Eniglish for finance and accountingtải về 183.3 Kb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích183.3 Kb.
#17965
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA SAU ĐẠI HỌC


ENIGLISH FOR FINANCE AND ACCOUNTING

TÀI LIỆU DÀNH CHO HỌC VIÊN

CHUYÊN NGHÀNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)


HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu

English for Finance and Accounting dành cho sinh viên hệ cao học của Học viện Tài chính đã có tiếng Anh trình độ C. Chương trình được biên soạn nhằm giúp học viên nâng cao khả năng sử dụng và giao tiếp tiếng Anh nghề nghiệp dễ dàng hơn với các mục tiêu cụ thể sau:

- Sử dụng được tiếng Anh để đọc tài liệu, sách báo có nội dung chuyên ngành.

- Nghe, nói và dịch được các văn bản, tài liệu liên quan đến các vấn đề về kinh tế, tài chính
Chương trình gồm 10 bài được sắp xếp thành 3 phần:

Phần I: Kinh tế học

Phần II: Ngân hàng– Tài chính

Phần III: Kế toán – Kiểm toán


Mỗi bài học được bố trí gồm 5 phần:

 1. Từ vựng với các từ và thuật ngữ nghề nghiệp.

 2. Bài đọc có nội dung liên quan đến chuyên ngành.

 3. Phần câu hỏi thảo luận nhằm kiểm tra đọc hiểu và tạo ra cơ hội sử dụng tiếng Anh nghề nghiệp trong các tình huống giao tiếp.

 4. Phần bài tập với các bài tập luyện kỹ năng chọn từ đúng giúp học viên sử dụng đúng từ, thuật ngữ trong chuyên môn của mình.

 5. Bài tập dịch giúp học viên luyện nâng cao ngôn ngữ, trau dồi thuật ngữ chuyên môn và củng cố kiến thức vừa học.

Chương trình được các giảng viên tiếng Anh Ths.Mã Thị Kim Khánh, Ths.Nguyễn Thị Mai, Ths.Đặng Phương Mai, và Ths.Trần Thị Thu Nhung – bộ môn Ngoại ngữ biên soạn trên cơ sở các sách giáo khoa, giáo trình đã được sử dụng trong các trường đại học ở Việt Nam và thế giới.

Việc biên soạn một chương trình cho thật hợp lý, phù hợp với đòi hỏi nghiêm túc về chuyên môn, với khả năng và mong muốn của người học là một thách thức lớn đối với khả năng có hạn của chúng tôi.

Để tài liệu được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô và các bạn đồng nghiệp.
Trân trọng cảm ơn!

Các tác giảPART I: ECONOMICS

UNIT ONE MAJOR ECONOMIC CONCEPT


Vocabulary practice

Explain the following terms

 • goods and services

 • economic activities

 • economic system

 • essential and non-essential needs

 • economy

 • command economy

 • market economy

MAJOR ECONOMIC CONCEPTS

Economics

Most people work to earn a living, and produce goods and services. Goods are either agricultural or manufactured. Services are such things as education, medicine and commerce. The work people do is called economic activity. All economic activities taken together make up the economic system of a town, a city, a country or the world. Such an economic system is the sum total of what people do and what they want. The work people do either provides what they need or provides the money with which they can buy essential commodities. Of course, most people hope to have enough money to buy commodities and services which are non-essential but which provides some particular personal satisfaction, such as toys for children, cinema and books. The science of economics is concerned with all our needs with the desire to go on a picnic as well as the basic necessity of having enough food to eat.

Economists study our everyday lives and general life of our communities in order to understand the whole economic system of which we are part. They try to describe the facts of the economy in which we live, and to explain how it works. The economist’s methods should of course be strictly objective and scientific.

What we want to have is unlimited but what we have to satisfy those wants is not only scarce, they can also be used for alternative purposes. For example, we would all like a big house but land is scarce and can be used not only to build houses but also factories. Our unlimited wants will always outstrip the resources available to satisfy them. There are very few free goods. Most are economics goods which have an opportunity cost. As a result, choice is necessary. Since we cannot have everything, we have to choose what we need. Since we do not have unlimited resources, we have to choose how to get what we want. Economics not only studies human behavior as a relationship between unlimited wants and limited resources, but also helps us to make a good choice.

Economic models fall into two categories: macroeconomics and microeconomics. Microeconomics is the branch of economics that studies the decisions and behavior of individual components like industries, firms and households. It also studies the way that individual markets work and the detailed way that regulation and taxes affect the allocation of labor and of goods and services. Macroeconomics is the branch of economics that studies the functioning of the economy as a whole. It seeks to understand the big picture rather than the detailed individual choices. In particular, it studies the determination of the overall level of economic activity – of unemployment, aggregate income, average prices and inflation.

Economy

The economy is a mechanism that allocates scarce resources among competing uses, determining what, how and for whom the various goods and services will be produced. The economy’s working parts are divided into two categories: decision makers and coordination mechanisms. Economic decision makers are households, firms and governments. Households decide how much of their factors of production to sell to firms and government, and what goods and services to buy from firms. Firms decide what factors of production to hire and which goods and services to produce. Governments decide on the scale of purchases of factors of production from households and of goods and services from firms. They also decide on the scales of provision of goods and services to households and firms, as well as on the rates of benefits, subsidies and taxes.

There are two types of coordination mechanisms: the command mechanism and the market mechanism. The U.S economy relies mainly on the market mechanism, but the actions taken by the government sector do modify the allocation of scarce resources. The U.S economy is therefore a mixed economy.

Discussion


 1. What are purposes of economic activities?

 2. Why should the economist’s methods be objective and scientific?

 3. Are there a lot of free goods available? What do most goods have?

 4. Explain the conflict between the human needs and the available scarce resources?

 5. What are the subjects of study of economics?

 6. What is the difference between microeconomics and macroeconomics?

 7. Who are the economic decision makers in an economy?

 8. Cite the main characteristics of the U.S economy.

 9. What do you think of the economy of Vietnam recently?

Use of English

Read the text below and find the right word or phrase from the box to fill each of the gaps.

conditions mutual economics scale supply

market product demand system financeBranches of economics. Microeconomics tells us the way in which persons or organizations behave when making relations which are associated to the (1)………….. behavior of a product. Market is a (2)………….. of conditions that permits buyers who have a (3)……….. and sellers who have a (5)…………of a specific product to work together. The supply and demand determine the behavior of the market for a (6)……….

Macroeconomics tells about the way a society, especially a nation, behaves when governing the market (7)……….. for the sake of the community’s welfare. International (8)……….. analyses the movement of trade and the position of a nation’s finance in connection with other countries. On a macroeconomic (9)…….., this science tells us about the(10)………… help among nations in the world in an effort to keep Man’s existence subsist, grow, and develop peacefully and globally.Translation

Translate the following text into English paying special attention to standard use of terms and clarify of expression.

Kinh tế học là một khoa học nghiên cứu loài người. Nó cho ta biết bằng cách nào con người tồn tại, tăng trưởng và phát triển trong mối quan hệ với nguồn tài nguyên sẵn có trên trái đất. Các mỗi quan hệ xã hội có liên quan đến các điều kiện vật chất được gọi là quan hệ kinh tế. Trên bình diện vi mô, kinh tế học phân tích các quan hệ mà cá thể thiết lập với các cá thể khác trong quá trình thỏa mãn các yêu cầu kinh tế cho cuộc sống vật chất của mình. Trên bình diện vĩ mô, kinh tế học phân tích các luật lệ chi phối phương thức thiết lập quan hệ giữa các cá thể với mục đích đảm bảo sự yên vui cho thế giới con người nói chung. Sự yên vui là tình trạng có cuộc sống tinh thần lành mạnh, cuộc sống thể chất khỏe khoắn và cuộc sống vật chất đầy đủ.


Каталог: Data -> News -> 218 -> files
News -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
News -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
News -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 191- bc/TĐtn-btn đOÀn tncs hồ chí minh
News -> TRƯỜng đẠi học lạc hồng khoa cnh-tp
News -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 42/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
News -> Nghị quyết của quốc hội số 23/2003/QH11 ngàY 26 tháng 11 NĂM 2003 VỀ nhà ĐẤT DO nhà NƯỚC ĐÃ quản lý, BỐ trí SỬ DỤng trong quá trình thực hiện các chính sáCH
News -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định về trang phục đối với Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng
News -> BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam
files -> ĐỀ CƯƠng môn học tên môn học: Tiếng Anh B1 (theo khung chương trình châu Âu) Số tính chỉ

tải về 183.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương