ĐIỀu chỉnh kế hoạch các chưƠng trình mục tiêu quốc gia dân số VÀ KẾ hoạch hóa gia đÌNHtải về 54.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích54.31 Kb.
#19233

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH,

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, KHẮC PHỤC Ô NHIỄM VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NĂM 2012

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ

(Kèm theo Quyết định số 3528A/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Nghìn đồng

STT
Nội dung

Kế hoạch đã giao

Kế hoạch điều chỉnh

Đơn vị chủ

đầu tư


Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Sự nghiệp

ĐTPT

Sự nghiệp

ĐTPT

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

TỔNG SỐ

23.315.350

800.000

22.515.350

23.315.350

800.000

22.515.350

 

I

CHƯƠNG TRÌNH MTQG DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

2.515.350
2.515.350

2.515.350
2.515.350

 

1

Hỗ trợ đầu tư Trung tâm DS - KHHGĐ tuyến huyện

2.515.350
2.515.350

2.515.350
2.515.350

 

 

- Thành phố Biên Hòa

622.695
622.695

0
0

UBND thành phố Biên Hòa

 

- Huyện Vĩnh Cửu

647.255
647.255

2.015.350
2.015.350

UBND huyện Vĩnh Cửu

 

- Huyện Xuân Lộc

622.700
622.700

0
0

UBND huyện Xuân Lộc

 

- Huyện Trảng Bom

622.700
622.700

500.000
500.000

UBND huyện Trảng Bom

II

CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

800.000

800.000
800.000

800.0001

Dự án Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng VSATTP

400.000

400.000
470.000

470.000
Sở Y tế

2

Dự án Phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm

400.000

400.000
330.000

330.000
Sở Y tế

III

CHƯƠNG TRÌNH MTQG KHẮC PHỤC Ô NHIỄM VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG

20.000.000
20.000.000

20.000.000
20.000.000
1

Dự án Xây dựng tuyến thoát nước phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa

9.200.000
9.200.000

272.000
272.000

Trung tâm Thoát nước Đồng Nai

2

Dự án Xây dựng, cải tạo đoạn cống thoát nước từ phía Công ty Nông súc sản Đồng Nai băng qua đường Nguyễn Ái Quốc ra suối Săn Máu (chi phí lập hồ sơ)

1.200.000
1.200.000

116.000
116.000

Trung tâm Thoát nước Đồng Nai

3

Tiểu dự án xây dựng một số hạng mục của Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa gồm: Xây dựng tuyến mương bên trái xa lộ Hà Nội đoạn từ Bệnh viện Thống Nhất tới Giáo xứ Chân Lý phường Tân Biên, xây dựng đoạn cống thoát nước từ phía Nhà thờ Thánh Tâm băng qua xa lộ Hà Nội ra suối Săn Máu (chi phí lập hồ sơ)

1.200.000
1.200.000

1.176.000
1.176.000

Trung tâm Thoát nước Đồng Nai

4

Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa giai đoạn I (Nhà máy xử lý nước thải số 1 và số 2 thành phố Biên Hòa)

8.400.000
8.400.000

18.436.000
18.436.000

Trung tâm Thoát nước Đồng Nai
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trí

Каталог: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 54.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương