SỔ tay hưỚng dẫn thiết kế & thực hiện dự ÁNtải về 0.78 Mb.
trang1/19
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích0.78 Mb.
#29598
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


SỔ TAY HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ & THỰC HIỆN DỰ ÁN


Dự thảo lần đầu

Tháng 10/2012


Mục lục

Phần I Thông tin chung 1

1. Chương trình Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam (VWID) và Chương trình Ngày sáng tạo Việt Nam (VID) 1

2. Một số đặc điểm chính của chương trình Ngày sáng tạo Việt Nam VID/Tài trợ Sáng kiến 2

Phần II Thể lệ tham gia Chương trình 3

3. Đối tượng tham gia 3

4. Thời hạn nộp hồ sơ 3

5. Các vấn đề khác 3

Phần III Thiết kế dự án 4

6. Ngôn ngữ viết đề án 4

7. Các thuật ngữ và khái niệm 4

8. Đề án (Đề xuất Dự án) và các tiêu chí xác định Đề án tốt 5

9. Điều kiện kinh tế xã hội & Lựa chọn Ý tưởng Đề án 6

10. Thiết kế Đề án- Xác định Mục tiêu 7

11. Phát triển Đề án- Kết quả và Hoạt động 7

12. Tính sáng tạo 9

13. Kết quả mong đợi & tác động 9

14. Đánh giá kết quả 10

15. Tính bền vững 11

16. Tính khả thi 12

17. Khả năng nhân rộng 13

18. Kế hoạch thực hiện & Thời gian triển khai dự án 13

19. Đối tượng hưởng lợi & các bên tham gia 14

20. Ngân sách 15

21. Xem lại và Hoàn chỉnh Đề án- Một số “mẹo” để viết 16

Phần IV Tham gia Dự thi 18

22. Gửi đề án và tham gia dự thi 18

23. Ban Giám khảo 18

24. Tuyển chọn đề án Vòng sơ khảo 19

25. Hỗ trợ hoàn thiện Đề án 20

26. Tham dự thi Vòng chung khảo 20

Phần V Chuẩn bị triển khai dự án 22

27. Ký kết Thỏa thuận Tài trợ 22

28. Chuẩn bị triển khai 22

29. Tập huấn và Hướng dẫn triển khai thực hiện 22

Phần VI Tổ chức thực hiện 24

30. Các tài liệu điều chỉnh quan hệ và quá trình triển khai dự án- Thỏa thuận tài trợ 24

31. Tổ chức Thực hiện ở cấp Chương trình 24

32. Tổ chức thực hiện ở cấp Dự án 25

33. Công văn giới thiệu 25

34. Trao đổi thông tin 26

34.1. Sử dụng tên và/hoặc biểu tượng của Chương trình VWID, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới 26

34.2. Ngôn ngữ giao dịch 26

34.3. Thư từ giao dịch 26

34.4. Chia sẻ thông tin 26

34.5. Hội thảo, hội nghị, tập huấn 26Phần VII Mua sắm Hàng hóa và Dịch vụ 27

35. Khung pháp lý và Nguyên tắc điều chỉnh việc mua sắm 27

36. Các hạng mục mua sắm được tài trợ 27

37. Mua sắm hàng hóa, công trình & dịch vụ phi tư vấn 28

37.1. Hình thức áp dụng chủ yếu 28

37.2. Trường hợp đặc biệt: 28

38. Mua sắm dịch vụ 29

38.1. Hình thức áp dụng: Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn 29

38.2. Trường hợp đặc biệt 29

38.3. Mẫu hợp đồng và Điều khoản giao việc cho tư vấn 29Phần VIII Kế toán Tài chính 30

39. Cấp vốn 30

40. Quản lý ngân sách chung 30

41. Quản lý hoạt động thu, chi dự án 30

41.1. Quản lý nguồn thu dự án: quản lý Tài khoản 31

41.2. Quản lý nguồn thu dự án: quản lý tiền 31

41.3. Quản lý chi phí dự án: chi phí hợp lý & hợp lệ 3242. Quy trình kế toán hàng ngày 32

42.1. Quản lý chứng từ kế toán: thu thập, lưu giữ và giao nộp 32

42.2. Sổ theo dõi hoạt động thu – chi 33

43. Báo cáo tài chính- giữa kỳ và cuối kỳ 33

Phần IX Theo dõi, Đánh giá và Báo cáo 34

44. Theo dõi và Đánh giá 34

45. Hệ thống báo cáo 34

45.1. Báo cáo giữa kỳ 34

45.2. Báo cáo kết thúc dự án 35

Phần X Các vấn đề liên quan đến thay đổi trong quá trình thực hiện & Kết thúc Dự án 36

46. Yêu cầu thay đổi 36

46.1. Thay đổi người đại diện 36

46.2. Thay đổi đơn vị thực hiện 36

46.3. Điều chỉnh ngân sách 36

46.4. Điều chỉnh kế hoạch, xin gia hạn thực hiện 36

47. Kết thúc dự án - Quản lý và Chuyển giao tài sản 37

PHỤ LỤC 38
GIỚI THIỆU


Sổ tay do nhóm tư vấn thuộc Công ty Viet Insight biên soạn nhằm hỗ trợ các đơn vị quan tâm đến Hoạt động Tài trợ sáng kiến của Chương trình Ngày phụ nữ Sáng tạo Việt Nam (VWID) 2013 trên cơ sở đúc kết các nguyên lý cơ bản về xây dựng và tổ chức thực hiện dự án, lồng ghép các bài học và kinh nghiệm từ một số dự án thuộc Chương trình Ngày sáng tạo trong thời gian qua. Việc thực hiện hoàn toàn theo sổ tay này không đảm bảo đơn vị sẽ thắng giải hay thực hiện thành công mà chỉ mang tính tham khảo từ nguyên lý và thực tiễn. Mọi sai sót trong sổ tay do cá nhân nhóm tư vấn chịu trách nhiệm.

Các ý kiến đóng góp và câu hỏi xin liên hệ:Ban tổ chức Chương trình Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam (VWID) 2013

Công ty Viet Insight

Nhóm thư ký tại Ngân hàng Thế giới

Tel.: (04) 93470335, Email: lchu1@worldbank.org

Website của Ban tổ chức :

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam : http://hoilhpn.org.vn

Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc : http://www.un.org.vn/

Ngân hàng Thế giới : http://www.worldbank.org/vietnam  • : contacts@vietinsight.com.vn

  • : (844) 66632428

  • W: www.vietinsight.com.vn


Mục đích và Cách sử dụng Sổ tay

Cuốn Sổ tay hướng dẫn thực hiện này được biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ các cá nhân và đơn vị quan tâm đến Hoạt động tài trợ sáng kiến của Chương trình Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam. Các thông tin được cung cấp giúp các đơn vị:  • Hiểu về bản chất, cách thức tổ chức

  • Cách tìm kiếm thông tin, thiết kế và xây dựng một đề án dự thi;

  • Các bước tham gia dự thi

  • Cách thức tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình nói chung và từng dự án nói riêng

  • Hệ thống thông tin, báo cáo.

Sổ tay trình bày các thông tin dưới dạng một cuốn từ điển và có liên kết giữa các mục, phần. Tùy theo nội dung quan tâm, người đọc có thể đi đến từng mục, phần để tìm hiểu. Do đó trong một số phần sẽ có một vài khái niệm, giải thích được lặp lại để tiện cho người đọc. Nếu có nội dung liên quan đến nhiều nội dung của các mục hay phần khác sẽ được hướng dẫn để liên kết đến. Ngoài các nội dung lý thuyết, trong các khung là một số kinh nghiệm, lưu ý để các đơn vị tham khảo.


SỔ TAY HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ &

THỰC HIỆN DỰ ÁN

  1. Thông tin chung

Каталог: content -> dam -> Worldbank -> document -> EAP -> Vietnam
Vietnam -> BÀi học kinh nghiệM & giới thiệu mô HÌnh giám sát Cộng đồng TỪ CÁc dự Án vid 2009 & vaci 2011
dam -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư viê việt nam chưƠng trình phát triển liên hợp quốC
dam -> Công ty tnhh bảo Hiểm aig việt Nam
dam -> ĐIỀu khoản tham chiếU (tor) Tuyển tư vấn cá nhân trong nước xây dựng báo cáo nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác pctn năm 2015
dam -> VƯỜn quốc gia bidoup núi bà thông báo mời nhà thầu tư VẤn cá nhâN
Vietnam -> Môi trường Kinh Doanh 2014 Thông tin tóm lược Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương
dam -> Công ty tnhh bảo hiểm aig việt Nam
dam -> Quay trở lại trang nạn đói Return to Famine
Vietnam -> Đông Nam Á: Vùng duyên hải và sản lượng bị đe dọa

tải về 0.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương