State of Oregon Department of Human Servicestải về 12.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích12.13 Kb.
#4013State of Oregon

Department of Human ServicesVề Nguyên đơn
{Claimant Name}

{Street Address & Apt #}

{City, State, Zip Code}

THÔNG BÁO THU HỒI

THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH VÀ LỆNH BÁC BỎ
Vụ việc DHS số. {Enter DHS Case Number}
OAH Case Number if applicableNhững Bằng Chứng Thực Tế
1. Bộ đã ban hành một thông báo về quyết định vào ngày {Date of Notice}, và đã tống đạt chính xác cho nguyên đơn. Bộ đã nhận được Yêu cầu Điều trần Hành chính của nguyên đơn vào ngày {Date of Request}.
2. Sau khi xem xét kỹ hơn về hồ sơ, Bộ sẽ thu hồi lại thông báo về quyết định, và sẽ không thực hiện hành động đã được khuyến nghị trong thông báo về quyết định. Theo đó, vấn đề hay những vấn đề được xác định trong đơn yêu cầu điều trần có thể không có ảnh hưởng thiết thực đối với các dịch vụ hoặc các khoản trợ cấp của nguyên đơn.
Kết Luận Của Luật Pháp
1. Yêu cầu điều trần của nguyên đơn có thể gây tranh cãi và do đó nguyên đơn không có quyền được tổ chức một phiên điều trần. (Tham khảo trường hợp Yancy v. Shatzer, 337 Or 345, 97 P3d 1161 đòi Brumnett v. ra tòa PSRB, 315 Hoặc 402, 848 P2d 1194 (1993); theo, ORS 14.175)
2. Nếu Bộ ban hành một thông báo về quyết định mới, nguyên đơn sẽ có quyền yêu cầu một phiên điều trần hành chính.
Lệnh

1. Thông báo về quyết định được gửi ngày {Date of Notice} được thu hồi.


2. Bởi vì Bộ không còn có ý định thực hiện bất cứ hành động nào dựa vào thông báo về quyết định đã được ban hành cho nên bất cứ sự liên đới hiện có nào với Văn phòng Phụ trách Điều trần Hành chính về phiên điều trần kháng cáo được thu hồi. (Tham khảo Quy định OAR 137-003-0515(4))
3. Yêu cầu điều trần bị bác bỏ. (Tham khảo Quy định OAR 461-025-0310(5))

________________________________________

{Name of Hearing Representative},

Đại diện Phụ trách các Vấn đề Điều trần của Bộ Dịch vụ Nhân sinh

{Street Address}

{City, State, Zip Code}


{Date Mailed}

Xem xét lại hoặc Điều trần lại: Quý vị có thể yêu cầu Bộ Dịch vụ Nhân sinh tổ chức điều trần lại hoặc xem xét lại Lệnh này. Yêu cầu điều trần lại hoặc xem xét lại phải được người đại diện phụ trách điều trần tiếp nhận tại địa chỉ ghi trên và có dấu bưu điện không muộn hơn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày tống đạt Lệnh này.
Các Quyền Kháng Án: Theo các điều khoản của ORS 183.482, quý vị có quyền kháng lại lệnh cuối cùng của Bộ bằng cách nộp Đơn xin Tái xét (Petition for Review) lên Toà Thượng Thẩm Oregon (Oregon Court of Appeals). Đơn xin phải được nộp trong vòng 60 ngày tính từ ngày lệnh này được gửi tới quý vị.
Chứng nhận Tống đạt: Tôi xác nhận rằng vào ngày {Actual Date of Mailing}, tôi đã gửi một bản sao y của văn bản này, trong một phong bì dán kín, bằng dịch vụ chuyển phát thư hoả tốc với bưu phí phù hợp, tới nguyên đơn theo địa chỉ được ghi ở trên. Nếu vấn đề này trước đây đã được chuyển tới Văn phòng Phụ trách Điều trần Hành chính thì tôi đã gửi cho họ một bản sao của văn bản này.


Vietnamese DHS 1117 (02/09)


tải về 12.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương