Essay informationtải về 218.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.09.2022
Kích218.84 Kb.
#53068
Ngọc Diệp Bùi - Essay Correction


www.ieltsxuanphi.edu.vn

ESSAY INFORMATION:


Written by: Sơn Nguyễn


Correction suggested by: Phạm Xuân Phi, 08/06/2021


Question: The diagram shows how tea leaves are processed into five tea types.


ANSWER:
The chart illustrates the process of tea manufacture. Overall, although having the same ingredients, the tea leaves result in five different types of tea because of the diverse stages in the procedure.
All the types of tea have four same stages, beginning with growing the leaves before plucking and then withering them. The final stage is also identical with all the tea leaves being dried in the oven.
White tea is the only tea that involves the four stages mentioned above. By contrast, four other tea types experience two more steps before completing. In particular, the leaves of Green tea and Oolong are rolled before oven drying. While Green tea is steamed before being rolled, Oolong tea is slightly fermented after that. Meanwhile, both Large leaf black tea and Small leaf black tea experience the full fermentation process before the final stage. However, the former is rolled like Green tea and Oolong tea, while the latter is crushed before fully fermented. .


OVERALL COMMENT:


Strengths:

  • Bài viết report đầy đủ số liệu

  • Sử dụng được linh hoạt cấu trúc NP và từ vựng

  • So sánh đặc điểm của các bước rất rõ ràng

Weaknesses:

-----------------------------------------------------------------------
IELTS XUÂN PHI - CHUYÊN IELTS CÁ NHÂN HÓA
📄Tham khảo khóa chuyên sâu kỹ năng Viết: http://bit.ly/ChuyenSauIELTSWriting
🚩Địa chỉ: Tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, P. Yên hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
🔍Website: www.ieltsxuanphi.edu.vn
Hotline: 0916 300 750
Email: xuanphiielts@gmail.com
tải về 218.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương