Sách mới số 10/2015tải về 374.8 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích374.8 Kb.
#40
  1   2   3   4

Thông báo sách mới nhập Số 10/2015


Sách mới số 10/2015


Chính trị
Các nghị quyết của Trung ương Đảng 2005 - 2010 / Đảng Cộng sản Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 850 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2515/ VSUHOC / Mfn: 10236

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Nghị quyết; Chỉ thị;

2005-2010; Việt Nam


Chương trình đối thoại giữa trí thức Việt Nam và Trung Quốc : Kỷ yếu hội thảo khoa học . - Tokyo : Waseda, 2012 . - 148 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 981/ VSUHOC / Mfn: 10245

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chương trình đối thoại; Tri thức;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam; Trung Quốc


Cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân yếu thế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường / Vũ Dũng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 354 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 1763/ VSUHOC / Mfn: 10287

Từ khoá : Nông dân; Nông thôn; Nhóm yếu thế;

Chính sách hỗ trợ; Việt Nam


Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1959 - 1975)/ Nguyễn Huy Động . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 222 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : Vb 7680/ VSUHOC / Mfn: 10244

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Đảng lãnh đạo; Đường Trường Sơn;

Kháng chiến chống Mỹ; 1959-1975; Việt Nam


Đông phương luận / Edward W. Said; Lưu Đoàn Huynh, Phạm Xuân Ri, Trần Văn Tụy d.; Trần Tiến Cao Đăng h.đ. . - H. : Tri thức, 2014 . - 527 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401256/ TVKHXHHCM / Mfn: 10457

Từ khoá : Nghiên cứu khu vực; Đông phương học; Lịch sử văn hoá;

Tình hình chính trị; Phương Đông; Trung Đông


Kinh tế phi chính thức tại các nước đang phát triển / Jean Prierre-Cling, Đỗ Hoài Nam, Stéphane Lagrée b.s. . - H. : Tri thức, 2013 . - 234 tr., 26 cm

Ký hiệu kho : Vv 2545/ TTPHUNU / Mfn: 10353

Từ khoá : Kinh tế phi chính thức; Nghiên cứu kinh tế;

Chính sách phát triển; Hoạt động kinh tế;

Nước đang phát triển
Mô hình quản lí nhà nước hiện đại / David Held; Phạm Nguyên Trường d.; Đinh Tuấn Minh h.đ. . - H. : Tri thức, 2013 . - 555 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401255/ TVKHXHHCM / Mfn: 10458

Từ khoá : Nhà nước dân chủ; Mô hình nhà nước dân chủ;

Quản lí nhà nước; Thế giới


Những chủ thể hoạch định chính sách đối ngoại của Trung Quốc: Họ là ai? : Tài liệu tham khảo đặc biệt . - H. : Thông tấn xã Việt Nam, 2013 . - 313 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : TL 997 / VSUHOC / Mfn: 10309

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Việt Nam; Trung Quốc


Pơtao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jơrai Đông Dương / Jacques Dournes; Nguyên Ngọc d.; Andrew Hardy ch.b. . - H. : Tri thức, 2013 . - 585 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5169/ VSUHOC / Mfn: 10280

Từ khoá : Chế độ chính trị; Hệ thống chính trị; Quyền lực chính trị;

Người Gia Rai; Tây Nguyên; Miền Trung; Việt Nam


Quan hệ Nhật Bản với Đông á dưới thời của thủ tướng Koizumi (2001 - 2006): Đề tài cấp viện / Đỗ Thị Thu Hà . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 110 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 989/ VSUHOC / Mfn: 10251

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Lịch sử ngoại giao; 2001-2006;

Nhật Bản; Đông á


Quan hệ Việt - Hàn trong lịch sử. Mối quan hệ Việt - Hàn trong bối cảnh khu vực Đông Bắc á : Kỷ yếu hội thảo khoa học . - Seoul : [k.nxb.], 2008 . - 300 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 994/ VSUHOC / Mfn: 10250

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Việt Nam; Hàn Quốc


Quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sách giai đoạn 2011 - 2020 / Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn An Hà ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 255 tr., 24 cm.

Ký hiệu kho : Vv 2542 / TTPHUNU / Mfn: 10347

Từ khoá : Biến đổi khí hậu; Phát triển sạch; Cơ chế phát triển sạch;

Chiến lược phát triển; Hợp tác quốc tế; 2011-2020;

Liên minh châu Âu; Việt Nam
Sự phát triển văn hoá và con người ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông á : Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Đỗ Tiến Sâm ch.b. . - H. : KHXH , 2012 . - 379 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 2539/ TTPHUNU / Mfn: 10344

Từ khoá : Văn hoá; Con người; Phát triển văn hoá ;

Phát triển con người ; Chính sách phát triển;

Việt Nam; Đông á
Tranh chấp biển Đông : Luật pháp, địa chính trị và hợp tác quốc tế / Đặng Đình Quý ch.b. . - H. : Thế giới, 2012 . - 439 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2528/ VSUHOC / Mfn: 10298

Từ khoá : Luật quốc tế; Tranh chấp lãnh thổ; Hợp tác quốc tế;

Giải quyết tranh chấp; Cơ sở pháp lí; Biển Đông;

Việt Nam
Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4 Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 7 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 639 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : VL 1117/ VTAMLY / Mfn: 10196

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Quan hệ quốc tế;

Tư liệu lịch sử; Kỉ yếu hội thảoDân tộc học
Đám cưới người Việt xưa và nay / Bùi Xuân Mỹ . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 312 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4254/ VTAMLY / Mfn: 10232

Từ khoá : Hôn nhân; Đám cưới; Phong tục tập quán; Người Việt;

Việt Nam; Thế giới

Đặc điểm văn hoá Đồng bằng sông Cửu Long / Trần Phỏng Diều b.s. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 335 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401180/ TVKHXHHCM / Mfn: 10413

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Đặc điểm văn hoá;

Văn hoá vật chất; Văn hoá tinh thần;

Đồng bằng sông Cửu Long; Việt Nam
Hải Phòng : Thành Hoàng và lễ phẩm / Ngô Đăng Hội . - H. : Dân trí, 2010 . - 291 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2176/ TTPHUNU / Mfn: 10371

Từ khoá : Văn hoá dân gian; Phong tục tập quán; Nghi lễ; Thờ cúng;

Thành hoàng; Lễ phẩm; Thành phố Hải Phòng; Việt Nam


Hát Quan làng trong đám cưới của người Tày Khao Hà Giang. T. 1 : Hát Quan làng của người Tày Khao ở Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê / Ma Ngọc Hướng . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 . - 263 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2694/ TTPHUNU / Mfn: 10313

Từ khoá : Phong tục tập quán; Đám cưới; Âm nhạc dân gian;

Hát Quan làng; Dân tộc Tày; Người Tày Khao;

Tỉnh Hà Giang; Việt Nam
Khắp sứ Lam của người Thái Đen : Xã Noong Luống, huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên / Tòng Văn Hân . - H. : Thời đại, 2012 . - 482 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2179/ TTPHUNU / Mfn: 10374

Từ khoá : Văn hoá tinh thần; Phong tục tập quán; Tục cưới xin;

Hôn lễ; Hát đám cưới; Người Thái đen; Dân tộc Thái;

Xã Noong Luống; Huyện Điện Biên; Tỉnh Điện Biên;

Việt Nam
Làng nghề truyền thống Quảng Trị / Y Thi ch.b.; Thuý Sâm, Thuỳ Liên, Lê Thanh Tùng b.s. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2011 . - 246 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2174/ TTPHUNU / Mfn: 10369

Từ khoá : Làng nghề truyền thống; Nghề thủ công truyền thống;

Lịch sử văn hoá; Tỉnh Quảng Trị; Việt Nam
Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và biến đổi = Communal festivals: Traditions and changes / Patrick McAllister; Ngô Văn Lệ, Phạm Thanh Thôi, Trương Văn Món,... . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014 . - xii, 746 tr., 28cm

Ký hiệu kho : LSS1401262/ TVKHXHHCM / Mfn: 10451

Từ khoá : Cộng đồng; Lễ hội; Lễ hội truyền thống; Kỉ yếu hội thảo;

Việt Nam
Lời khấn thần trong nghi lễ nông nghiệp của người M'Nông Nong / Trương Bi s.t.; Điểu Kâu d. . - H. : Thời đại, 2014 . - 163 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401162/ TVKHXHHCM / Mfn: 10388

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tín ngưỡng; Nghi lễ nông nghiệp;

Bài cúng; Người H'Mông Nong; Dân tộc H'Mông;

Tỉnh Đắc Lắc; Việt Nam


Nghề và làng nghề truyền thống / Xuân Thiêm, Đỗ Duy Văn, Nguyễn Xuân Nhân . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 511 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2700/ TTPHUNU / Mfn: 10317

Từ khoá : Nghề truyền thống; Làng nghề truyền thống;

Làng nghề; Tỉnh Hưng Yên; Tỉnh Bình Đình;

Tỉnh Biên Hòa; Việt Nam
Người hoa trên đất Việt Nam qua Đại Nam Thực Lục : Phần giới thiệu văn bản tư liệu / Lê Thị Vĩ Phượng . - TP. Hồ Chí Minh : [k.nxb.], 2014 . - 289 tr., 29cm

Ký hiệu kho : LSS1401267/ TVKHXHHCM / Mfn: 10447

Từ khoá : Người Hoa; Cộng đồng người Hoa; Phong tục tập quán;

Đời sống kinh tế; Đời sống xã hội; Việt Nam


Những vấn đề văn hoá xã hội người Chăm ngày nay / Hội Dân tộc học - Nhân học thành phố Hồ Chí Minh . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . - 241 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401190/ TVKHXHHCM / Mfn: 10408

Từ khoá : Nghiên cứu dân tộc học; Kết quả nghiên cứu;

Đời sống văn hoá; Đời sống xã hội; Dân tộc Chăm;

Việt Nam
Sổ tay lời ăn tiếng nói Quảng Bình / Nguyễn Tú . - H. : Lao động, 2011 . - 367 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2177/ TTPHUNU / Mfn: 10372

Từ khoá : Ngôn ngữ; Phương ngữ; Tiếng địa phương;

Ngôn ngữ giao tiếp; Sổ tay; Tỉnh Quảng Bình; Việt Nam


Tết cổ truyền người Việt / Lê Trung Vũ ch.b.; Lê Văn Kỳ, Nguyễn Hương Liên, Lê Hồng Lý b.s. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 254 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2693/ TTPHUNU / Mfn: 10312

Từ khoá : Phong tục tập quán; Tết; Tết cổ truyền; Tết Nguyên Đán;

Trò chơi dân gian; Việt Nam


Tôi tự hào là người Việt Nam / Nguyễn Mạnh Hùng ch.b.; Dương Trung Quốc, Lương Hoài Nam, Nguyễn Hữu Thái Hoà,... b.s.; Tôn Nữ Thị Ninh gi.th. . - H. : Công an nhân dân, 2014 . - 393 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401211/ TVKHXHHCM / Mfn: 10439

Từ khoá : Dân tộc; Con người; Bản sắc dân tộc; Tự hào dân tộc;

Người Việt; Việt Nam


Tri thức dân gian trong chu kỳ đối với người Sán Dìu ở Việt Nam / Diệp Trung Bình . - H. : Văn Hoá dân tộc, 2011 . - 263 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2178/ TTPHUNU / Mfn: 10373

Từ khoá : Phong tục tập quán; Đời sống kinh tế xã hội;

Đời sống văn hoá; Dân tộc Sán Dìu; Việt Nam


Tư liệu tín ngưỡng dân gian Mường Thanh Hoá. T. 2 : Tín ngưỡng vía / Hoàng Anh Nhân . - H. : Lao động, 2011 . - 192 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2696/ TTPHUNU / Mfn: 10315

Từ khoá : Tín ngưỡng dân gian; Phong tục tập quán;

Văn hoá tâm linh; Lễ gọi vía; Người Mường;

Tỉnh Thanh Hóa; Việt Nam
Văn hoá ẩm thực của dân tộc Mường và dân tộc Khơ Mú / Hoàng Anh Nhân, Hoàng Thị Hạnh . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 336 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2701/ TTPHUNU / Mfn: 10319

Từ khoá : ẩm thực; Văn hoá ẩm thực; Món ăn; Phong tục tập quán;

Dân tộc Mường; Dân tộc Khơ Mú; Tỉnh Hòa Bình;

Tỉnh Yên Bái; Việt Nam
Văn hoá ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam : Khảo cứu phong tục và tri thức dân gian về cỗ, lễ vật trong lễ tết, lễ hội Việt Nam / Nguyễn Quang Lê s.t., gi.th. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 432 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2699/ TTPHUNU / Mfn: 10318

Từ khoá : ẩm thực; Văn hoá ẩm thực; Phong tục tập quán; Lễ hội;

Lễ vật; Dân tộc thiểu số; Việt Nam


Văn hoá chéo của người Thái Đen ở Mường Thanh tỉnh Điện Biên / Tòng Văn Hân . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 391 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401166/ TVKHXHHCM / Mfn: 10384

Từ khoá : Phong tục tập quán; Văn hoá truyền thống; ẩm thực;

Văn hoá ẩm thực; Món ăn; Người Thái Đen; Dân tộc Thái;

Huyện Mường Thanh; Tỉnh Điện Biên; Việt Nam
Văn hoá cổ truyền ở huyện Anh Sơn / Nguyễn Thanh Tùng . - TP. Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2010 . - 292 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2182/ TTPHUNU / Mfn: 10366

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Văn hoá vật chất;

Văn hoá tinh thần; Phong tục tập quán;

Tín ngưỡng dân gian; Huyện Anh Sơn;

Tỉnh Nghệ An; Việt Nam


Văn hoá dân gian làng Bản Nầng / Hoàng Tuấn Cư, Hoàng Biểu . - H. : Lao động, 2011 . - 414 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2184/ TTPHUNU / Mfn: 10378

Từ khoá : Văn hoá vật chất; Văn hoá tinh thần; Phong tục tập quán;

Làng Bản Nầng; Xã Tân Đoàn; Huyện Văn Quan;

Tỉnh Lạng Sơn; Việt Nam
Văn hoá dân gian làng biển Như áng xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá / Hoàng Minh Tường . - H. : Thời đại, 2014 . - 207 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401183/ TVKHXHHCM / Mfn: 10410

Từ khoá : Văn hoá dân gian; Văn học dân gian; Phong tục tập quán;

Đời sống kinh tế xã hội; Tín ngưỡng; Làng biển Như áng;

Xã Hải Bình; Huyện Tĩnh Gia; Tỉnh Thanh Hóa; Việt Nam
Văn hoá dân gian làng Mai / Nguyễn Thu Minh . - H. : KHXH, 2011 . - 164 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2697/ TTPHUNU / Mfn: 10314

Từ khoá : Văn hoá vật chất; Văn hoá tinh thần; Phong tục tập quán;

Làng Mai; Xã Mai Đình; Huyện Hiệp Hòa;

Tỉnh Bắc Giang; Việt Nam
Văn hoá làng của người Bana K'Riêm / Yang Danh . - H. : Văn hoá dân tộc, 2010 . - 183 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2180/ TTPHUNU / Mfn: 10376

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Văn hoá làng; Phong tục tập quán;

Tục lệ; Người Bana K'Riêm; Tỉnh Bình Định; Việt NamKhảo cổ học
Cao Bằng thời tiền sử và sơ sử / Trình Năng Chung . - H. : KHXH, 2012 . - 445 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5162/ VSUHOC / Mfn: 10267

Từ khoá : Nghiên cứu khảo cổ; Di chỉ khảo cổ; Di tích khảo cổ;

Hiện vật khảo cổ; Thời tiền sử; Thời sơ sử; Tỉnh Cao Bằng;

Việt Nam


Khoa học tự nhiên. KHKT. KHCN. Y tế. Địa lí

Anthropology and art practice / Arnd Schneider, Christopher Wright ed. . - Lond., N.Y. : Bloomsbury Academic, 2013 . - 168 p., 22cm

Ký hiệu kho : LSS1401186/ TVKHXHHCM / Mfn: 10416

Từ khoá : Lí luận nghệ thuật; Phê bình nghệ thuật; Nhân chủ học


What is online research ethics? : Using the Internet for Social Science Research / Tristram Hooley, John Marriott, Jane Wellens . - Lond., N.Y. : Bloomsbury Academic, 2013 . - 161 p., 22cm

Ký hiệu kho : LSS1401184/ TVKHXHHCM / Mfn: 10415

Từ khoá : Khoa học xã hội; Nghiên cứu khoa học xã hội;

Nghiên cứu trực tuyến; Phương pháp nghiên cứu


Đất Gia Định - Bến Nghé xưa và người Sài Gòn / Sơn Nam . - Tb. lần 3 . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . - 513 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401227/ TVKHXHHCM / Mfn: 10429

Từ khoá : Địa chí; Địa lí tự nhiên; Đất nước con người;

Đời sống kinh tế; Đời sống xã hội;

Thành phố Hồ Chí Minh; Việt Nam
Tỉnh Thanh Hoá / Charles Robequain; Nguyễn Xuân Dương, Lâm Phúc Giáp d. . - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2012 . - 660 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2524, Vv 1759/ VSUHOC / Mfn: 10273

Từ khoá : Địa lí; Địa chí; Đời sống kinh tế; Đời sống văn hoá;

Lịch sử phát triển; Tỉnh Thanh Hóa; Việt Nam


Việt Nam - Quốc hiệu và cương vực: Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Đình Đầu . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013 . - 204 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2526/ VSUHOC / Mfn: 10300

Từ khoá : Quốc hội; Cương vực; Tư liệu lịch sử; Chủ quyền lãnh thổ;

Quần đảo Hoàng Sa; Quần đảo Trường Sa; Việt Nam


Xác định thời điểm thành lập tỉnh Tuyên Quang : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Viện Sử học Việt Nam, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tuyên Quang . - H. : KHXH, 2012 . - 180 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5166, Vb 7686/ VSUHOC / Mfn: 10263

Từ khoá : Lịch sử địa danh; Địa danh lịch sử; Kỉ yếu hội thảo;

Tỉnh Tuyên Quang; Việt NamKhoa học xã hội. Khoa học nhân văn
What are qualitative research ethics? / Rose Wiles . - Lond., N.Y. : Bloomsbury Academic, 2013 . - 111 p., 22cm

Ký hiệu kho : LSS1401185/ TVKHXHHCM / Mfn: 10414

Từ khoá : Khoa học xã hội; Nghiên cứu định tính;

Phương pháp nghiên cứu; Đạo đức


Những chuyển đổi đã ban hành và qua thực tế : Từ cấp độ toàn cầu đến địa phương: Các cách tiếp cận phương pháp luận, liên ngành và phản biện / Stéphane Lagrée b.t. . - H : Tri thức, 2011 . - 395 tr., 26 cm

Ký hiệu kho : Vv 2544/ TTPHUNU / Mfn: 10350

Từ khoá : Khoa học xã hội; Phương pháp luận; Điều tra xã hội học;

Khóa học Tam Đảo; 2010; Việt Nam


Kinh tế
The sociology of food and agriculture / Michael S. Carolan . - Lond., N.Y. : Routledge, 2012 . - xii, 317 p., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401187/ TVKHXHHCM / Mfn: 10417

Từ khoá : Nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Lịch sử kinh tế;

Lương thực; An ninh lương thực; Thế giới


An Giang : Trên cơm dưới cá / Nguyễn Hữu Hiệp . - H. : Lao động, 2011 . - 213 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2175/ TTPHUNU / Mfn: 10370

Từ khoá : Kinh tế nông nghiệp; Trồng lúa; Nuôi cá;

Tỉnh An Giang; Việt Nam


Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2012 / Tổng cục Thống kê . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 214 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : TLv 1451 / TTPHUNU / Mfn: 10337

Từ khoá : Lao động; Việc làm; Điều tra việc làm; Báo cáo điều tra;

Số liệu điều tra; 2012; Việt Nam


Các lý thuyết kinh tế vận dụng vào Việt Nam. T. 1 . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 562 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2542/ VSUHOC / Mfn: 10303

Từ khoá : Kinh tế học; Lí thuyết kinh tế; Học thuyết kinh tế;

Học thuyết Mác Lênin ; Học thuyết Keynes; Kỉ yếu;

Hội thảo; Việt Nam

Các lý thuyết kinh tế vận dụng vào Việt Nam. T. 2 . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 558 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2543/ VSUHOC / Mfn: 10304

Từ khoá : Kinh tế học; Lí thuyết kinh tế; Phát triển kinh tế;

Kinh tế thị trường; Định hướng xã hội chủ nghĩa;

Việt Nam
Cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân yếu thế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường / Vũ Dũng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 354 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 1763/ VSUHOC / Mfn: 10287

Vv 2540/ TTPHUNU / Mfn: 10345

Từ khoá : Nông dân; Nông thôn; Nhóm yếu thế;

Chính sách hỗ trợ; Việt Nam


45 giây tạo nên thay đổi thấu hiểu tiếp thị mạng lưới / Don Failla; Nguyễn Hoàng Yến Phương d. . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . - 188 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4182, Vv 4183/ VTAMLY / Mfn: 10185

Từ khoá : Tiếp thị mạng lưới; Bí quyết thành công;

Nghệ thuật kinh doanh


Hãy sống ở thể chủ động / Nguyễn Tuấn Quỳnh . - H. : Lao động Xã hội, 2014 . - 275 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4191, Vv 4192/ VTAMLY / Mfn: 10209

Từ khoá : Kinh doanh; Doanh nhân; Hoạt động kinh doanh

Kinh tế phi chính thức tại các nước đang phát triển / Jean Prierre-Cling, Đỗ Hoài Nam, Stéphane Lagrée b.s. . - H. : Tri thức, 2013 . - 234 tr., 26 cm

Ký hiệu kho : Vv 2545/ TTPHUNU / Mfn: 10353

Từ khoá : Kinh tế phi chính thức; Nghiên cứu kinh tế;

Chính sách phát triển; Hoạt động kinh tế;

Nước đang phát triển


Kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2020 : Chiến lược - kế hoạch - dự báo / Nguyễn Tiến Dỵ ch.b. . - H. : Thống kê, 2012 . - 629 tr., 27 cm

Ký hiệu kho : Vv 2537/ TTPHUNU / Mfn: 10342

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Phát triển xã hội; Dự báo phát triển;

Chiến lược phát triển; 2011-2015; Việt Nam


Một đời thương thuyết : Đừng để Bờm và phú ông thất vọng / Phan Văn Trường . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014 . - 376 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4228, Vv 4229/ VTAMLY / Mfn: 10222

Từ khoá : Nghệ thuật thương thuyết; Nghệ thuật kinh doanh
Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội hiện nay vận dụng cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Hoàng Chí Bảo, Đoàn Minh Huấn ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 536 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2534/ TTPHUNU / Mfn: 10339

Từ khoá : Phát triển xã hội; Quản lí phát triển xã hội;

Mô hình phát triển xã hội; Chiến lược phát triển;

2011-2020; Việt Nam
Phụ nữ thông minh phải biết tiêu tiền : 73 sai lầm về tiền bạc mà phụ nữ nên tránh / Lois P. Frankel; Phùng Thị Khánh Hòa d. . - H. : Thời đại, 2013 . - 350 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2739 / TTPHUNU / Mfn: 10330

Từ khoá : Tài chính cá nhân; Quản lí tài chính;

Bí quyết kinh doanh; Phụ nữ


Từ lúa sang tôm : Hành vi giảm thiểu rủi ro và khai thác vốn xã hội của nông dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long / Ngô Thị Phương Lan . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014 . - 320 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401226, LSS1401225/ TVKHXHHCM /

Mfn: 10430

Từ khoá : Kinh tế vùng; Phát triển kinh tế; Nông dân;

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế; Đồng bằng sông Cửu Long;

Việt Nam
Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4 Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 2 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 739 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : VL 1112/ VTAMLY / Mfn: 10190

Từ khoá : Văn hoá truyền thống; Giao lưu văn hoá;

Phát triển kinh tế; Tình hình kinh tế; Hội nhập kinh tế;

Phát triển bền vững; Kỉ yếu hội thảo


Lịch sử
How South Việt Nam was liberated : Memoirs / Hoàng Văn Thái . - 4th ed. . - H. : Thế giới, 2008 . - 249 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401223/ TVKHXHHCM / Mfn: 10444

Từ khoá : Lịch sử chiến tranh; Kháng chiến chống Mỹ;

Hồi kí; Việt Nam


Secrets of Hoi An : Vietnam's historic port / Carol Howland . - H. : The gioi, 2011 . - 257 p., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401224/ TVKHXHHCM / Mfn: 10445

Từ khoá : Nghiên cứu lịch sử; Thương cảng; Hoạt động thương mại;

Hội An; Tỉnh Quảng Nam; Việt Nam


The 30 - year war 1945-1975 . - H. : Thế giới, 2012 . - 709 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401222/ TVKHXHHCM / Mfn: 10443

Từ khoá : Chiến tranh; Lịch sử chiến tranh; Kháng chiến chống Mỹ;

Kháng chiến chống Pháp; 1945-1975; Việt Nam


100 nhân vật tiêu biểu ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh thế kỷ XX / Nguyễn Thu Vân; Cao Tự Thanh, Hoàng Mai ch.b. . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2014 . - 334 tr., 22cm

Ký hiệu kho : LSS1401189/ TVKHXHHCM / Mfn: 10409

Từ khoá : Danh nhân; Doanh nhân; Cuộc đời; Sự nghiệp; Thế kỉ 20;

Thành phố Hồ Chí Minh; Việt Nam


725 năm (1288 - 2013)chiến thắng Bạch Đằng : Kỷ yếu hội thảo / ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam . - Quảng Ninh : [k.nxb.], 2013 . - 185 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 998 / VSUHOC / Mfn: 10310

Từ khoá : Tư liệu lịch sử; Lịch sử chiến tranh; Kỉ yếu;

Chiến thắng Bạch Đằng; Hội thảo;

Tỉnh Quảng Ninh; Việt Nam
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Bình Than - Nguyệt Bàn xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Viện Sử học, ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 292 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 983/ VSUHOC / Mfn: 10247

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Di sản văn hoá; Bản sắc văn hoá;

Chính sách văn hoá; Xã Cao Đức; Huyện Gia Bình;

Tỉnh Bắc Ninh; Việt Nam
Bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý : Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam . - Tb. lần 1 . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012 . - 358 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2527/ VSUHOC / Mfn: 10299

Từ khoá : Luật quốc tế; Chủ quyền lãnh thổ; Chủ quyền biển đảo;

Cơ sở pháp lí; Bằng chứng lịch sử; Quần đảo Hoàng Sa;

Quần đảo Trường Sa; Việt Nam
Chí sĩ Lê Cơ trong phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỷ XX / Ngô Văn Minh . - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2012 . - 270 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 1762/ VSUHOC / Mfn: 10292

Từ khoá : Kháng chiến chống Pháp; Nhân vật lịch sử; Chí sĩ;

Cận đại; Lê Cơ; Tỉnh Quảng Nam; Việt Nam


Côn Đảo từ góc nhìn lịch sử / Nguyễn Đình Thống . - Tb. lần 1 . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012 . - 480 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : Vb 7696/ VSUHOC / Mfn: 10301

Từ khoá : Di tích lịch sử; Nhà tù Côn Đảo;

Kháng chiến chống Pháp; Kháng chiến chống Mỹ;

Việt Nam
Danh nhân văn hoá Đông các Đại học sĩ Cao Xuân Dục (1842 - 1923): Kỷ yếu hội thảo khoa học / ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An . - Nghệ An : [k.nxb.], 2012 . - 259 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 996/ VSUHOC / Mfn: 10275

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Danh nhân văn hoá; Tiểu sử;

Kỉ yếu hội thảo; Cao Xuân Dục; Việt Nam


Địa danh lịch sử - văn hoá lễ hội vua Mai ở Nam Đàn / Nguyễn Quang Hồng . - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2013 . - 239 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : Vb 7693/ VSUHOC / Mfn: 10277

Từ khoá : Di tích lịch sử; Di tích văn hoá; Địa danh lịch sử;

Huyện Nam Đàn; Tỉnh Nghệ An; Việt Nam


Đường Hồ Chí Minh huyền thoại - con đường đi tới tự do / Virginia Morris, Clive Hills; Nguyễn Sỹ Hưng, Trần Văn, Nguyễn Sỹ Thành d. . - H. : QĐND, 2012 . - 200 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5165/ VSUHOC / Mfn: 10269

Từ khoá : Kháng chiến chống Mỹ; Đường Hồ Chí Minh;

Giao thông vận tải; Lịch sử quân sự; Việt Nam


Hiệp định Paris 1973: 40 năm nhìn lại / Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 320 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 999 / VSUHOC / Mfn: 10311

Từ khoá : Sự kiện lịch sử; Lịch sử ngoại giao; Hiệp định Paris;

Kỉ yếu; Hội thảo; Việt Nam


Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tư liệu của chính quyền Sài Gòn. T. 1 : Đánh và Đàm / Nguyễn Xuân Hoài ch.b.; Phạm Thị Huệ, Hà Kim Phương b.s. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 388 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2522, Vv 1757/ VSUHOC / Mfn: 10271

Từ khoá : Tư liệu lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ;

Hiệp định Paris; 1973; Việt Nam


Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tư liệu của chính quyền Sài Gòn. T. 2 : Ký kết và Thực thi / Nguyễn Xuân Hoài ch.b.; Phạm Thị Huệ, Trần Thị Vui, Lê Vi b.s. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 388 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2523, Vv 1758/ VSUHOC / Mfn: 10272

Từ khoá : Tư liệu lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ;

Hiệp định Paris; 1973; Việt Nam


Hoàng Sa - Trường Sa trong thư tịch cổ / Đinh Kim Phúc ch.b. . - H. : Hội Nhà văn, 2014 . - 205 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1401257/ TVKHXHHCM / Mfn: 10456

Từ khoá : Tư liệu lịch sử; Chủ quyền lãnh thổ; Quần đảo Hoàng Sa;

Quần Trường Sa; Việt Nam


Hồ Chí Minh một hành trình / Lady Borton; Lê Đỗ Huy d. . - H. : Thế giới, 2012 . - 164 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : Vb 7675/ VSUHOC / Mfn: 10242

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Cuộc đời; Sự nghiệp cách mạng;

Hồ Chí Minh; Việt Nam


Huế cõi đất thơm : Khảo cứu / Mai Khắc ứng . - H. : Lao động, 2014 . - 214 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401219/ TVKHXHHCM / Mfn: 10433

Từ khoá : Nghiên cứu lịch sử ; Lịch sử hình thành;

Đời sống văn hoá; Đời sống xã hội;

Tỉnh Thừa Thiên Huế; Việt Nam
Khâm định tiễu bình lưỡng kỳ nghịch phỉ phương lược chính biên. T. 2 : Khâm định tiễu bình Nam Kì nghịch phỉ phương lược chính biên / Đỗ Mộng Khương, Nguyễn Ngọc Tỉnh d.; Thạch Can h.đ. . - H. : Giáo dục, 2012 . - 1738 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2259, Vv 1674/ VSUHOC / Mfn: 10291

Từ khoá : Quân sự; Bảo vệ Tổ quốc; Tư liệu lịch sử;

Nhà Nguyễn; Việt Nam


Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (713 - 722)/ Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 330 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5171/ VSUHOC / Mfn: 10282

Từ khoá : Sự kiện lịch sử; Nhân vật lịch sử; Khởi nghĩa Hoan Châu;

Mai Thúc Loan; Tỉnh Nghệ An; Việt Nam


Kon Tum một chặng đường xây dựng và phát triển. Từ năm 1991 đến năm 2012 / ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum . - Kon Tum : Sở Thông tin và Truyền thông, 2013 . - 285 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2532/ VSUHOC / Mfn: 10295

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Phát triển kinh tế; Phát triển văn hoá;

Phát triển xã hội; 1991-2012; Tỉnh Kon Tum; Việt Nam


Làng Hữu Bằng truyền thống và đổi mới : Đề tài cấp Viện / Đỗ Danh Huấn . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 150 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 990/ VSUHOC / Mfn: 10252

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Đời sống kinh tế; Đời sống xã hội;

Đời sống văn hoá; Làng Hữu Bằng; Huyện Thạch Thất;

Hà Tây; Hà Nội; Việt Nam
Lãng du trong văn hoá Việt Nam : Một thoáng văn hoá nước ngoài / Hữu Ngọc . - Tb. lần 3 . - H. : Thế giới, 2014 . - 1078 tr., 22cm

Ký hiệu kho : VL 1124, VL 1125/ VTAMLY / Mfn: 10198

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Văn minh; Bản sắc dân tộc; Tín ngưỡng;

Văn hoá xã hội; Việt Nam


Liêu Xá : Làng văn hiến, làng khoa bảng: Đề tài cấp Viện / Lê Quang Chắn . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 125 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 987/ VSUHOC / Mfn: 10256

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Văn hoá truyền thống; Làng văn hoá;

Truyền thống học tập; Làng khoa bảng; Làng Liêu Xá;

Xã Yên Mỹ; Tỉnh Hưng Yên; Việt Nam
Lịch sử Nghệ An. T. 1 : Từ nguyên thủy đến Cách mạng Tháng Tám 1945 / Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 1045 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2536, Vv 1767/ VSUHOC / Mfn: 10290

Từ khoá : Tư liệu lịch sử; Sự kiện lịch sử; Cổ đại;

Cận đại; Tỉnh Nghệ An; Việt Nam


Lịch sử Nghệ An. T. 2 : Từ năm 1945 đến năm 2005 / Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 842 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2537, Vv 1768/ VSUHOC / Mfn: 10289

Từ khoá : Tư liệu lịch sử; Sự kiện lịch sử; 1945-2005;

Tỉnh Nghệ An; Việt Nam


Lịch sử Việt Nam. T. 1 : Từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIV / Phan Huy Lê ch.b.; Phan Đại Doãn, Nguyễn Quang Ngọc, Lương Ninh,... b.s. . - H. : Giáo dục, 2012 . - 882 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2538/ VSUHOC / Mfn: 10305

Từ khoá : Chế độ chính trị; Chế độ xã hội; Cổ đại;

Trung đại; Việt Nam


Lịch sử Việt Nam. T. 2 : Từ cuối thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XIX / Lê Mậu Hãn ch.b.; Nguyễn Thừa Hỷ, Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Hải Kế,... b.s . - H. : Giáo dục, 2012 . - 835 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2539/ VSUHOC / Mfn: 10306

Từ khoá : Chế độ chính trị; Chế độ xã hội; Cổ đại;

Trung đại; Việt Nam


Lịch sử Việt Nam. T. 3 : Từ năm 1858 đến năm 1945 / Đinh Xuân Lâm ch.b.; Nguyễn Văn Khánh, Phạm Hồng Tung, Phạm Xanh b.s. . - H. : Giáo dục, 2012 . - 867 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2540/ VSUHOC / Mfn: 10307

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Chế độ chính trị; Đời sống xã hội;

Cận đại; 1858-1945; Việt Nam


Lịch sử Việt Nam. T. 4 : Từ năm 1945 đến năm 2005 / Lê Mậu Hãn ch.b.; Nguyễn Đình Lê, Trương Thị Tiến b.s. . - H. : Giáo dục, 2012 . - 688 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2541/ VSUHOC / Mfn: 10308

Từ khoá : Chế độ xã hội; Đời sống xã hội; Hiện đại;

1945-2005; Việt Nam


Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX / Lê Thành Khôi; Nguyễn Nghị d.; Nguyễn Thừa Hỷ h.đ. . - H. : Thế giới, 2014 . - 621 tr., 25m

Ký hiệu kho : LSS1401251/ TVKHXHHCM / Mfn: 10461

Từ khoá : Tư liệu lịch sử; Sự kiện lịch sử; Nhân vật lịch sử;

Chế độ kinh tế; Chế độ xã hội; Cổ đại; Trung đại;

Cận đại; Việt Nam
Lịch Việt Nam thế kỉ XX-XXI (1901-2100) & niên biểu lịch sử Việt Nam / Trần Tiến Bình . - H. : Nxb. Đại Nam, 2013 . - 782 tr., 30cm

Ký hiệu kho : LSS1401263/ TVKHXHHCM / Mfn: 10450

Từ khoá : Tư liệu lịch sử; Niên biểu lịch sử; Chế độ kinh tế;

Chế độ xã hội; 1901-2100; Việt Nam


Lính thợ Đông Dương ở Pháp (1939 - 1952)- Một trang sử thuộc địa bị lãng quên : Tiểu luận / Pierre Daum; Trần Hữu Khánh d. . - H. : Tri thức, 2014 . - 428 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1401230/ TVKHXHHCM / Mfn: 10426

Từ khoá : Chiến tranh thế giới lần 2; Lực lượng lao động; Lính thợ;

Tiểu luận; Đông Dương; Pháp


Lý Nam Đế: Ngọc phả cổ truyền / Nguyễn Minh Tường d., chú thích . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 140 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 984/ VSUHOC / Mfn: 10248

Từ khoá : Gia phả; Dòng họ; Nhà Lý; Cổ đại;

Lý Nam Đế; Việt Nam


Mặt trận hướng Đông - Từ Chiến dịch Xuân Lộc đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử / Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy Đồng Nai . - H. : QĐND, 2012 . - 865 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5175/ VSUHOC / Mfn: 10284

Từ khoá : Lịch sử cách mạng; Kháng chiến chống Mỹ;

Chiến dịch Xuân Lộc; Chiến dịch Hồ Chí Minh;

Việt Nam
Một số vấn đề về Vương triều Tiền Lý và quê hương của vua Lý Nam Đế : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Đinh Xuân Lâm ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 235 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 982/ VSUHOC / Mfn: 10246

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Nhà Lý; Kỉ yếu hội thảo;

Lý Nam Đế; Việt Nam


Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ 1930 - 1945. Nghiên cứu qua tài liệu lưu trữ : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Huệ ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 399 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2530, Vv 1765/ VSUHOC / Mfn: 10286

Từ khoá : Phong trào cách mạng; Phong trào dân tộc dân chủ;

1930 - 1945; Miền Nam; Việt Nam


Phong trào Đồng Khởi của quân và dân miền Nam / Lê Hồng Lĩnh . - H. : Lao động, 2012 . - 435 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5170/ VSUHOC / Mfn: 10281

Từ khoá : Phong trào cách mạng; Phong trào Đồng khởi;

Kháng chiến chống Mỹ; Miền Nam; Việt Nam
Quá trình xâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX - Nguyên nhân và hệ quả : Luận án tiến sĩ lịch sử / Nguyễn Mạnh Dũng . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 199 tr.+ 60 phụ lục, 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2463/ VSUHOC / Mfn: 10270

Từ khoá : Lịch sử chiến tranh; Quan hệ quốc tế; Thế kỉ 17-19;

Pháp; Việt Nam


Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử / Cao Văn Liên . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 195 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : Vb 7689/ VSUHOC / Mfn: 10266

Từ khoá : Lịch sử nhà nước; Quốc hiệu; Cổ đại;

Cận đại; Hiện đại; Việt Nam


Sài Gòn năm xưa / Vương Hồng Sển . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013 . - 315 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : Vb 7695 / VSUHOC / Mfn: 10302

Từ khoá : Di tích lịch sử; Địa danh lịch sử; Chùa; Tranh; ảnh;

Địa đồ; Sài Gòn; Thành phố Hồ Chí Minh; Việt Nam


Sưu tập sổ bộ Hán Nôm Nam Bộ (1819 - 1918)tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II : Sách tham khảo / Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 498 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2534/ VSUHOC / Mfn: 10293

Từ khoá : Tư liệu lịch sử; Tư liệu Hán Nôm; 1819-1918;

Miền Nam; Việt Nam


Thăng Long thời Lê - Trịnh : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Hội đồng Họ Trịnh Việt Nam . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012 . - 470 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5163/ VSUHOC / Mfn: 10268

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Đời sống kinh tế; Đời sống văn hoá;

Thể chế chính trị; Nhà Lê; Nhà Trịnh; Trung đại;

Thăng Long; Hà Nội; Việt Nam

Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947) / ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 858 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5174/ VSUHOC / Mfn: 10283

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Cuộc đời; Sự nghiệp; Chí sĩ yêu nước;

Huỳnh Thúc Kháng; Tỉnh Quảng Nam; Việt Nam
Tìm hiểu về vai trò của quần chúng trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 : Đề tài cấp Viện / Nguyễn Hữu Đạo . - H. : [k.nxb.]. - 150 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 988/ VSUHOC / Mfn: 10255

Từ khoá : Lịch sử chiến tranh; Kháng chiến chống Mỹ;

1975; Việt Nam


Tỉnh Thanh Hoá / Charles Robequain; Nguyễn Xuân Dương, Lâm Phúc Giáp d. . - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2012 . - 660 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2524, Vv 1759/ VSUHOC / Mfn: 10273

Từ khoá : Địa lí; Địa chí; Đời sống kinh tế; Đời sống văn hoá;

Lịch sử phát triển; Tỉnh Thanh Hóa; Việt Nam


Tổ chức giáp ở làng Đông Ngạc (xã Đông Ngạc, huyện từ Liêm, thành phố Hà Nội): Đề tài cấp Viện / Võ Thị Phương Thúy . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 50 tr. + 40 tr. phụ lục, 24 cm

Ký hiệu kho : TL 991/ VSUHOC / Mfn: 10253

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Lịch sử làng xã; Làng Đông Ngạc;

Xã Đông Ngạc; Huyện Từ Liêm; Hà Nội; Việt Nam


Tổng tập Trần Văn Giàu. T. 3 / Trần Văn Giàu . - H. : QĐND, 2007 . - 1468 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2518/ VSUHOC / Mfn: 10235

Từ khoá : Kháng chiến chống Pháp; Kháng chiến chống Mỹ;

Tổng tập; Việt Nam


Trại giam tù binh Phú Quốc thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược / Ban Liên lạc Tù binh Việt Nam . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012 . - 442 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2521/ VSUHOC / Mfn: 10274

Từ khoá : Tư liệu lich sử; Kháng chiến chống Pháp; Trại giam;

Kháng chiến chống Mỹ; Tù binh; Trại giam Phú Quốc;

Phú Quốc; Việt Nam

Trí thức Việt Nam thời xưa / Vũ Khiêu . - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2014 . - 370 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : VL 1126, VL 1127/ VTAMLY / Mfn: 10199

Từ khoá : Tầng lớp trí thức; Trung đại; Việt Nam


Trường Quốc Tử Giám Thăng Long và các trung tâm giáo dục Nho học Việt Nam : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trung tâm Hoạt động văn hoá, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 142 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 985/ VSUHOC / Mfn: 10258

Từ khoá : Di tích lịch sử; Nho học; Trường Quốc Tử Giám;

Kỉ yếu hội thảo; Việt Nam


Từ Hỏa Lò đến Phủ Khâm sai Bắc Bộ / Lê Trọng Nghĩa . - H. : Nxb. Hà Nội, 2012 . - 160 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5167, Vb 7685/ VSUHOC / Mfn: 10264

Từ khoá : Lịch sử cách mạng; Cách mạng tháng Tám;

Tác phẩm văn học; Hồi kí; Hà Nội; Việt Nam


Từ Xuân - Hè năm 1972 đến "Điện Biên Phủ trên không" qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn : Sách tham khảo / Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 399 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2531/ VSUHOC / Mfn: 10296

Từ khoá : Lịch sử chiến tranh; Tư liệu lịch sử; Nghệ thuật quân sự;

Chiến dịch Điện Biên Phủ; Kháng chiến chống Mỹ;

Việt Nam
Vai trò của các anh hùng dân tộc Khúc - Dương - Ngô ở thế kỷ thứ X : Kỷ yếu hội thảo khoa học / ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội đồng Dòng tộc họ Dương . - Bắc Ninh : [k.nxb.], 2011 . - 177 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 986/ VSUHOC / Mfn: 10257

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Anh hùng dân tộc; Họ Dương; Họ Khúc;

Họ Ngô; Thế kỉ 10; Việt Nam


Việt Nam - Quốc hiệu và cương vực: Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Đình Đầu . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013 . - 204 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2526/ VSUHOC / Mfn: 10300

Từ khoá : Quốc hội; Cương vực; Tư liệu lịch sử; Chủ quyền lãnh thổ;

Quần đảo Hoàng Sa; Quần đảo Trường Sa; Việt Nam


Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4 Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 1 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 854 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : VL 1111/ VTAMLY / Mfn: 10191

Từ khoá : Nghiên cứu lịch sử; Kỷ yếu hội thảo; Cổ đại;

Trung đại; Cận đại; Hiện đại; Việt Nam


Việt Nam học : Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 4 Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững. T. 7 / Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . - H. : KHXH, 2013 . - 639 tr., 29 cm

Ký hiệu kho : VL 1117/ VTAMLY / Mfn: 10196

Từ khoá : Phát triển bền vững; Hội nhập quốc tế; Quan hệ quốc tế;

Tư liệu lịch sử; Kỉ yếu hội thảo


Vương triều Mạc ở Cao Bằng một thời hưng thịnh / Ban liên lạc Họ Mạc ở Cao Bằng . - H. : Dân trí, 2012 . - 204 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : Vb 7691/ VSUHOC / Mfn: 10278

Từ khoá : Tư liệu lịch sử; Triều đại Mạc; Tỉnh Cao Bằng; Việt Nam
Xác định thời điểm thành lập tỉnh Tuyên Quang : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Viện Sử học Việt Nam, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tuyên Quang . - H. : KHXH, 2012 . - 180 tr., 20,5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5166, Vb 7686/ VSUHOC / Mfn: 10263

Từ khoá : Lịch sử địa danh; Địa danh lịch sử;

Kỉ yếu hội thảo; Tỉnh Tuyên Quang; Việt Nam

tải về 374.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương