State of Oregon Department of Human Servicestải về 6.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích6.44 Kb.
#4074State of Oregon

Department of Human Services


Về Nguyên đơn
{Claimant name}

{Street address and apt. no.}

{City, state, ZIP code}


LỆNH THU HỒI LỆNH BÁC BỎ TRƯỚC ĐÂY (Order Withdrawing Prior
Order of Dismissal)


Vào ngày {date of hearing request} nguyên đơn đã yêu cầu mở một phiên điều trần liên quan đến một thông báo về quyết định do Bộ ban hành ngày {date of decision notice}.


Bộ đã ban hành Lệnh Bác Bỏ vào ngày {date of dismissal}.
Do đó Bộ thu hồi Lệnh Bác Bỏ ngày {date of dismissal}.
(hãy xem OAR 137-003-0675)
________________________________________

{Name of hearing representative},

Đại diện Phụ trách các Vấn đề Điều trần của Bộ Dịch vụ Nhân sinh

{Street address}

{City, state, ZIP code}

Chứng nhận tống đạt: Tôi xác nhận rằng vào ngày {actual date of mailing}, tôi đã gửi một bản sao y của lệnh này trong một phong bì dán kín. Lệnh Thu Hồi Lệnh Bác Bỏ Trước Đây được gửi tới địa chỉ trên đây của nguyên đơn qua dịch vụ bưu điện hỏa tốc đã được trả cước phí đầy đủ.

________________________________________{Name of hearing representative}, Đại diện Phụ trách các Vấn đề Điều trần

Vietnamese DHS 1121A (09/10)


tải về 6.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương