THỦ TƯỚng chính phủ Số: 659tải về 11.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích11.77 Kb.
#24285

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 659/CĐ-TTgCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

 

CÔNG ĐIỆN

Về việc xử lý vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xe khách tại cầu Serepok

trên quốc lộ 14 thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: 

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an,

   Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Ủy ban nhân dân Đắk Lắk;

- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.Ngày 17 tháng 5 năm 2012, tại cầu Serepok (Km733+900) quốc lộ 14, thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng làm 34 người chết, 23 người bị thương. Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động  phòng, ngừa tai nạn giao thông trên tuyến giao thông này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương cấp cứu người bị nạn, thăm hỏi gia đình có người chết và tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có các giải pháp khắc phục sự cố cầu Serepok, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường này và tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải bằng xe khách, tránh xảy ra tai nạn tương tự.

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nêu trên.

4. Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông và gửi lời thăm hỏi đến những người bị nạn.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các PTTg;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Thông tấn xã VN;

- Đài Truyền hình VN;

- Đài Tiếng nói VN;

- VPCP: BTCN, các PCN,

   Cổng TTĐT, các Vụ: NC, TH, KGVX;

- Lưu: VT, KTN (4), C.23KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Phúc
tải về 11.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương