Danh mục các loàI ĐỘng vậT, thực vật hoang dã thuộc quản lý CỦa công ưỚc về buôn bán quốc tế CÁc loàI ĐỘng vậT, thực vật hoang dã nguy cấPtải về 1.51 Mb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích1.51 Mb.
#34220
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ORCHIDACEAE spp. 7#4/ Các loài họ Lan (trừ các loài Lan quy định tại Phụ lục I)
(Với các loài Lan quy định tại Phụ lục I dưới đây cây giống hoặc mô chứa trong bình (in vitro), trong môi trường nuôi cấy dạng rắn hoặc lỏng, được vận chuyển trong vật đựng vô trùng thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của CITES khi các mẫu vật đáp ứng định nghĩa ‘nhân giống nhân tạo’ được Hội nghị các nước thành viên thông qua)Aerangis ellisii/ Aerangis orchid/ Lan madagascarDendrobium cruentum/ Cruentum dendrobium/ Lan hoàng thảo đỏLaelia jongheana/ Jongheana Laelia/ Lan jongheanaLaelia lobata/ Lobata orchid/ Lan có thuỳPaphiopedilum spp./ Asian tropical Lady’s slipper orchids/ Các loài Lan hài châu áPeristeria elata/ Dove flower/ Lan peristeriaPhragmipedium spp./ Phragmipedium orchid/ Các loài Lan phragmipediumRenanthera imschootiana/ Red vanda orchid/ Lan vanda đỏOrobanchaceae/ Broomrape/ Họ Lệ dương
Cistanche deserticola #4/ Desert-living cistanche/ Lệ dương cistanche
Palmae (Arecaceae)/ Palms/ Họ Cau
Beccariophoenix

madagascariensis #4/ No Windows Beccariophoenix or Coastal Beccariophoenix/ Cau madagascar
Chrysalidocarpus decipiens/ Butterfly palm/ Cau kiểng dạng bướm


Lemurophoenix halleuxii/ Red Lemur palm/ Cau halleuxMarojejya darianii/ Big leaf palm, Darian palm/ Cau darianNeodypsis decaryi #4/ Triangle palm/ Cau neodypsisRavenea louvelii/ Cau louveRavenea rivularis/ Majesty palm/ Cau ravenSatranala decussilvae/ Forest Bismarckia/ Cau satranalaVoanioala gerardii/ Forest coconut/ Cau gerard
Papaveraceae/ Poppy/ Họ Thuốc phiệnMeconopsis regia #1/ Poppy/ Anh túc (Nepal)

Passifloraceae/ Passion-Flowers/ Họ Lạc tiên
Adenia olaboensis/ Loài Vahisasety
Pinaceae/ Guatemala fir/ Họ Thông

Abies guatemalensis/ Guatemalan fir/ Linh sam guatemalanPodocarpaceae/ Podocarps/ Họ Kim giaoPodocarpus neriifolius #1/ Faux Pemou/ Thông tre (Nepal)

Podocarpus parlatorei/

Parlatore’s podocarp/ Kim giao parlatorePortulacaceae/ Lewisias, portulacas, purslanes/ Họ Rau sam
Anacampseros spp. #4/ Purselanes/ Các loài Rau sam AnacampserosAvonia spp. #4/ Avonia/ Các loài Rau sam AvoniaLewisia serrata #4/ Cotyledon lewisia/ Rau sam lá mầm-lewisia
Primulaceae/ Cyclamens/ Họ Anh thảo
Cyclamen spp.8#4/ Cyclamens/ Các loài Hoa anh thảo
Ranunculaceae/ Golden seals, yellow adonis, yellow root/ Họ Hoàng liên
Adonis vernalis #2/ False hellebore/ Hoàng liên adonisHydrastis canadensis #8/ Doldenseal/ Hoàng liên hydrastis
Rosaceae/ African cherry, stinkwood/ Họ Hoa hồng
Prunus africana #4/ African cherry/ Anh đào châu phi
Rubiaceae/ Ayuque/ Họ Cà phê

Balmea stormiae/ Ayuque/ Cà phê balmeaSarraceniaceae/ Pitcher-plants (New World)/ Họ Nắp ấm châu mỹ
Sarracenia spp. #4/ North American pitcherplants/ Các loài Nắp ấm bắc mỹ (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)
Sarracenia oreophila/ Green pitcher plant/ Nắp ấm xanhSarracenia rubra ssp. alabamensis/ Sweet pitcher plant/ Nắp ấm rubraSarracenia rubra ssp. jonesii/ Sweet pitcher plant/ Nắp ấm JonesScrophulariaceae/ Kutki/ Họ Hoa mõm chó
Picrorhiza kurrooa #2/ Kurroa picrorhiza (trừ loài Picrorhiza scrophulariiflora)
Stangeriaceae/ Stangerias/ Họ Tuế lá dương xỉ
Bowenia spp.#4/ Byfield fern/ Các loài Tuế úc lá dương xỉ thuộc chi Bovenia
Stangeria eriopus/ Hottentot’s head/

Tuế lá dương xỉTaxaceae/ Himalayan yew/ Họ Thanh tùng
Taxus chinensis #2 và các đơn vị phân loại thấp hơn/ Chinese yew/ Thông đỏ Trung hoaTaxus cuspidata 9#2 và các đơn vị phân loại thấp hơn/ Japanese yew or Spreading yewTaxus fuana #2 và các đơn vị phân loại thấp hơn/ West Himalayan yew/ Thông đỏ tây himalayaTaxus sumatrana #2 và các đơn vị phân loại thấp hơn/ Sumatera yew/ Thông đỏ samatraTaxus wallichiana #2/ Himalayan yew/ Thông đỏ
Thymelaeaceae (Aquilariaceae)/ Agarwood, ramin/ Họ Trầm
Aquilaria spp. #4/ Agarwood, Aloewood/ Các loài Trầm dó thuộc chi AquilariaGonystylus spp. #4/ Ramin/ Các loài Trầm chi GonystylusGyrinops spp. #4/ Các loài Trầm chi Gyrinops
Trochodendraceae (Tetracentraceae)/ Tetracentron/ Họ TetracentronTetracentron sinense #1/ Tetracentron trung quốc (Nepal)

Valerianaceae/ Himalayan spikenard/ Họ Nữ lang
Nardostachys grandiflora #2/ Indian Nard/ Nữ lang hoa to
Vitaceae/ Grapes/ Họ Nho
Cyphostemma elephantopus/ Elephant-foot grape tree/Nho chân voiCyphostemma montagnacii/ Cyphostemma, Mangeboka/

Loài Lazambohitra


Welwitschiaceae/ Welwitschia/ Họ Gắm
Welwitschia mirabilis #4/ Walwitschia/ Gắm angola
Zamiaceae/ Cycads/ Họ Tuế zamiaceae
ZAMIACEAE spp. #4/ Cycas/ Các loài Tuế zamia (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)
Ceratozamia spp./ Ceratozamia/ Các loài Tuế mêxicôChigua spp./ Chigua/ Các loài ChiguaEncephalartos spp./ Bread palms/

Tuế châu phi

Microcycas calocoma/ Palm corcho/

Tuế nhỏZingiberaceae/ Ginger lily/ Họ Gừng
Hedychium philippinense #4/ Philippine garland flower/ Ngải tiên philippine
Zygophyllaceae/ Lignum-vitae/ Họ Tật lê
Bulnesia sarmientoi #11/ Palo Santo or Holy wood/ Gỗ thánhGuaiacum spp. #2/ Guai/ Các loài thuộc chi Guaiacum


tải về 1.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương