Project code: sv2013-19 Coordinator: Le Chinh Huu Phonetải về 14.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích14.99 Kb.
#35005
SUMMARY

  • Project tittle : Study selection arrowroot 1 new varieties with high yield, good quality consistent with the ecological conditions in Thai Nguyen

  • Project code: SV2013-19

  • Coordinator: Le Chinh Huu

Phone: 01645619547 Email: lechinhhuu@gmail.com

- Implementing institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

- Individual coordinations :

1

Nguyen Ngoc Đuc

43 flowers and bonsaid–Faculty of Agronomy

2

La Thanh Đat

43 flowers and bonsaid–Faculty of Agronomy

3

Ma Ich Đai

43 flowers and bonsaid–Faculty of Agronomy

4

Tran Thi Hoa

43 flowers and bonsaid–Faculty of Agronomy

5

Duơng Van Manh

43 flowers and bonsaid–Faculty of Agronomy

6

Bui Van Quyen

43 flowers and bonsaid–Faculty of Agronomy

7

Bui Van Quyet

43 flowers and bonsaid–Faculty of Agronomy

8

Nguyen Thi Tho

43 flowers and bonsaid–Faculty of Agronomy

9

Vu Manh Toan

43 flowers and bonsaid–Faculty of Agronomy

- Duration: from 02/2013 to 01/2014.
1. OBJECTIVES

Research, identify and recruit an individual line of high-yielding varieties, good quality suitable natural conditions in Thai Nguyen province, in order to increase income per unit area production served in the East, contributing improve life for producers.2. CONTENTS

To re-implement the following four main content- Studies on the growth and development of the same experiment arrowroot

- To study the situation and pest resistant varieties of arrowroot dump experiments.

- Look at the performance elements of the same experiment arrowroot.

- Evaluate the quality of the seed tubers arrowroot experiments. 3. OBTAINED RESULTS

- Training : 1 reseaching student group.

- Scientifically : 1 scientific report which sums up obtained results.- Applicaion : arrowroot made ​​just suited for high yield, good quality

- Applied address : The region north of Vietnam
Каталог: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh

tải về 14.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương