Tờ khai đăng ký thuếtải về 53.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích53.42 Kb.
#2284
Tờ khai đăng ký thuế

(mẫu 03-ĐK-TCT, ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC

ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính)Dành cơ quan thuế ghi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

Mẫu số:

03-ĐK-TCT
Ngày nhận tờ khai:

Nơi nhận:DÙNG CHO CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN SXKD HÀNG HÓA, DỊCH VỤMÃ SỐ THUẾ

Dành cho cơ quan thuế ghi

1. Tên cơ sở kinh doanh
4. Thông tin về chủ cơ sở kinh doanh


4a. Tên chủ CSKD:

4b. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ CSKD2. Địa chỉ kinh doanh


Số nhà, đường phố, thôn, xóm,hoặc hòm thư bưu điện:

2a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:
Phường/xã

2b. Phường/xã:
Quận/ Huyện:

2c. Quận/ Huyện:
Tỉnh/ Thành phố:

2d. Tỉnh/ Thành phố:
4c. Chỗ ở hiện tại của chủ CSKD

2e. Điện thoại: / FAX:
Số nhà, đường phố, thôn xóm,hoặc hòm thư bưu điện:

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế

3a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm hoặc hòm thư bưu điện:

3b. Phường/xã:

3c. Quận/ Huyện:

3d. Tỉnh/ Thành phố:

3e. Điện thoại: / Fax:

E-mail:

Phường/xã
Quận/ Huyện:
Tỉnh/ Thành phố:
4d. Thông tin khác

Điện thoại: / Fax:


E-mail: / Website :


6. Giấy tờ chứng thực cá nhân
6a. Ngày sinh: ……./……/………. 6b. Quốc tịch:
6c. Số CMND:..........................Ngày cấp..............................Nơi cấp..............................6d. Số Hộ chiếu............................ Ngày cấp..............................Nơi cấp........................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
5a. Số: ………………… 5b. Ngày cấp: …./…./………
6e. Số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số Giấy tờ chứng thực cá nhân.........................Ngày cấp..................Nơi cấp..............5c. Cơ quan cấp:


7. Vốn kinh doanh (đồng)

8. Ngành nghề kinh doanh chính

9. Đăng ký xuất nhập khẩu:


Có Không


10. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: …./…./11. Các loại thuế phải nộp:
Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Thu nhập cá nhânThuế SDĐPNN

12. Tỉnh trạng đăng ký thuế:Cấp mới
Chuyển địa điểm
Tái hoạt động SXKD
Khác
13. Có cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai là đúng
HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)


Chữ ký người kê khai:

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:


Mục lục ngân sách:

Cấp
Chương
LoạiKhoản
Mã ngành nghề kinh doanh chính

Nơi đăng ký nộp thuế
Ngày kiểm tra tờ khai: …../…../……….Phương pháp tính thuế GTGT
Khấu trừ
Trực tiếp trên GTGT
Trực tiếp trên doanh số

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)Khoán
Không phải nộp thuế GTGT


tải về 53.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương