soát bổ sung kịp thời các thiết bị cảnh báo bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm giao thông êm thuận và an toàn;

4. Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo Công điện số 655/CĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông./.

 

 

Nơi nhận :                                                                  


 - Như trên;

- Thủ tướng, các PTTg;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Thông Tấn xã VN;

- Đài Truyền hình VN;

- Đài Tiếng nói VN;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Cổng TTĐT, các Vụ: NC, TH, KGVX;                                              Lưu: VT, KTN (4), C. 23

 

KT. THỦ TƯỚNG


PHÓ THỦ TƯỚNG

 (Đã ký) 

Nguyễn Xuân Phúc

 


tải về 19.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương