Khả năng dự báo thời gian cháy trễ của động cơ được đánh giá bằng hai kỹ thuật học máy như kỹ thuật ann, kỹ thuật svm sử dụng nhiên liệu diesel và biodieseltải về 18.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.10.2022
Kích18.88 Kb.
#53368
Highlights
bai tap thuc hanh autocad 2d 5865, de-kiem-tra-hoc-ky-1-toan-12-nam-2021-2022-truong-thpt-kim-lien-ha-noi

- Khả năng dự báo thời gian cháy trễ của động cơ được đánh giá bằng hai kỹ thuật học máy như kỹ thuật ANN, kỹ thuật SVM sử dụng nhiên liệu diesel và biodiesel.
- Dữ liệu thời gian cháy trễ sử dụng cho mô hình dự báo được lấy thử nghiệm trên băng thử chuyên dùng với động cơ sử dụng nhiên liệu diesel và biodiesel.
- Độ chính xác của mô hình dự báo được đánh giá thông qua các sai số dự báo RMSE, MAPE, MAE, R2
tải về 18.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương