In dalat city, lam dong province agricultural landtải về 0.75 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích0.75 Mb.
#34166
  1   2   3   4   5   6   7
PRICE LIST OF THE KINDS OF SOIL

IN DALAT CITY, LAM DONG PROVINCE  1. AGRICULTURAL LAND

  1. The annual crop land, perennial crop land, aquaculture land, and other

agricultural land:
The annual crop land, perennial crop land, aquaculture land, and other agricultural land are divided into 3 locations:

_ The first location: land parcels with the distance from parcel of land to the edge of way, national highway or provincial road within 500 meters.

_ The second location: land parcels with the distance from parcel of land to the edge of way, national highway or provincial road within 500 meters to 1000 meters.

_ The third location: the remaining locations.

The distance to determine the location of land parcel is determined by the way, the entrance to the parcel of land.
1.1 The annual crop land:

ĐVT: 1000dong/m2
Ordinal

number


The administrative unit name

Land Prices

First location

Second location

Third location

1

Ward 1

155

124

78

2

Ward 2

155

124

78

3

Ward 3

155

124

78

4

Ward 4

155

124

78

5

Ward 5

155

124

78

6

Ward 6

155

124

78

7

Ward 7

155

124

78

8

Ward 8

155

124

78

9

Ward 9

155

124

78

10

Ward 10

155

124

78

11

Ward 11

155

124

78

12

Xuân Trường

80

64

40

13

Xuân Thọ

80

64

40

14

Tà Nung

80

64

40

15

Trạm Hành

80

64

401.2 The perennial crop land:

ĐVT: 1.000dong/m2
Ordinal

number


The administrative unit name

Land Prices

First location

Second location

Third location

1

Ward 1

200

160

100

2

Ward 2

200

160

100

3

Ward 3

200

160

100

4

Ward 4

200

160

100

5

Ward 5

200

160

100

6

Ward 6

200

160

100

7

Ward 7

200

160

100

8

Ward 8

200

160

100

9

Ward 9

200

160

100

10

Ward 10

200

160

100

11

Ward 11

200

160

100

12

Xuân Trường

100

80

50

13

Xuân Thọ

100

80

50

14

Tà Nung

100

80

50

15

Trạm Hành

100

80

50


1.3 The aquaculture land:

ĐVT: 1.000dong/m2
Ordinal

number


The administrative unit name

Land Prices

First location

Second location

Third location

1

Ward 1

90

72

45

2

Ward 2

90

72

45

3

Ward 3

90

72

45

4

Ward 4

90

72

45

5

Ward 5

90

72

45

6

Ward 6

90

72

45

7

Ward 7

90

72

45

8

Ward 8

90

72

45

9

Ward 9

90

72

45

10

Ward 10

90

72

45

11

Ward 11

90

72

45

12

Xuân Trường

50

40

25

13

Xuân Thọ

50

40

25

14

Tà Nung

50

40

25

15

Trạm Hành

50

40

25


1.4 The other agricultural land:

The other agricultural land include: land used for the construction of greenhouses and other types of buildings for the purpose of cultivation, including forms of cultivation not directly on land; building the breeding facilities livestock, poultry and other animals which are allowed by the law; agricultural land, animal husbandry, aquaculture for the purpose of learning, research laboratory; nursery land to plant seed tree and seed, and land plants flowers, ornamental plant.ĐVT: 1.000dong/m2


Ordinal

number


The administrative unit name

Land Prices

First location

Second location

Third location

1

Ward 1

200

160

100

2

Ward 2

200

160

100

3

Ward 3

200

160

100

4

Ward 4

200

160

100

5

Ward 5

200

160

100

6

Ward 6

200

160

100

7

Ward 7

200

160

100

8

Ward 8

200

160

100

9

Ward 9

200

160

100

10

Ward 10

200

160

100

11

Ward 11

200

160

100

12

Xuân Trường

100

80

50

13

Xuân Thọ

100

80

50

14

Tà Nung

100

80

50

15

Trạm Hành

100

80

501.5 The annual crop land, perennial crop land, aquaculture land, and other

agricultural land in rural residential areas:
The annual crop land, perennial crop land, aquaculture land, and other agricultural land in rural residential areas are determined limit according to planning which are checked by government agency; if rural residential areas haven't planning are checked, it are determined according to agricultural land's the outside house in residential areas. In these cases, land prices are fold in one point five times to the same land, the same area, the same location ( Table 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4)


  1. The forestry land:

The forestry land are divided into 3 locations:

_ The first location: the agricultural land area abuts on highway and provincial way and the distance from parcel of land to the edge of way, national highway or provincial road within 500 meters.

_ The second location: the agricultural land area abuts on highway and provincial way and the distance from parcel of land to the edge of way, national highway or provincial road within 500 meters to 1000 meters; or the agricultural land area abuts on interdistrict and between villages and the distance from parcel of land to the edge of way, interdistrict and between villages within 500 meters.

_ The third location: the remaining agricultural land area.2.1 The production forest land:

ĐVT: 1.000dong/m2
Ordinal

number


The administrative unit name

Land Prices

First location

Second location

Third location

1

Ward 1

75

60

35

2

Ward 2

75

60

35

3

Ward 3

75

60

35

4

Ward 4

75

60

35

5

Ward 5

75

60

35

6

Ward 6

75

60

35

7

Ward 7

75

60

35

8

Ward 8

75

60

35

9

Ward 9

75

60

35

10

Ward 10

75

60

35

11

Ward 11

75

60

35

12

Xuân Trường

50

40

25

13

Xuân Thọ

50

40

25

14

Tà Nung

50

40

25

15

Trạm Hành

50

40

25

Каталог: img -> image -> news
img -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3 26/3 Nội dung công việc
img -> Số: 100 /pgd&Đt v/v Tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi”
img -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 04/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5 Nội dung công việc
news -> UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyên số: 2993 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
news -> Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
news -> Công viên Lê Văn Tám, Quận 1, tp. Hcm
news -> Viện khoa học và CÔng nghệ MỎ luyện kim báo cáo tổng hợP ĐỀ ÁN

tải về 0.75 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương