imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-3/co-phuong
  Thứ hai ngày 1/12 năm 2014 Toán: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số I mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/to-toan
  ĐÁP ÁN ĐỀ ra kỳ NÀy tháng 12/2013 – khốI 12 Câu I: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông abcd biết M(2;1)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/t9
  TRƯỜng th thanh tân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/thang-2
  1. Dân tộc ta tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên vào thời nào, năm nào?
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_09
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/thang10
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/-thang-10.2014
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/de-thi
  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ma trận kiểm tra học kì I – MÔn sử LỚP 11 – NĂm họC 2013- 2014
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_11
  Tuần 13 Ngày Soạn
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/-thang-10.2014
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-1/co-xuan
  Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2014 HỌc vần bài 64: im um (2 tiết )
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/bieu-mau
  Chiều ngày 20 tháng 9, tại sân trường clb thcs phú Mậu đã diễn ra các trận đấu bóng đá nam nữ tranh giải cấp trường với đội hình(5-5)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_03
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 42/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-3/co-phuong
  Toán : kiểm tra. I mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_10
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế HỘI ĐỒng thẩM ĐỊnh xã ĐẠt chuẩn nông thôn mớI
  KẾ hoach chuyên môn tháng 11 I. Đánh giá công tác tháng 10
  " BÀi toán viết phưƠng trình tiếp tuyến của mộT ĐƯỜng cong đỐi tưỢng học sinh thpt" I. Phần I: CÁc dạng toáN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_09
  Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-cp ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_02
  Chi bộ trưỜng thpt tố HỮu quảng Điền, ngày 15 tháng 02 năm 2014 Số /bc-cb báo cáO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_12
  Thông tư 58/2012/tt-bgdđt ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/giang2014/de-kiem-tra
  ĐỀ kiểm tra học kỳ I năm họC 2013 2014 MÔN: LỊch sử – LỚP 4
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_12
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 630/bgdđt-ngcbqlgd
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_06
  MÔN: toán thời gian: 40p
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/le-chi-cong
  Bài thi tìm hiểu 70 năm thành lập QĐnd việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_08
  Trường thpt thuận An Thư cảm ơn! Thư cảm ơn
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/suong
  Sáng kiến kinh nghiệm ĐẶt vấN ĐỀ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_09
  Trường th số 1 Quảng An kiểm tra học kì II năm học: 2013 2014
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/skkn-2012-2013
  ĐỀ TÀI: CÁch dạy và HỌc từ VỰng môn tiếng anh ở trưỜng thpt đẠt hiệu quả cao
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/anh-vanhien-2014
  ĐỀ kiểm tra học kì I lớP 11 Môn học: Tiếng Anh
directory imgs Thu muc he thong  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương