State of Oregon Department of Human Servicestải về 8.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích8.15 Kb.
#3981
State of Oregon

Department of Human Services


Về Nguyên đơn
{Claimant Name}

{Street Address & Apt #}

{City, State, Zip Code}

THÔNG BÁO THU HỒI
(NOTICE OF WITHDRAWAL)


VỀ TRƯỜNG HỢP TỪ VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÍNH
Vụ việc OAH số.20{Last 6 digits of Case No.}

Vụ việc DHS số. {Enter DHS Case Number}
Bộ đã ban hành một thông báo về quyết định vào ngày {Date of Notice}, và đã tống đạt cho nguyên đơn. Nguyên đơn đã yêu cầu mở một phiên điều trần và Bộ đã chuyển vấn đề này tới Văn phòng Phụ trách Điều trần Hành chính.


Bộ đã xác định rằng việc tiến hành mở điều trần vào thời điểm này là chưa thích hợp bởi vì {state why case is to be delayed}. Do vậy quyết định chuyển yêu cầu tới Văn phòng Phụ trách Điều trần Hành chính để mở một phiên điều trần kháng cáo bị thu hồi lại. (OAR 137-003-0515(4)(c))
________________________________________

{Name of Hearing Representative}

Đại diện Phụ trách các Vấn đề Điều trần của Bộ Dịch vụ Nhân sinh

{Street Address}

{City, State, Zip Code}

{Date Mailed}


Thông báo cho nguyên đơn: Hãy liên hệ với Đại diện Phụ trách Điều trần hoặc văn phòng chi nhánh gần nơi quý vị ở nếu hoặc khi quý vị cho rằng quyết định chuyển vụ việc này tới Văn phòng Phụ trách Điều trần Hành chính cần phải được thực hiện lại.
Chứng nhận Tống đạt: Tôi xác nhận rằng vào ngày {Actual Date of Mailing}, tôi đã gửi một bản sao y của văn bản này, trong một phong bì dán kín, bằng dịch vụ chuyển phát thư hỏa tốc với bưu phí phù hợp, tới nguyên đơn theo địa chỉ được ghi ở trên. Văn bản này cũng đã được gửi tới Văn phòng Phụ trách Điều trần Hành chính.


Vietnamese DHS 1113 (03/09)
tải về 8.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương