KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016tải về 2.89 Mb.
trang1/20
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích2.89 Mb.
#1538
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TCVN NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BKHCN ngày tháng năm 2015của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


TT

Lĩnh vực/đối tượng TCVN

Tên gọi TCVN

Phương thức

xây dựng TCVN

Tổ chức biên soạn/ Ban kỹ thuật xây dựng TCVN

Thời gian thực hiện

Kinh phí

dự kiến

Cơ quan

đề xuất

kế hoạch
Bắt đầu

Kết thúc

NSNN

Nguồn khác
I. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thí nghiệm hóa cứng bitum bằng bình áp lực PAV (Pressuare Aging Vessel)

ASTMD6521/ AASHTO PS36/ AASHTO PP1/ AASHTO R26

Đại học CNGTVT

2016

2017


Công trình bến cảng biển –Tiêu chuẩn thiết kế

Xây dựng mới trên cơ sở 22TCN 207-92

Cục Hàng hải Việt Nam

2016

2017


Công trình bến cảng sông –Tiêu chuẩn thiết kế

Xây dựng mới trên cơ sở 22TCN 219-94

Cục Hàng hải Việt Nam

2016

2017


Quy trình thi công và nghiệm thu công trình bến cảng

Xây dựng mới trên cơ sở 22TCN 289-02

Cục Hàng hải Việt Nam

2016

2017


Tiêu chuẩn thiết kế hỗn hợp , thi công và nghiệm thu lớp phủ mặt đường Micro-Surfacing

ASTM D6372, ASTM D6375

Viện KHCN GTVT

2016

2017


Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu cào bóc, tái sinh nguội tại chỗ

Xây dựng mới trên cơ sở

Quyết định

- 3191/QĐ-BGTVT ngày 14/10/2013

- 3552/QĐ-BGTVT ngày 22/09/2014

- 4426/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2014


Viện KHCN GTVT

2016

2017


Tiêu chuẩn vật liệu Composite chất dẻo gia cường sợi – Các phương pháp xác định: bám dinh trên nền bê tông, thử nghiệm gia tốc thời tiết, độ bền axit kiềm nước, bền trượt trên nền bê tông, xác định độ kéo dão

ASTM D7522 ASTM D4329

ASTM C581JSCE –ES42-2000

Viện KHCN GTVT

2016

2017


Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại: phương pháp xác định mật độ lớp phủ và thử nghiệm độ bền chu kỳ nhiệt

ASTM D6944

Viện KHCN GTVT

2016

2017


Phương tiện giao thông Đường sắt - Đặc tính và thử nghiệm hệ thống hãm điện và hãm điện từ

IEC 631-1990 GB 6927:1986

Cục ĐKVN

2016

2017


Phương tiện giao thông Đường sắt - Đo và phân tích chấn động của toa xe đối với hành khách khi đoàn tàu vận hành.

ISO 10056:1997 GB13670:2000

Cục ĐKVN

2016

2017


Phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi

Sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6474-1:9:2007

Cục ĐKVN

2016

2017


Phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển

Sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6475-1:13:2007

Cục ĐKVN

2016

2017


Tiêu chuẩn quốc gia về quản lý, bảo trì và khai thác đường sắt đô thị

TCVN 8585 và tài liệu hỗ trợ từ JICA

Cục ĐSVN

2016

2017


Tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống thông tin hướng dẫn hành khách trên đường sắt đô thị

JIS Z8210 TCVN 8585

Cục ĐSVN

2016

2017


Tấm lót cao su trên đường ngang – Yêu cầu vật liệu, phương pháp thử, thi công, nghiệm thu và bảo trì

DIN 5379, DIN 5350, UIC Code – 713 – (R) - 2002

Cục ĐSVN

2016

2017


Sơn tín hiệu giao thông - Phương pháp thí nghiệm tại hiện trường

Soát xét

TCVN 8786

TCVN 8787

TCVN 8791Đại học CNGTVT

2016

2017

II. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRỒNG TRỌT

Phân bón vi sinh vật – Phương pháp xác định mật độ nấm rễ nội cộng sinh. Phần 2: Kỹ thuật xác định hoạt lực cộng sinh (xâm nhiễm) của các chủng nấm rễ nội cộng sinh với cây trồng.

+ Biofertilizers and Organic Fertilizers in +Fertilizer (Control) Order, 1985. National Centre of Organic Farming; Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Govt of India, CGO-II, Kamla Nehru Nagar Ghaziabad, 201 001, Uttar Pradesh; Draft Indian Standard. Biofertilizer – Mycorrhizal Inoculum – Speccification ICS No.65.080.Doc No.: FAD 7(2421)C.

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

2016

2017


Nhà lưới trồng hoa - Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới


CHĂN NUÔI

Giống gà bản địa (gà ri, gà mía) - Yêu cầu kỹ thuật

Sửa đổi bổ sung

TCVN 9117:2011Cục Chăn nuôi

2016

2017


Sữa ong chúa – Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

2016

2017


Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi - Phương pháp lấy mẫu

Xây dựng mới

Cục Chăn nuôi

2016

2017

THÚ Y

Mật ong – Xác định dư lượng nhóm β-lactam (Amoxicilin, Penicilline V, Ampicillin) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hai lần khối phổ LC/MS-MS

Xây dựng mới tham khảo tài liệu OIE

Cục Thú y

2016

2017

NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH

Cà phê hoà tan – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử

Xây dựng mới

Cục Chế biến NLTS và NM

2016

2017


Quy phạm thực hành vệ sinh và an toàn thực phẩm đối với chế biến cà phê bột

Xây dựng mới

Cục Chế biến NLTS và NM

2016

2017


Quy phạm thực hành vệ sinh và an toàn thực phẩm đối với chế biến cà phê hòa tan

Xây dựng mới

Cục Chế biến NLTS và NM

2016

2017

THỦY SẢN

Thuỷ sản khô tẩm gia vị ăn liền–Yêu cầu kỹ thuật.

Soát xét TCVN 6175:1996

Cục Chế biến NLTS và NM

2016

2017


Thuỷ sản khô – Cá tra - Yêu cầu kỹ thuật.

Quy định của EC, Codex, các quy định của Việt Nam,…

Cục Chế biến NLTS và NM

2016

2017


Sản phẩm thủy sản - Nhuyễn thể luộc nguyên con - Yêu cầu kỹ thuật

CODEX STAN 292-2008 (bổ sung năm 2013): Tiêu chuẩn đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ tươi, sống; Annex II to Regulation (EC) No 854/2004; Section VII of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004

Cục QLCL NLS&TS

2016

2017

KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM

Chuẩn bị mẫu và phân tích hàm lượng nước trong sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh

Tiêu chuẩn Codex số 165-1989; AOAC 983.18; AOAC 950.46

Cục QLCL NLS&TS

2016

2017


Thủy sản – Xác định hàm lượng độc tố sinh học biển lipophilic trong nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Phương pháp sắc ký lỏng hai lần ghép khối phổ

Quy định Ủy ban châu âu (EC) số 854/2004; Quy định EC 15/2011 xác định độc tố sinh học biển bằng phương pháp LC-MS/MS

Cục QLCL NLS&TS 

2016

2017

Каталог: sites -> head -> media -> articles -> images -> admin
admin -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
admin -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
admin -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
admin -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
admin -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
admin -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
admin -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
admin -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia

tải về 2.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương