Ma trậN ĐỀ kiểm tratải về 39.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích39.12 Kb.
#28258
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA


Mức độ

Nội Dung
VẬN DỤNG

Thấp Cao

Tổng


Đại số

Chương I : Số hữu tỉ , số thực

Bài 1,2

3,5
3,5


Chương II: Hàm số , đò thị

Bài 3, 4

3,0


Bài 6

0,5


3,5


Hình học

Chương I:

Đường thẳng vuông góc

Đường thẳng song song

Bài 5


0,5


0,5


Chương II: Tam giác bằng nhau

Bài 5a,b,c

2,5
2,5


Tổng cộng

9,5

0,5

10PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2011 – 2012

Môn : Toán 7Thời gian : 90 phút
Bài 1: (2 điểm ) Thực hiện phép tính

a) - -

b) + - -

Bài 2: ( 2 điểm) Tìm x biết 1. 3.x + 6 = 32.5

 2. - x =

Bài 3( 1,5 điểm): Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 2 thì y = 12

 1. Biểu diễn y theo x

 2. Tìm y khi x= - 2 ; x = 3

Bài 4: (1,5 điểm) Tìm hai số x và y biết: và x + y = 28

Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC , = 600 . Lấy I là trung điểm của BC. Trên tia AI lấy điểm D sao cho ID = IA . 1. Chứng minh ABI = ACI

 2. Tìm số đo của ,.

 3. Chứng minh AC = AD.

 4. Chứng ming AC//BD.

Bài 6(0,5 điểm). Tìm x và y biết rằng : 2x = 3y và x2 + 2y2 = 17

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2011 – 2012

Môn : Toán 7
Bài 1(2 Điểm): Thực hiện phép tính

a) - - = + - =

b) + - - = + = = 1 – 1 = 0

1 điểm


1 điểm

Bài 2: ( 2 điểm) Tìm x biết

 1. 3.x + 6 = 32.5

3x = 45 – 6

3x = 39


x = 13

 1. - x =

x = -

x =


1 điểm

1 điểm


Bài 3( 1,5 điểm): x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 2 thì y = 12, ta có:

a = = 6 1. Biểu diễn y theo x: y = 6x

 2. x = - 2 thì y = 6(-2) = - 12

x = 3 thì y = 6.3 = 18

0,5 điểm


0,5 điểm

0,5 điểm


Bài 4( 1 điểm): Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có:

= 4

= 4 x = 4.3 = 12

= 4 y = 4.4 = 16

Vậy x = 12 và y = 160,5 điểm


0,5 điểm


Bài 5 (3 điểm):

GT: ABC , AB = AC , = 600

IBC, IB = IC, DAI, AI = ID

KL: a)Chứng minh ABI = ACI

b)Tìm số đo của ,.

c)Chứng minh AC = AD.

d)Chứng ming AC//BD.


0,5 điểm


Chứng minh

a) ABI = ACI có : AB = AC(gt),BI = CI(gt) , AI là cạnh chungABI = ACI(c- c –c)

b) ABI = ACI(theo câu a) = 600 ( Vì hai góc tương ứng)= 1800 - - ( Tổng ba góc của một tam giác )

= 1800 - 600 – 600 = 600

c) có IB = IC(gt) ,( hai góc đối đỉnh) ID = IA ( (gt)

= ( c- g – c) (1)

AC = BD ( Hai cạnh tương ứng)

d) BID =CIA( Căn cứ vào 1)( Hai góc tương ứng)

là hai góc ở vị trí so le trong nên AC//BD1 điểm


1 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


Bài 6(0.5 điểm):=1

= 1 x = 3

= 1 y = 2

Vậy x = 3 , y = 2


0,5 điểmКаталог: Data -> hcmedu -> thcsnguyenvantroigovap -> Attachments
Attachments -> Thiết lập ma trậN ĐỀ kiểm tra tiếng việT 6 – tiếT 114
hcmedu -> PHÒng giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hcmedu -> ĐỂ CƯƠng lịch sử 11 Sử 11- bài 1: nhật bản từ giữa thế KỶ XIX đẾN ĐẦu thế KỶ XX
hcmedu -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
hcmedu -> BỘ giáo dụC
hcmedu -> Danh mục giới thiệu sách c ao đIỂm cuối cùNG: tiểu thuyếT
hcmedu -> TRƯỜng mầm non tân thông hộI 1
hcmedu -> BÁo cáo thực hiện cụ thể MỘt số nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung họC
Attachments -> PHÒng gd&Đt krông ana đỀ kiểm tra đỊnh kì SỐ 3 Năm học: 2011-2012 Môn: Tiếng Anh 9

tải về 39.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương