QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành


Xác định mức độ nhiễm côn trùngtải về 81.6 Kb.
trang8/10
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích81.6 Kb.
#24089
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
5 Xác định mức độ nhiễm côn trùng

5.1 Dụng cụ

5.1.1 Bộ sàng côn trùng: Bằng kim loại có nắp đậy và tầng đáy, dùng mắt sàng có đường kính 2,5mm

5.1.2 Kính lúp, panh, bút lông, cân kỹ thuật.

5.2 Thành phần côn trùng gây hại chủ yếu (phụ lục 5)

- Mọt gạo (Sitophilus oryzae Linnaneus)

- Mọt đục hạt nhỏ (Rhizopertha dominica Fabr.)

- Ngài thóc (Sitotroga cerealella Oliver)5.3 Cách xác định mức độ nhiễm côn trùng cánh cứng

5.3.1 Cách xác định số lượng côn trùng cánh cứng

Dùng cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01 g cân khoảng 0,5 kg thóc từ mẫu phân tích, đổ mẫu lên mặt sàng. Lắp tầng đáy và đậy nắp sàng lại. Lắc tròn sàng từ trái sang phải và ngược lại trong 2 phút với vận tốc khoảng 60 vòng/phút. Mở nắp sàng đếm số cá thể côn trùng cánh cứng còn sống trên mặt sàng và tầng đáy sàng.

Số lượng côn trùng cánh cứng của lô thóc được tính như­ sau:


M1 + M 2

X = ——————

G

Trong đó:- X là số lượng côn trùng cánh cứng (con/kg)

  • M1 là số lượng cá thể mọt đục hạt nhỏ trưởng thành có trong mẫu phân tích (con)

  • M2 là số lượng cá thể mọt gạo trưởng thành có trong mẫu phân tích (con)

  • G là khối lượng mẫu phân tích (kg)

5.3.2 Mức độ nhiễm côn trùng cánh cứng trong lô thóc qui định tại bảng 1 (Phụ lục 1)


Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2006
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số : 212
2006 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
2006 -> BỘ giao thông vận tải số: 34/2006/QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2006 -> BỘ giao thông vận tải số: 35
2006 -> Céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
2006 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
2006 -> TIÊu chuẩn xây dựng việt nam tcxdvn 374 : 2006 Xuất bản lần 1
2006 -> QuyếT ĐỊnh số 68/2006/QĐ-bnn, ngày 13 tháng 9 năm 2006

tải về 81.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương