Quy hoach pho tan so vtd qgtải về 1.53 Mb.
trang1/91
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích1.53 Mb.
#27859
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91QUY HOẠCH
PHỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN QUỐC GIA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg

ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

___________MỤC LỤC
Phần thứ nhất: Mục tiêu Quy hoạch 1

Phần thứ hai: Nguyên tắc Quy hoạch 3

Phần thứ ba: Nội dung Quy hoạch 5

  1. Phân chia khu vực của Liên minh Viễn thông quốc tế 6

  2. Các định nghĩa và thuật ngữ 7

2.1. Các thuật ngữ chung 7

2.2. Các thuật ngữ liên quan đến quản lý tần số vô tuyến điện 8

2.3. Các nghiệp vụ 10

2.4. Các đài và các hệ thống vô tuyến điện 16

2.5. Các đặc tính của các phát xạ và thiết bị vô tuyến điện 22

2.6. Dùng chung tần số 27

2.7. Các thuật ngữ kỹ thuật về thông tin không gian 28

3. Cấu trúc bảng phân chia phổ tần số cho các nghiệp vụ 30

4. Bảng phân chia phổ tần số cho các nghiệp vụ 32

5. Các chú thích của Việt Nam 96

6. Các chú thích của Liên minh Viễn thông quốc tế có liên quan 99


PHẦN THỨ NHẤT
Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2009
2009 -> Mẫu số: 01 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 31 /2009/ttlt-btc –BLĐtbxh ngày 09 tháng 09 năm 2009) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2009 -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2009 -> Phụ lục 2A: Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Tên nghề: Quản trị lữ hành
2009 -> Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-cp ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
2009 -> VĂn phòng chính phủ Số: 02
2009 -> Isposal of industrial explosive materials
2009 -> 1871/vpcp-qhqt ngày ban hành: 25/03/2009 Trích yếu: Báo cáo vấn đề kinh doanh Công ty Metro Cash & Carry (Đức)
2009 -> Tiếp tục rà soát, kiến nghị với Trung ương sửa đổi, bổ sung, ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp và các luật có liên quan
2009 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2078

tải về 1.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương