Ho chi minh communist youth union in ho chi minh city excutive of committee of ho chi minh communist youth union in universitytải về 56.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.10.2016
Kích56.3 Kb.
#32586THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

***


---------------------------------------

HO CHI MINH COMMUNIST YOUTH UNION IN HO CHI MINH CITYEXCUTIVE OF COMMITTEE OF HO CHI MINH COMMUNIST YOUTH UNION IN UNIVERSITY
OF TECHNOLGY AND EDUCATION

***straight connector 1ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HO CHI MINH COMMUNIST
YOUTH UNION
TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2015

Ho Chi Minh City, November 18th, 2015

LỊCH LÀM VIỆC/ SCHEDULE

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH


HO CHI MINH COMMUNIST YOUTH UNION OF UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY AND EDUCATION


(Từ 23/11/2015 đến 29/11/2015)

(From 23/11/2015 to 29/11/2015)
---------

Trọng tâm – Main activities:


+ Đàm phán với đối tác xây dựng Công trình TN.

Meeting with Companies.

+ Trao đổi với Quận Đoàn 9 về việc hỗ trợ thành lập CLB học thuật, các lớp AV tại các trường THCS, THPT tại địa bàn quận.

Meeting of Dist.9 about Academic Club and English Class establish at school.
NGÀY

DATE

GIỜ

TIME


NỘI DUNG - THÀNH PHẦN

CONTENT – PARTICIPANTSĐỊA ĐIỂM

VENUE


THỨ HAI

MONDAY


23/11


6h30

Họp giao ban BTV Đoàn trường

Weekly meeting of The Standing members of the executive board of HCMUTE Ho Chi Minh Communist Youth Union – (SMEBCYU)(TP: đ/c Thái, Thân, Ngoạn, Trường, Uyên, Huấn, Nga)

(Participants:Thai, Than, Ngoan, Truong, Uyen, Huan, Nga)

VP Đoàn - Hội

(HCMUTE CYU- US office)18h00

Họp giao ban Tổ truyền thông

Media Group briefing.(TP:Thân, Trường, Quân, BĐH)

(Participants: Truong, Quan, Excutive board)

Phòng TT

Media officeTHỨ BA

TUESDAY


24/11

8h00

Làm việc với ARENA về học bổng

Meeting of ARENA for Exchange scholashipTP: Đ/c Trường

(Participant: Truong)

Trường ARENA Thủ Đức

ARENA school in Dist. Thu Duc10h00

Làm việc với công ty Long Vũ về thành lập cửa hàng TN

Meeting with Long Vu Company(TP. đ/c Thái, Huấn, Trường, Thân)

(Participants: Thai, Huan, Truong, Than)

VP Đoàn - Hội

(HCMUTE CYU- US office)11h30

Làm việc với LCH khoa CKĐ về đại hội LCH

Meeting with Faculty FMETP: đ/c Thân, Ngoạn, Trường, BCH LCH CKD

(Participants: Than, Ngoan, Truong, Faculty of FME)

VP Đoàn - Hội

(HCMUTE CYU- US office)11h30

Meeting with FFL teachers about English Camp & Gala Prom Night.

Participants: Ngoạn, FFL teachers.A1.402

14h30

Làm việc với Công ty Castrol Power về Cửa hàng Thanh niên

Meeting of Castrol Power Company(TP. đ/c Thái, Huấn, Trường, Thân)

(Participants: Thai, Huan, Truong, Than)

VP Đoàn - Hội

(HCMUTE CYU- US office)17h30

Họp BTC, UBKT Đoàn trường

Organizer and Checking Group briefing.(TP: Thân, Cường, Ti, Tiến, Tịnh, Nhàn, CTV)

(Participants: Than, Cuong, Ti, Tien, Tinh, Nhan, collaborators)

Phòng Phó bí thư

Deputy Secretary office
18g00

Họp rút kinh nghiệm Chương trình giao lưu SSEAYP 42

Reviewing meeting of SSEAYP exchange program.

Participants: Ngoan, Ngoc Yen, Cong Thanh, Thắng, MUTE, Volunteers. (+ Mr. Thai, Mr. Than, Mr. Truong, Ms. Uyen)FCCE Lab room

(phòng chuyên để khoa XD)
THỨ TƯ

WEDNESDAY25/11

17h30

Họp giao ban BTV – văn phòng Đoàn trường

The briefing of SMEBCYU and official staffs(TP: đ/c Thái, Thân, Ngoạn, Trường, Uyên, Huấn, Nga)

(Participants: Thai, Than, Ngoan, Truong, Uyen, Huan, Nga)

VP Đoàn - Hội

(HCMUTE CYU- US office)17h00

Meeting of the Organising committee of ISB seminar and workshop

Participants: Ngoan, Cong Thanh, the members of the OC

Sacute office

Cả ngày

Học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

Go to Intermediate Reasoning and Politic Class(TP: đ/c Thái, Phong)

(Participants: Thai, Phong)

Học viện CB TP

City staff Institute

THỨ NĂM

THURSDAY


26/11

09h00

Làm việc với Quận Đoàn 9 về phối hợp mở cửa hàng TN& hỗ trợ thành lập CLB học thuật, lớp AV cộng đồng

Meeting of HCYU store, English & academic clubs(TP. đ/c Thái, Thân, Trường, Ngoạn)

(Participants: Thai, Than, Truong, Ngoan)

Quận Đoàn 9

Dist.9


17h30

Làm việc với cơ sở và đ/c Lê Quang Bình về tiền trách nhiệm Bí thư chi đoàn năm học 2013-2014.

Tập huấn phần mềm Dropbox

+ Meeting of Faculties and Le Quang Binh.

+ Dropbox training .(TP. đ/c Thái, BTV Đoàn trường, Thường trực các đoàn cơ sở)

(Participants: Thai, HCYU, secretaries, deputy secretaties at faculties)

Phòng Phó bí thư

Deputy Secretary office
18h00

Class of Skills for Integrating & Adapting (1)

Participants: Ngoan, Cong Thanh, registered learners

TBA

(to be announced: thông báo sau)Cả ngày

All day


Tiếp Đoàn viên, Sinh viên

Talking and listening Member of the Ho Chi Minh Communist Youth Union and student.(TP: đ/c Thái)

(Participants: Thai)

VP Đoàn - Hội

(HCMUTE CYU- US office)Cả ngày

Đón đoàn kiểm tra Nghiệm thu cây giống trồng phân tán năm 2015

Acceptance of scarttered trees inspection in 2015

(TP. đ/c Thái, Uyên, BQL KTX D2)

(Participants: Thai, Uyen, D2 dorm managements)


Khuôn viên trường, KTX D2

Campus and D2 dormTHỨ SÁU

FRIDAY


27/11


11h30

Họp giao ban Đội TNXK cấp trường và cấp cơ sở, thống nhất phương án sát nhập thành viên.

The Youth Group briefing.


TP: Đ/c Thân, Tiến, Đội trưởng Đội TNXK các cơ sở, BĐH cấp trường.

Participants: Than, Tien, Leader’s Group

VP. Phó BT

Deputy Secretary office
18h00

Class of Skills for Integrating & Adapting (2)

Participants: Ngoan, Cong Thanh, registered learners

TBA

(to be announced: thông báo sau)Cả ngày

All day


Học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

Go to Intermediate Reasoning and Politic Class(TP: đ/c Thái, Phong)

(Participants: Thai, Phong)

Học viện CB TP

City staff Institute

THỨ BẢY

SATURDAY


28/11

09h45

Reviewing meeting of Unitour Seminar 21 “Challenges & Chances”.

Participants: Ngoan, Truong, Minh Vu, Organising committee. (Minh Vũ phụ trách (VP Hội hỗ trợ) gọi điện báo thành viên BTC theo kế hoạch)
VP Đoàn - Hội

(HCMUTE CYU- US office)18h00

SACUTE meeting

Participants: Ngoan, Cong Thanh, Phuong Hang, Sacute volunteersSACUTE office

CHỦ NHẬT

SUNDAY


29/11

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG/ P.P. THE PC OF HCMCYU

CHÁNH VĂN PHÒNG/ OFFICE MANAGER


(signed)
Nguyễn Kim Uyên


Каталог: Resources -> Docs -> SubDomain -> cyu
SubDomain -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
cyu -> Ho chi minh communist youth union in ho chi minh city excutive of committee of ho chi minh communist youth union in university

tải về 56.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương