Hãy là người đầu tiên biếttải về 24.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích24.47 Kb.
#140
Hiện nay cả ba hệ thống tin tức truyền hình cáp ở Mỹ bao gồm CNN, Fox News và MSNBC đều đang "ăn nên làm ra." Tỷ lệ người xem truyền hình luôn ở mức cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất mà CNN đã làm được chính là lần đầu tiên kể từ năm 2001, họ chính thức "vượt mặt" Fox News trong việc thu hút đối tượng khán giả ở độ tuổi từ 25 đến 54. Chỉ trong tháng 2/2008, CNN đã thu hút được khoảng 750.000 lượt người xem thuộc nhóm này trong khi con số của Fox News và MSNBC lần lượt là 550.000 và 363.000. Và mặc dù tính tổng số khán giả thì CNN vẫn phải xếp sau Fox News nhưng kết quả này có thể xem là một thành công xuất sắc của CNN trong nỗ lực giành lại ngôi vị "ông hoàng truyền hình."
 
"Chỉ cần nhìn qua các chỉ số so sánh về tỷ lệ người xem, các bạn có thể thấy năm 2006 là một năm rất đáng nhớ với CNN. Chính từ năm này, CNN đã bắt đầu gượng dậy và sau đó tạo đã cho một lạt những bước tiến quan trọng trong năm 2007. Những nỗ lực của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Jim Walton nói riêng và tập thể nhân viên CNN nói chung đã được đền đáp xứng đáng," ông Tom Rosensstiel, Giám đốc dự án về phát triển năng lực làm báo của Mỹ cho biết.
 
Giờ đây CNN đã trở lại vị trí thượng phong quen thuộc trong lĩnh vực cập nhật tin tức. Cuối năm 2007, CNN nâng tổng số phân xã của mình lên con số 27. Với slogan "Be the first to know,"( Hãy là người đầu tiên biết)

CNN có mặt bất cứ chỗ nào có thông tin. Không ngủ say trên chiến thắng, CNN ngay lập tức dồn sức cho mặt trận thu hút cư dân mạng. Đó là lý do CNN.com được thành lập. Năm ngoái, trang web này một mình làm mưa làm gió trên mạng. Theo thống kê, cư dân Internet đã dành thời gian ghé thăm CNN.com nhiều hơn bất cứ trang web nào, vượt mặt cả Wikipedia, Yahoo News và MSNBC.com.


 
Như vậy, sau một khoảng thời gian "ngủ đông" khá im hơi lặng tiếng, kéo dài từ cuối những năm 1990 đến tận năm 2004, cuối cùng CNN cũng đã quay lại với đường đua và cho thấy mình vẫn là một đối thủ không dễ bị đánh bại.
 
Ngôi nhà chung CNN giờ đã có thêm ba thành viên mới - Headline News, CNN International và CNN.com. Lợi nhuận của CNN vì thế cũng tăng gấp đôi. "Tôi tin chắc rằng sẽ không có nhiều công ty với 27 năm lăn lộn kinh doanh ở Mỹ làm được như chúng tôi," Walton tự hào nói. CNN đã từng suýt bị bán.

Currently all three information systems in the U.S. cable television including CNN, Fox News and MSNBC are "flourishes." TV viewers rate steady at excessively high. However, the best thing that CNN has done the first time since 2001, they officially ahead of Fox News in attracting audiences aged 25 to 54. Only in February 2008, CNN has attracted about 750,000 viewers in this group while the number of Fox News and MSNBC, respectively, 550,000 and 363,000. And though the total audience is still behind CNN, but Fox News can view this result is a remarkably successful effort of CNN in regaining the throne "King of Television."
 
"Just look through the index compares the proportion of people watching, you can see 2006 was a very memorable year with CNN. It is from this year, CNN has started standing up and then have to create a Lat important strides in 2007. The efforts of the Chairman and CEO Jim Walton in particular and collective CNN employees were generally paid off, "said Tom Rosensstiel, Project Director of capacity development of American journalists said.
 
CNN has now returned to the familiar upper position in news. In late 2007, bringing the total number of CNN bureaus up his number 27. With the slogan "Be the first to know," CNN is present wherever there information. Do not sleep on the win, CNN immediately put power to the front to attract netizens. That's why CNN.com is established. Last year, I made this site a storm on the network. According to statistics, the Internet population spent time visiting CNN.com more than any other site, ahead of Wikipedia, Yahoo News and MSNBC.com.
 
So, after a period of "hibernation" quite muted, lasting from late 1990 until 2004, CNN has finally returned to the track and show his opponent is still a easily defeated.
 
CNN shared the house now has three new members - Headline News, CNN International and CNN.com. CNN's profit more than doubled so well. "I am sure that many companies will not be confused with 27 years of business in the U.S. as we do," Walton said proudly. CNN has nearly been sold.
Với Jim Walton, CNN có thể xem là mái nhà thứ hai của ông. Nhà báo 49 tuổi này bắt đầu gây dựng sự nghiệp là một phóng viên xuất sắc ở CNN vào năm 1981. Kể từ khi chính thức trở thành chủ nhân của chiếc ghế cao nhất ở tập đoàn CNN vào năm 2003, ông thậm chí đã từ chối trả lời tất cả những cuộc phỏng vấn hay câu hỏi liên quan đến kế hoạch cải tổ CNN của mình. Tuy nhiên mọi việc không phải luôn bắt đầu “xuôi chèo mát mái”. Khi Walton chính thức tiếp quản CNN từ tay Walter Isaacson vào tháng 1/2003, không ít người tỏ ra e ngại thay cho ông. 
 
Lúc đó, CNN được ví như một con tàu đã chìm sâu, thoi thóp sống dựa vào những hư danh của lịch sử. CNN bị Fox News vượt về tỷ lệ khán giả ngay cả trong lĩnh vực tin tức – thế mạnh của CNN. Trong khoảng ba năm, từ 2000 đến 2003, hoạt động kinh doanh của CNN hầu như không mang lại lợi nhuận nếu không nói là còn phải chịu lỗ. Time Warner – công ty mẹ của CNN đã từng thất vọng tới mức tính đến khả năng sát nhập CNN và ABC News, thậm chí còn có ý định bán đứt CNN. 
 
Tháng 09/2003, chín tháng sau khi trở thành người đứng đầu CNN – một vị trí mà không ít người dèm pha cho rằng “hữu danh vô thực”, Walton chính thức khẳng định trước Hội đồng quản trị Time Warner rằng mình hoàn toàn đủ sức làm sống lại CNN. Ông còn hứa chắc chắn rằng lợi nhuận bình quân mỗi năm của CNN sẽ ở mức 12%. “Lúc đó, tôi hoàn toàn hiểu rằng mình đang ở trong tình thế vô cùng khó khăn. Thế nhưng, là người gắn bó với nó nhiều năm, tôi không cam tâm thấy tình yêu của cuộc đời mình sụp đổ. Những gì tôi đã làm với CNN, ngoài trách nhiệm ra còn là vì tình yêu!” Lái con tàu vượt sóng Những gì mà Walton làm được với CNN còn cho thấy ông là một người quản lý đại tài với con mắt của kẻ “đi trước thiên hạ.”
 
Kể từ khi nhậm chức, Walton liên tiếp thực hiện nhiều kế hoạch cải tổ sâu sắc, trong đó phải kể đến việc phát triển CNN ở thế ba gọng kìm: mạng lưới truyền hình và lĩnh vực tin tức và Internet. Bên cạnh đó là sắp xếp hợp lý hóa công tác quản lý về nhân sự cũng như công việc. Jeffret L. Bewkes, Giám đốc Time Warner hồi tưởng lại quãng thời gian khó khăn: “Lúc đó, CNN ở vào thế tiến thoái lưỡng nan – may mắn rằng tất cả chúng tôi đều một lòng ý thức rằng mình phải làm mà không được từ bỏ. Cuối cùng thì quyết tâm của con người cũng đã chiến thắng." 
 
Lợi nhuận của CNN liên tục tăng, năm này cao hơn năm trước. Từ năm 2004, mức tăng trưởng bình quân hàng năm của đế chế CNN ở mức 20% - một con số đáng nể. Và từ đó đến nay, lợi nhuận mỗi năm tăng từ 200 triệu USD lên gần 400 triệu USD. Gần như ngay lập tức sau những thành công liên tiếp chứng tỏ dấu hiệu phục hồi của đế chế truyền hình Mỹ một thời, các nhà quảng cáo bắt đầu để mắt tới CNN.

CNN sống dậy không khí làm việc mới mẻ, vừa cởi mở vừa không kém phần cạnh tranh. Điển hình là cuộc thi tìm kiếm nhân viên tài năng theo mô hình của “American Idol.” Hồi tháng 4/2007, Walton còn khuấy động phong trào yêu cầu các nhân viên đi làm đều mặc kiểu áo có dây đeo nhằm tôn vinh sự nghiệp 50 năm gắn bó với ngành truyền hình của Larry King – người dẫn chương trình nổi tiếng nhất nước Mỹ.


With Jim Walton, CNN can be considered as his second house. 49-year-old journalist began to build his career as a reporter at CNN in the excellent 1981. Since it officially became the owner of the highest seats in the CNN group in 2003, he has even refused to answer all interview questions related to the restructuring plan of its CNN. But things do not always start "cool roofs sweep rowing." When Walton took over officially from the hands of Walter Isaacson on CNN in January 2003, many people expressed fear for his replacement.
 
At that time, CNN is like a ship has sunk, flickering life based on the nominal history. CNN Fox News is beyond the audience rate even in news - CNN's strengths. In about three years, from 2000 to 2003, CNN's business barely profitable, if not longer have to bear the losses. Time Warner - the parent company of CNN were upset at the possibility to merge CNN and ABC News and even CNN intends to sell off.
 
May 09/2003, nine months after becoming head of CNN - a position that not a few detractors who said that "nominal," Walton told the official Board of Time Warner that I absolutely enough to revive CNN. He also promised to make sure that the average annual profit of CNN will be at 12%. "At that time, I fully understand that they are in extremely difficult circumstances. But who stick with it for many years, I do not mind that orange love of his life collapsed. What I did with CNN, in addition shall also be for love! "Driving ship Walton Journey What to do with CNN also showed he is a manager of finance with the eye of the beholder" goes before the world. "
 
Since taking office, Walton consecutive made many profound restructuring plan, which must include the development of CNN in the three-pronged: a network television news and Internet domains. Besides streamlining the management of personnel and jobs. Jeffret L. Bewkes, Time Warner director recalls tough times: "At that time, CNN was in the dilemma - lucky that we all have a sense that their hearts do not have to be abandoned. Finally, the determination of human well have won. "
 
CNN's profits continued to increase, this year higher than last year. Since 2004, the average annual growth of empire CNN at 20% - a respectable figure. And since then, annual profits increased from $ 200 million to nearly $ 400 million. Almost immediately after the continuous success shows signs of recovery of an American empire television time, advertisers began to eye on CNN.

CNN live up to the fresh air, just open both equally competitive. Typically contest talent search model of "American Idol." In April 2007, Walton also sparked a movement requires all employees to work wearing a suit to honor the strap career 50 years with the broadcast industry's Larry King - host of America's most famous.


 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
2015 -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
2015 -> Có chiến lược toàn diện về việc truyền phát tin tức
2015 -> BỘ TÀi chính
2015 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2015 -> SỞ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com lịch sử BÁo chí thế GiỚI
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com đẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn khoa báo chí
2015 -> Tài liệu đang trong quá trình chỉnh sửa, không phải là giá trình chính thức Dân số và sự gia tăng dân số

tải về 24.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương