Quy đỊnh về BÀi viếT ĐĂng tải trên tạp chí khoa học và CÔng nghệ việt namtải về 47.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích47.46 Kb.
#39465
QUY ĐỊNH VỀ BÀI VIẾT ĐĂNG TẢI TRÊN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam là cơ quan ngôn luận - lý luận của Bộ KH&CN, nhận đăng tải các công trình nghiên cứu thuộc 5 lĩnh vực KH&CN: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y dược; Khoa học nông nghiệp (các lĩnh vực thuộc Bộ NN&PTNT quản lý); Khoa học xã hội và nhân văn. Sau đây là những yêu cầu đối với bài báo khoa học đăng tải trong mục Nghiên cứu - trao đổi của Tạp chí.


I. Yêu cầu chung


- Bài viết gửi đăng trên Tạp chí phải là bài viết nguyên thuỷ (chưa được công bố trước đó). Tác giả không được gửi đăng bài viết cho các tạp chí khác cho đến khi có quyết định xét duyệt của Ban biên tập.

- Bài báo dài không quá 8.000 từ (tương đương 10 trang A4), bao gồm cả bảng biểu, hình minh họa, ghi chú, tài liệu tham khảo.

- Bài viết gửi về Toà soạn dưới dạng file mềm và bản in; có thể gửi trực tiếp đến Tạp chí (Phòng 511, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội)

hoặc qua hòm thư điện tử, địa chỉ: tuanhainuce@gmail.com.


II. Yêu cầu cụ thể


- Hình thức:

+ Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13.

+ Khổ giấy: A4, lề trên căn 2 cm, lề dưới 2 cm, lề trái 3 cm, lề phải 3 cm.

- Nội dung:

+ Tên bài viết: bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Lưu ý cần ngắn gọn, phản ánh nội dung chính của bài viết.

+ Tên tác giả: ghi rõ học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ.

+ Tóm tắt bài viết (100 đến 200 từ) và từ khoá theo thứ tự alphabet (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

+ Phần 1 - Đặt vấn đề: giới thiệu mục đích nghiên cứu trong mối liên quan với các nghiên cứu khác trong cùng lĩnh vực mà trước đây đã thực hiện.

+ Phần 2 - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: ngắn gọn, đủ thông tin để người đọc hiểu được cách thức, quy trình nghiên cứu. Với những quy trình mới, lần đầu tiên được thực hiện cần mô tả chi tiết.

+ Phần 3 - Kết quả và bàn luận: trình bày các kết quả và nhận xét, đánh giá về các kết quả nghiên cứu. Lưu ý các hình và bảng biểu cần trình bày rõ ràng, chú thích đầy đủ.

+ Phần 4: Kết luận: cần ngắn gọn, không liệt kê các kết quả của công trình nghiên cứu.

+ Tài liệu tham khảo: liệt kê các tài liệu đã trích dẫn trong bài viết theo thứ tự alphabet, bao gồm tên tác giả, tác phẩm, năm tháng, nơi xuất bản.

III. Các yêu cầu khác


- Bài viết không đạt yêu cầu, Toà soạn không trả lại bản thảo.

- Bài viết chỉ được đăng khi 2 phản biện nhận xét về chất lượng bài báo đồng ý cho đăng (để rút ngắn thời gian đăng bài trên Tạp chí, tác giả có thể chủ động liên hệ xin phản biện theo mẫu và gửi về Tạp chí).

- Bản quyền: tác giả đồng ý trao bản quyền bài viết (bao gồm cả phần tóm tắt) cho Tạp chí.


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU NHẬN XÉT

Tên bài báo:.........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

I. Thông tin về chuyên gia phản biện


Họ và tên:

Cơ quan công tác:

Học hàm: ; học vị:

Chuyên ngành:

Điện thoại ; E-mail:

II. Nhận xét của chuyên gia


  1. Về tiêu đề

Phù hợp

Không phù hợp

Không phù hợp vì:

Đề xuất tiêu đề mới:  1. Về từ khoá và tóm tắt tiếng Anh

Đạt

Không đạt

Không đạt vì:

Những điểm cần chỉnh sửa:  1. Về từ khoá và tóm tắt tiếng Việt

Đạt

Không đạt

Không đạt vì:

Những điểm cần chỉnh sửa:  1. Về vật liệu nghiên cứu

Phù hợp

Không phù hợp

Không phù hợp vì:


  1. Về phương pháp nghiên cứu

Tính phù hợp


Phù hợp

Không


Không phù hợp vì:

Tính mới


Tính mới đó là:

Không

Độ tin cậy


Cao

Trung bình

Không tin cậy

Không tin cậy vì:  1. Về kết quả nghiên cứu

Tính mới


Đó là:


Không

Khả năng ứng dụng


Cao

Trung bình

Thấp

Độ tin cậy


Cao

Trung bình

Không tin cậy

Không tin cậy vì:  1. Bảng biểu và hình vẽ  1. Kết luận:  1. Tài liệu tham khảo


ĐÁNH GIÁ CHUNG:KẾT LUẬN


Đăng mà không cần chỉnh sửa

Đăng sau khi chỉnh sửa

Không đăng

..... ngày..... tháng....... năm ......

Chuyên gia phản biện(ký và ghi rõ họ tên)

tải về 47.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương