Gender: Femaletải về 4.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích4.14 Kb.
#17891
group 1094

group 1095

 1. Personal Information: 1. Education:

  • 2012 – current: Ton Duc Thang University

   • International Technology: Software Applications III. Skills:

  • Microsoft Office, Internet and using Software: Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweave, etc…

  • Set up for Windows XP, 7, 8, etc…  English skills: Speak, writing…  Good ommunication skill. IV. Achievements:

  • Founder page:

   • 2NE1 VietNam FC (85337 likes)

   • Minzy (2NE1) VietNam FC (12136 likes)

  • Collaborator of event 2NE1 Galaxy Stage In VietNam for 7000 people (10/08/2014)

  • Collaborators for Gosu (Game tester)group 1096

tải về 4.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương