Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từtải về 15.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích15.88 Kb.
#7787
DANH SÁCH

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

THỰC HIỆN VIỆC THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ

ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ GIA DỤNG VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ

PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 9:2012/BKHCN

(Cập nhật đến ngày 17/9/2015)

TT

Tên tổ chức

đánh giá sự phù hợp

Địa chỉ

Lĩnh vực được chỉ định

Quyết định sốTrung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Chứng nhận

1921/QĐ-TĐC ngày 28/9/2012

(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 3 (QUATEST 3)

Số 49 Pasteur-Quận 1-TP.Hồ Chí Minh

- Thử nghiệm

- Giám định

- Chứng nhận


1443/QĐ-TĐC ngày 17/9/2015

(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 2 (QUATEST 2)

Số 02 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà-TP.Đà Nẵng (hoặc Số 97 Lý Thái Tổ-TP.Đà Nẵng)

- Giám định

- Chứng nhận2624/QĐ-TĐC ngày 13/12/2012

(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

Viện Đo lường Việt Nam (VMI)

Số 8 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Thử nghiệm

1362/QĐ-TĐC ngày 26/6/2014

(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 1 (QUATEST 1)

Số 8 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Chứng nhận

1787/QĐ-TĐC ngày 18/9/2014

(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)
Lưu ý: Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi.
Каталог: sites -> head -> media -> articles -> images -> admin
admin -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016
admin -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
admin -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
admin -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
admin -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
admin -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
admin -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
admin -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia

tải về 15.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương