Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi saotải về 66.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích66.89 Kb.
#20
Con Người Thật

(Exam Your True-Self)

Khải Huyền 3:1-6

www.vietnamesehope.org
“Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng, ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình: những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!”
* Người Việt Nam c/ta có một câu ca dao/tục ngữ rất hay… đó là câu: "thuốc đắng thì gĩa tật"

# Trên thực tế, câu này có lẽ không mấy là áp dụng cho thế giới văn minh mà chúng ta đang sống…

> Lý do là vì thuốc men bên đây người ta bọc xung quanh bằng một chất "gel"… giống như cao su ở bên ngoài… nên ~người uống không còn nếm thấy chất đắng của thuốc nữa; hay là khi mua thuốc… người ta cũng có thể thêm ~flavor (~vị thơm trái cây) đủ loại… từ mùi thơm cherry cho đến mùi thơm dưa hấu, banana… để đánh lạt đi vị đắng của thuốc…

> Mặc dầu vậy, câu noí "thuốc đắng gĩa tật" vẫn còn có một giá trị tốt để dạy dỗ… nói lên ý nghĩa của ~lời bẻ trách, khuyên dỗ, sửa trị… chứa đựng "lẽ thật" là ~điều thường khó nghe, khó nuốt, dễ làm mất lòng… nhưng rất cần thiết để giúp ~người nghe biết ăn năn, từ bỏ ~điều xấu xa và được tránh khỏi ~tai họa và khổ đau…


> Lời của Chúa cũng vậy đôi khi đến với c/ta như "thuốc đắng"… không mấy chi là ngọt ngào hay êm tai… nhưng tôi tin rằng có giá trị, năng lực để chữa ~căn bịnh thuộc linh, để con cái Chúa, H/T của Ngài biết sửa đổi… mà được trưởng thành, lớn lên, và mạnh mẽ… chứ không cứ ở trong tình trạng là ~em bé còn nhõng nhẽo hoài…

> Nếu ACE là ~người yêu mến Chúa, thật mong c/ta cứ kiên nhẫn, chịu khó nghe và làm theo lời của Chúa dạy mỗi tuần… để H/T của Chuá ở đây tránh được nhiều căn bịnh thuôc linh, nhưng ngược lại có sức khỏe đồi dào, luôn hiệp tác lo tròn sứ mạng của Ngài giao cho H/T… cho đến lúc Chúa Giê-su tái lâm


> Trong c/trình học Kinh Thánh về chủ đề "H/T của Chúa Giê-su" qua 7 lá thư gởi cho các H/T trong sách Khải Huyền đoạn 2&3, c/ta sẽ tiếp tục thấy ~điều gì Chúa Giê-su cáo trách và khuyên nhủ con cái của Ngài…

> Hôm nay, c/ta học đến lá thư thứ 5… gởi cho H/T Sạt-đe… c/ta hãy xem Chúa Giê-su muốn gì ở H/T Ngài

… và cũng hứa sẽ ban cho ~phước gì… nếu c/ta là ~người có tai nghe tiếng Chúa… và vâng lời làm theo

I. Bảy Vị Thần

> Bắt đầu trong lá thư này, Chúa Giê-su giới thiệu chính mình là Đấng có 7 vị thần ĐCT và 7 ngôi sao

> C/ta đã học và biết "ngôi sao" (trong Khải Huyền 1:20) đây biểu hiệu cho các thiên sứ của các H/T… mang ý nghĩa của "~người thông tin" hay có thể hiểu như là ~vị Mục Sư, người lãnh đạo, chăn bầy của H/T Chúa… mà Ngài đang làm Chủ (cầm trong tay)
> Còn ý nghĩa của "7 vị thần ĐCT" là gì?

> Ai học Kinh Thánh nhiều, quí vị biết rõ con số "7" trong Kinh Thánh

thường biểu hiệu cho sự toàn hảo & trọn vẹn

> Trong sách Khải Huyền thì cũng có nhiều chỗ xuất hiện con số "7" này như: 7 thiên sứ, 7 ngôi sao, 7 chân đèn vàng, 7 Hội Thánh, sau này thì có nói đến 7 ấn, 7 loa và 7 bát thạnh nộ của ĐCT cho phép đổ xuống để phán xét thế gian…

> "7 vị thần trọn vẹn của ĐCT" này không ai khác hơn là biểu hiệu cho chính Đức Chúa Thánh Linh (ĐTL)

… là Thiên Chúa Ngôi Ba…


> 1 Trong ~GLCB quan trọng nhất cho niềm tin của người Cơ Đốc đó là giáo lý về "1 Chúa 3 Ngôi" (Trinity):

Đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh;

> Nếu c/ta không tin vào lẽ thật này thì c/ta không thể nào giải thích được sự mầu nhiệm của Kinh Thánh

về thần tính của ĐCT… mà nhiều các tà giáo khác đang bị lẫn lộn và phạm tội


> Cả Kinh Thánh cho thấy rõ vai trò quan trọng của Chúa Thánh Linh từ lúc ban đầu, trong đời sống của mỗi con cái Chúa và kể cả mọi sự hoạt động của H/T Chúa…
a) Trong STK 1:2 cho thấy ĐTL đã có từ trước khi mọi vật được sáng tạo… nói lên thần tính tự hữu của ĐCT… “Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.”
b) Quyền năng vĩ đại của Chúa Thánh Linh bày tỏ… trong sự giáng sanh của Đấng Cứu Thế (Math. 1:18)… “Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.”
c) Quyền năng của Ngài trong sự cứu chuộc linh hồn của 1 người… khi Chúa Thánh Linh lấy huyết Chúa Giê-su làm sạch tội c/ta … như trong Giăng 3:5 có chép “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.”
d) Êphêsô 1:13-14 - ĐTL ở trong mỗi con cái Chúa và Ngài ấn chứng H/T Chúa là Hội của ~người đã được thánh sạch… bởi huyết vô tội của Chúa Giê-su, và nay được biệt riêng ra khỏi thế gian & thuộc của ĐCT… “Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.”

> Tuy trên đầu của c/ta không có hào quang sáng chói (halo) như trong nhiều hình vẽ, để làm chứng c/ta là con cái Chúa… nhưng trong thâm tâm… c/ta biết mình không còn thuộc của thế gian nữa… nhưng mỗi người c/ta được sự cứu rỗi, có sự tha thứ tội lỗi và chính là con cái của ĐCT, Đấng tối cao…


e) Ngài dậy dỗ và giúp đỡ c/ta hiểu ~sự mầu nhiệm của ĐCT

# Trong Giăng 14:26 có chép vai trò của ĐTL như sau: “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”


f) ĐTL ban cho quyền năng để chứng đạo như có chép trong CVCSĐ 1:8 - “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”

# Có trên 220 lần chữ Thánh Linh có chép trong Kinh Thánh Tân Ước… thì ~gần 60 lần có trong sách CVCSĐ

> Cho c/ta thấy rõ vai trò quan trọng của ĐTL… trong sự hoạt động của H/T Chúa

# Trong CVCSĐ 2, H/T ban đầu được ĐTL thăm viếng và đầy ~ơn như giảng dạy bằng tiếng lạ mà ~người ngaọi quốc nghe và hiểu, quyền năng chữa bịnh… từ đó 1 sự bùng nổ lớn của đạo Chúa bắt đầu từ Giêrusalem… và duy trì cho đến cùng trái đất…

> Ngày hôm nay, ĐTL cũng vẫn còn ban cho quyền năng đó cho H/T qua ~ân tứ trong con cái Chúa: ơn chữa bịnh, bố thí, đức tin, lãnh đạo, giảng dạy, tiếp khách… để H/T được đầy năng quyền trong sự rao truyền Tin Mừng…
g) ĐTL ban cho quyền phép để mỗi người c/ta thắng tội lỗi… và ơn làm theo ý muốn của Chúa… (Rôma 8:13) - “Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống.”
> C/ta thật cần sự thăm viếng và đầy ơn của "7 vị thần ĐCT" trên ~người lãnh đạo của VHBC, hết các ban ngành, các giáo viên TCN, mỗi con cái Chúa… để làm trọn công tác Chúa giao cho… và sống làm đẹp lòng Ngài

> Tôi thiết nghĩ đây là điều quan trọng mà H/T Chúa tại đây đang sống trong thời kỳ sau rốt là thời kỳ "cây vả đã trổ bông" cũng cần nhất… đó là sự hiện diện và quyền năng của ĐTL… của chính Con ĐCT…


II. Lời Quở Trách

> Sau khi giới thiệu mình là Đấng có 7 vị thần ĐCT và 7 ngôi sao, Chúa Giê-su có lời quở trách đến cho con cái Chúa tại H/T Sạt-đe…. vì Ngài nhìn và biết mọi công việc của họ đang làm chưa trọn vẹn

> Thiết nghĩ trong 7 lá thư cho các H/T… H/T Sạt-đe có lẽ là H/T bết nhất… lý do là vì trong lá thư này Chúa không có một lời khen nào cho H/T Sạt-đe; Không nghe noí gì về sự trung tín của họ, sự nhịn nhục, khó nhọc của họ trước ~bắt bớ, hay đức tin cùng lòng yêu thương của họ có… như H/T Thiatirơ

> Có lẽ đây là H/T mà không ai muốn dự phần… không khẻo sẽ mang chung họa vào thân chăng?


1) Thứ nhất, sống ở đời mà có ai lại không muốn có tiếng tốt chăng?

# Biết bao nhiêu người bỏ tiền ra để mua tiếng tăm…# Giống như anh ca sĩ trong ban nhạc 'N Sync - Lance Bass (23 tuổi), 1 lần muốn được trở thành 1 nhà astronaust (phi hành gia) trẻ nhất, nên anh đã qua Nga Sô tập luyện… hầu có thể bay được lên không gian trong tháng 10 này với đoàn phi hành gia của Nga sô; nhưng mà vì trả không đủ số tiền 20 triệu $ nên cuối cùng đã bị họ mời trở về lại Mỹ

> Đã là 1 trong ~ca sĩ trẻ nổi tiếng rồi… nhưng còn muốn thêm tiếng tăm là người phi hành gia trẻ nhất nữa…
2) Vấn đề ở đây không phải việc tìm kiếm tiếng tăm là xấu

… nhưng vấn đề là 1 số người chỉ “có tiếng bề ngaòi… mà không có miếng bên trong!”

> Hay gọi thứ nhất là ~người “giả hình

… ~người có danh là “chiên” nhưng thật sự bên trong là muôn sói… là ~người “đeo mặt nạ”

# Trong Math. 7:21-23 có chép ~người “gỉa hình” này có cả quyền làm phép lạ nhân danh Chúa nữa… nhưng Chúa không biết họ - “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”
# Trong Math. 23:27 lời quở trách của Chúa đến với ~người Pharasi có tiếng đạo đức bề ngoài như sau: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy.”

# 1 hình ảnh thực tế cho c/ta thấy được điều này đó là hình ảnh của 1 nghĩa trang mà chính ở tại Sạtđe vùng Necropolis… họ còn lại 1 nghĩa trang nổi tiếng… có tên là "The cemetery of a thousand hills"…

> Nghĩa trang là nơi mà có ~ngôi mộ đá cẩm thạch thật đẹp, ~tượng chạm công phu, bông hoa đủ mầu ở trên mặt đất… nhưng ở dưới lòng đất của nó là 1 đống xương người chết thật là hôi thúi!
3) Có lẽ 1 số con cái Chúa ở H/T Sạt-đe không có gỉa hình

… nhưng bị Chúa Giê-su quở trách vì đời sống chưa sống trọn vẹn trong ý Chúa

> H/T Sạtđe đang sống trong tình trạng của ~người tín đồ "hữu danh vô thực" nghĩa là chỉ có vỏ đạo đức bên ngàoi… nhưng bên trong "con người thật" không có ruột gì hết… và đang chết dần

> Tại sao 1 H/T của Chuá nói chung… có thể ở trong tình trạng này được

mà bên ngàoi thì có tiếng là sống động… nhưng bên trong thì đã chết ngắt rồi?
> Có lẽ vì 3 lý do chính sau đây mà mỗi H/T của Chúa có thể tự xét lấy cho chính mình:

i) Con cái của Chúa trong H/T có thể đang có đức tin

… nhưng đức tin đó không nở sanh ra theo sau việc làm…

# Giacơ 2:26 - sứ đồ Giacơ nhắc - "Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy!"

> Việc làm gì đây? Câu trả lời của Chúa Giê-su là việc làm lành: cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, thăm kẻ tù tội, giúp đỡ người goá bụa, kẻ mồ côi, tiếp kẻ lạ… chứ không phải chỉ 1 tuần 1 lần đi "xem lễ" vài tiếng đồng hồ

và rồi tự mãn với đức tin "thùng rỗng kêu to" như vậy…# Là con cái Chúa rồi, c/ta đã làm việc lành gì cho ai trong tuần lễ qua không? C/ta đã bỏ bao nhiêu thì giờ ra trong sự cầu nguyện và học Kinh Thánh? C/ta có đã nghĩ đến "Thiên Quốc" của ĐCT và đã có kế hoạch gì không?

> H/T Sạtđe bị Chúa Giê-su trách vì đức tin họ có… nhưng chưa có công việc của nó trọn vẹn theo sau…


ii) Có thể tình yêu thương không kèm theo sự hy sinh… cũng là 1 loaị tình yêu chết trong H/T Chúa…

> Tình trạng H/T Chúa nói chung trong thời kỳ sau rốt đang đi vào chỗ chết chăng vì có quá nhiều "lips service"

> C/ta có thể nói mình yêu Chúa, yêu người, yêu H/T… nhưng không cho phép Ngài đụng đến túi tiền, đụng đến danh dự, đụng đến gia đình/con cái của mình, đụng đến thì giờ, và thời khoá biểu của mình mỗi ngày…
# Khi ĐCT yêu thương thế gian… Ngài đã phải hy sinh gì?

# Giăng 3:16 - Hy sinh chính Con một của Ngài trên TTG…> Nếu đạo của Chúa dạy yêu thương mà không tốn chi hết

thì thật đạo Chúa Giê-su còn tệ hơn các tôn giáo của người ngoại nữa…# Ấn độ giáo mà còn ý thức rõ có 4 tội chính của laòi người… và 1 trong ~4 tội đó là muốn thờ phượng mà không chịu hy sinh… bộ c/ta là thiên tử mà không biết sao?

# 1 Giăng 3:18 - sứ đồ Giăng nhắc nhở gì về tình yêu thật? “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật”


iii) Có thể sự trông cậy của con cái Chúa tại H/T Sạt-đe đang mâu thuẫn…

> Họ vừa nghe lời Chúa giảng trong buổi nhóm… vì Ngài là Đấng Nương Tựa của mình

… nhưng khi ra ngoài… nghe ~tin xấu… thì lại bồn chồn, lo lắng, sợ hãi sao?
> Còn c/ta thì sao? Nếu Chúa Giê-su xét đời sống tâm linh của VHBC… thì Ngài sẽ thấy đức tin, tình yêu thương và sự trông cậy của c/ta được trọn vẹn… đến con số “7” không?

III. Lời Khuyên nhủ

> Chúa Giê-su khuyên H/T Sạtđe phải làm ngay 2 điều để có sự phục hồi lại…


1) Thứ nhất, hãy tỉnh thức - có nghĩa là hãy thức dậy và ra khỏi cơn mê…

> Hãy "soi mặt mình trong gương" để thấy con người thật tồi tệ bên trong của mình sắp chết rồi

mà cần được phục hồi, CPR…

# Ở đây có ai bao giờ bị say rượu chưa… và sau khi thức dậy người ta kể lại ~lời tục tĩu, ~hành động xấu xa, tồi bại mình đã nói & làm trong cơn say… mà cảm thấy xấu hổ & hối hận hận chưa?

# Ẩn dụ người con trai hoang đàng trong Luca 15… sau khi nó "tỉnh ngộ"

thì mới biết mình đã phạm tội với Trời & với cha mình..
2) Thứ hai, hãy nhớ lại khi mình đã nhận và nghe đạo thể nào…

> Nhớ lại ngày mới tin Chúa với lòng sốt sắng, nhớ lại buổi ban đầu của H/T mà nhóm Thiếu Nhi 30-40 em, nhóm Thanh & Thiếu Niên ai nấy sốt sắng đi sinh hoạt đầy phòng thông công, nhộn nhịp vui vẻ và chẳng thiếu 1 ai hết…

> Những buổi học TCN của Thanh Niên thật là hào hứng, đúng giờ… có trật tự, ~buổi sinh hoạt thứ Sáu thật đông và nhộn nhịp… Where is all the excitement? ~điều gì đã làm sa sút dần dần…phải kiếm cho ra lý do mà sửa đổi, làm cho vững lại… không khẻo sẽ bước đến chỗ chết mất 1 ngày…

> Chúa Giê-su cũng có lời cảnh cáo nếu không tỉnh thức mà ăn năn

… thì Ngài sẽ đến bất thình lình bắt lấy ~người cứ còn coi thường lời của Chúa mà say trong cơn mê

> Khi Ngài đến lần nữa… sẽ không có trống kèn, hay lời cảnh cáo trước nữa… nhưng Chúa sẽ đến lúc bất ngờ! như kẻ trộm… mà 1 số sẽ “bị để lại” và 1 số sẽ mất phần thưởng sao?IV. Lời Hứa

> Nhưng ai sau khi nghe, tỉnh thức, ăn năn, làm lại cho vững sự còn lại - không làm cho áo sống mình bị ô uế

… thì Chúa Giê-su hưá ban cho người đó phước gì?
1) Người đó được mặc áo trắng tinh

# Màu “trắng” biểu hiệu cho sự thánh sạch, công bình

> Đây ám chỉ ~người đã ăn năn và tiếp nhận Chúa Giê-su

và huyết “Con ngài” đã làm sạch mọi tội của ~người đó…


2) Tên họ không bị xóa đi trong sách của sự sống… có nghĩa là không bị thẩy vào hồ lửa (Khuyền 20:15)

nhưng được xưng ra trước mặt Đức Chuá Cha vì họ đã không chối Chúa Giê-su - Con Ngài (Math. 10:32)


> C/ta ai là ~người có tai nghe… thì hãy tự xem lấy con người thật bên trong của mình… nó có đang sống sung mãn không? Hay là đang hấp hối sắp chết rồi… mối liên hệ của mình với Chúa càng ngày càng đậm đả hơn không… hay sự nhóm lại đã trở thành 1 gánh nặng, chỉ là 1 bổn phận hơn và đánh mất đi sự vui mừng hối nào rồi

> Mình vẫn đi nhóm… nhưng đức tin đã không còn sanh việc làm, sự thờ phượng không còn có tính chất "vỡ lòng" nữa, và tình yêu thương thiếu sự hy sinh… nhưng chỉ còn là lời lẽ, ~hành động bên ngoài mà thôi…

> Nếu vậy mỗi người c/ta hãy mau ăn năn, xưng tội gấp với "7 vị thần ĐCT" ngay giờ phút này… không khẻo Ngài đến bất thình lình để bắt lấy c/ta… mà mình sẽ mất phước, mất phần thưởng đời đời sao…
# Câu chuyện 1 nhà thờ sắp sửa đóng cửa… 1 MS trẻ đến đó thăm viếng, mời mọc mọi người quay trở về với Chúa… nhưng chẳng có hựu nghiệm

> Vị MS bèn gởi thư loan báo mời mọi người đến dự 1 buổi lễ an táng cuối cùng của 1 người tín hữu trong H/T… rồi sẽ đóng cửa

> Các cựu tín hữu… Ai nấy tò mò đến xem coi người chết đó là ai

Và khi vào thì thấy 1 quan tài để sẵn ở giữa nhà thờ đóng nắp lại

> Sau khi MS giảng về sự sa sút đức tin của người đang nằm trong quan tài xong… thì bước xuống mở quan tài ra và mời mọi người lên trước để xem mặt người chết đó là ai và tiễn đưa người AE mình lần cuối

> Ai cũng lần lượt lên… nhưng điều ngạc nhiên là trong quan tài không thấy 1 xác chết nào, nhưng là 1 tấm gương soi mặt… mà mỗi người thấy chính mình…

> Vị MS kết luận bài giảng: H/T chết hay sống tùy ở mỗi hội viên của H/T…

> Ai nấy nghe thì cảm động ăn năn, khóc lóc với Chúa… và từ đó ĐTL đã phục hồi được H/T đó…

> C/ta phải hiểu mỗi người c/ta là phần tử của H/T Chúa tại đây…nó chết hay sống, có tiếng tốt hay không, có công việc của đức tin, công lao của tình yêu thương và sự bền đỗ của sự trông cậy không

… là tùy ở mỗi người c/ta mà thôi…

> Nguyện xin “7 vị thần ĐCT” giúp đỡ mỗi người c/ta ngay lúc này!

----------------------

Exam Your True-self (Revelation 3:1-6)

Have you taken a look at yourself in the mirror lately? What’s about the spiritual man? Jesus examined the church in Sardis and saw that they had a reputation of being alive, but really dead. Perharps, they had imcomplete faith, love, and hope. Jesus commanded them to wake up, and strengthen what remains by what they had received and heard; obey it, and repent. Jesus also promised for those who have been faithful would walk with Him, dress in white and never their names be blot out from the book of life. This is the same examination for Jesus’ churches today. May we heed His word, repent and live a worthy life to show God our work produced by faith, our labor prompted by love, and our endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ.

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-su nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn}
Каталог: files
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
files -> TS. NguyÔn Lai Thµnh

tải về 66.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương