Southern airport corporation (sac) sasco international logisticstải về 34.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.01.2018
Kích34.65 Kb.
#36110SOUTHERN AIRPORT CORPORATION (SAC)

SASCO INTERNATIONAL LOGISTICS

BOOKING REQUEST/ YÊU CẦU DỊCH VỤ
I. CUSTOMERS INFORMATION / THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:
Company Name / Tên công ty:……PACIFIC STAR LOGISTICS CO, LTD (PASL)

Address/ Địa chỉ: 006 B1 BLOCK, 14 STR, WARD 3, DISTR 4, HCMC, VIETNAM

Tel          : 39 414 212 Fax : 39 414 213

II. SERVICES REQUEST / DỊCH VỤ YÊU CẦU:
Air Export / Xuất Air Sea Export / Xuất Sea

Air Import / Nhập Air Sea Import / Nhập Sea

Logistics / Giao nhận Other Services / Dịch vụ khác

…………………………………………………………………………….


III. SHIPMENT’S DETAILS / CHI TIẾT LÔ HÀNG:

  1. Shipper/ Người gửi: … PACIFIC STAR LOGISTICS CO, LTD……………………………

Consignee / Người nhận:

…………………………………………………............................................................  1. Description of goods/ Tên hàng: ……INNOX

Quantity / Số lượng: 31 ctns G.Weight/ Khối lượng: about 890 Kg(s)

Volume/Thể tích : 0.5 cbm…  1. MAWB/ Số Bill: 618 24149845   …. Flight No./ Chuyến bay: SQ  185 /23MAY

  2. Airport of departure/ Sân bay đi: SGN…. Airport of destination/ Sân bay đến: SYD, AU…...

iIV. FREIGHT & OTHER CHARGES / GIÁ CƯỚC VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC: ( USD).
- Airfreight / Giá cước: USD 1.55 / KG

- Surcharges / Các loại phụ phí: X-RAY : USD 0.015 / KG, TCS : USD 0.029 /KG AWB : 2.0 USD.

- Customs Clearance Fee / Phí dịch vụ Hải Quan : …………………………………………..………….

- Handling fee : …………………………………………………………………………..

The full amount will be shown on SATS Debit Note as soon as finish services / Toàn bộ chi phí sẽ được thể hiện trên Giấy Báo Nợ của SATS sau khi hoàn thành dịch vụ

V. TERM OF PAYMENT/PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Cash / Tiền mặt Bank Transfer / Chuyển khoản

* Payment period / Thời hạn thanh toán: all charges will be collected from shipper (PASL) 14 days from date on AWB.

We will clear payment to SATS as committed in this booking note.

Thank you vey much !

Yours faithfully,


Full name: Le Lan Anh

Title: Sales Supervisor


************************************************************************************************************Head Office: Tan Son Nhat Int’l Airport – Ward 2 – Tan Binh Dist., HCMC – Tel: (84-8) 8 448 358 – Fax: (84-8) 8 487 797 Email: info@sats.com.vn – Website: www.sascologistics.com
Каталог: 2011
2011 -> HƯỚng dẫn viết tiểu luậN, kiểm tra tính đIỂm quá trình môn luật môi trưỜNG
2011 -> Dat viet recovery cứu dữ liệu-hdd services-laptop Nơi duy nhất cứu dữ liệu trên các ổ cứng Server tại Việt Nam ĐC: 1a nguyễn Lâm F3, Q. Bình Thạnh, Tphcm
2011 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
2011 -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2011 -> BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
2011 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
2011 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 34.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương