I. TỔng quan về SẢn phẩM: Nguyên liệu: a. Gan heotải về 0.5 Mb.
Chế độ xem pdf
trang9/16
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2023
Kích0.5 Mb.
#55945
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
scribd.vpdfs.com bao-cao-pate
scribd.vpdfs.com bao-cao-pate
3. Định nghĩa: 

Thịt hộp (canned meat): Thịt đã qua chế biến, được đóng trong hộp 
kín và được thanh trùng. 
4. Yêu cầu kỹ thuật: 
4.1 Nguyên liệu: 

Thịt tươi, theo quy định của TCVN 7046 : 
2002 và/hoặc 

 Thịt lạnh đông, theo quy định của TCVN 
7047 : 2002. 
4.2 Yêu cầu cảm quan: 

Yêu cầu cảm quan của thịt hộp được qui 
định trong bảng 1. 
Bảng 1 – Yêu cầu cảm quan của thịt hộp
Tên chỉ tiêu Yêu cầu 
1. Trạng thái Đặc trưng cho từng loại sản phẩm 
2. Màu sắc 
Đặc trưng cho từng loại sản phẩm 
3. Mùi, vị 
Đặc trưng cho từng loại sản phẩm, không có mùi lạ và có mùi 
thơm của gia vị 
4.3 Các chỉ tiêu lý hoá: 
11Các chỉ tiêu lý hoá của thị hộp được quy 
định trong bảng 2. 
Bảng 2 – Chỉ tiêu lý hoá của thịt hộp
Tên chỉ tiêu 
Giới hạn cho phép 
1. Chỉ số peroxyt, số mililit natri thia sulphua 
(Na 2 S 2 O 3 ) 0,002 N dùng để trung hoà hết 
lượng peroxyt trong 1 kg, không lớn hơn 

2. Tỷ lệ "cái/nước" 
Theo tiêu chuẩn đã được công 
bố của nhà sản xuất 
4.4 Yêu cầu bên trong của hộp sau khi mở: 

Đối với loại bao bì không tráng vecni, mặt 
trong cho phép có vết đen nhẹ. Đối với loại bao bì tráng vecni, mặt 
trong không được có bọt, vết nứt, lớp vecni phủ đều, không bị bong. 
4.5 Dư lượng kim loại nặng: 

Dư lượng kim loại nặng của thịt hộp được 
quy định trong bảng 3. 
Bảng 3 – Dư lượng kim loại nặng của thịt hộp
Tên chỉ tiêu 
Giới hạn tối đa 
(mg/kg)
1. Chì (Pb) 
0,5 
2. Cadimi (Cd) 
0,05 
3. Thiếc (Sn) 
250 
4. Thuỷ ngân (Hg) 
0,03 

tải về 0.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương