Sàn Art in collaboration with Vietnam Foundation for the Arts (vnfa)tải về 20.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích20.85 Kb.
#39089
Dear Friends,
Sàn Art in collaboration with Vietnam Foundation for the Arts (VNFA) would like to invite you to the talk/discussion with Los Angeles Museum of Contemporary Arts curator Alma Ruiz and curator, artist, writer and instructor Carolee Thea at the following locations and times.
9:30AM on Monday, 12th November 2007

Hanoi Fine Art University

42 Yet Kieu Street, Hoan Kiem District, Hanoi
and at
9:30AM on Friday 16th November 2007

Ho Chi Minh City Fine Art Association

18 Pasteur St, District 3, Ho Chi Minh City
Ms. Thea will talk about her book of interviews that attempts to look at the practice through the eyes and ears of the curators. 
foci  interviews with ten international curators

Dan cameron, hou hanru, yuko hasegawa, maria hlavajova, vasif kortun, kasper konig, barbara london, rosa martinez, hans-ulrich obrist and harold szeemann


The exploration of identity within today's globally oriented culture has led artists and curators to develop diverse strategies and language for negotiating spaces of artistic expression, intellectual critique, and humanistic concern for their own societies.  While the artists and their works provide the elements of the cultural landscape, the curators are the creative mediators who absorb, organize and feed information into the evolving network of exhibition systems: the biennials, art fairs, museum exhibitions and special projects.   
Ms. Ruiz’ talk is titled "Latin American Art Exhibitions at The Museum of Contemporary Art, Los Angeles".
The Museum of Contemporary Art Los Angeles has been presenting exhibitions of Latin American art as part of its mission as an international museum since 1996. They range from historical exhibitions to solo shows to artist's projects. Alma Ruiz, MOCA curator, will talk about the exhibitions she has organized beginning with Rosângela Rennó's project “Cicatriz” in 1996 to her most recent exhibition “Poetics of the Handmade.”
This lecture series is organized by VNFA. Annually, VNFA invites artists, curators, writers, and historians to come of Vietnam to hold lectures and exchanges with the art community in Vietnam on issues surrounding contemporary art.
We would like to thanks Hanoi Fine Art University and Ho Chi Minh City Fine Art Association for hosting the lectures.
San Art is fund in part by Vietnam Foundation for the Arts.
San Art

www.san-art.orgSàn Art cộng tác với quỹ Vietnam Foundation for the Arts (VNFA) hân hạnh kính mời các anh chị nghệ sĩ cũng như những người yêu thích mỹ thuật đến tham dự buổi thảo luận của Alma Ruiz (curator nghệ thuật đương đại của bảo tàng Los Angeles) và Carolee Thea (curator, nhhệ sĩ, nhà phê bình…) tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh vào hai buổi sau đây:

Tại Hà Nội :9h30, thứ Hai ngày 12/11/2007

Địa điểm: Đại học Mỹ Thuật Hà Nội42 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Tại Tp.HCM:9h30, thứ Sáu, ngày 16/11/2007

Địa điểm: Hội Mỹ Thuật Tp.HCM

218A Pasteur, Quận 3, Tp.HCM

 Bà Thea sẽ nói về cuốn sách  của bà có tên là “Foci”, bao gồm những bài phỏng vấn với 10 giám tuyển quốc tế: Dan Cameron, Hou Hanru, Yuko Hasegawa, Maria Hlavajova, Vasif Kortun, Kasper Konig, Barbara London, Rosa Martinez, Hans-Ulrich Obrist And Harold Szeemann.  Quyển sách này xem xét công việc của giám tuyển thông qua chính cái nhìn và sự hiểu biết của họ.

 Sự khảo sát về cá tính và nguồn gốc trong văn hóa toàn cầu ngày nay đã dần đưa nghệ sĩ và giám tuyển khám phá ra những chiến lược và ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau, để dàn xếp những không gian của sự diễn đạt nghệ thuật, phê bình tri thức và quan điểm nhân văn cho xã hội và tầng lớp của mình. Trong khi nghệ sĩ và tác phẩm của họ cung cấp những yếu tố về cảnh quan văn hóa, thì giám tuyển là những người dàn xếp sáng tạo để hấp thụ, tổ chức và đưa thông tin vào trong mạng lưới luôn tiến hóa của những hệ thống triển lãm: triển lãm định kỳ biennale, hội chợ mỹ thuật, triển lãm bảo tàng và những dự án đặc biệt khác.

Bà Ruiz sẽ nói về “Triển lãm mỹ thuật Châu Mỹ Latin tại bảo tàng nghệ thuật đương đại, Los Angeles”

Bảo tàng mỹ thuật đương đại Los Angeles (MOCA) trưng bày những triển lãm nghệ thuật Châu Mỹ Latinh như là một sứ mệnh của một bảo tàng quốc tế từ 1996.  Những cuộc triển lãm này đi từ triển lãm lịch sử đến những dự án trưng bày cá nhân của nghệ sỹ, và cả những dự án của nghệ sĩ. Alma Ruiz, giám tuyển của MOCA, sẽ nói chuyện về những cuộc triển lãm mà bà tổ chức bắt đầu với dự án “Cicatriz” của Rosângela Rennó vào năm 1996 đến triển lãm gần đây nhất “Poetics of the Handmade” (tạm dịch: sự thi vị của tác phẩm làm bằng tay)

Đây là loạt thuyết trình được tổ chức bởi VNFA. Hằng năm, VNFA mời nghệ sỹ, giám tuyển, nhà phê bình và nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật đến Việt Nam để thuyết trình và trao đổi với cộng đồng mỹ thuật ở Việt Nam về những vấn đề liên quan đến mỹ thuật đương đại quan.

 

Chúng tôi cảm ơn Đại học mỹ thuật Hà Nội Hội Mỹ Thuật Tp.HCM đã đồng tổ chức buổi thuyết trình này.Sàn Art được tài trợ một phần bởi Vietnam Foundation for the Arts

 

Sàn Artwww.san-art.org

 

 
Каталог: docs
docs -> BỘ XÂy dựNG
docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
docs -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
docs -> Liên Hợp Quốc cedaw/C/vnm/CO/6
docs -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
docs -> Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Ban hành nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
docs -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TÌm kiếm cứu nạN
docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
docs -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­

tải về 20.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương