CÂu hỏi thi nghề pt trên máy VI tính môn tin học thcstải về 60.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.09.2016
Kích60.09 Kb.
#31754
CÂU HỎI THI NGHỀ PT - TRÊN MÁY VI TÍNH

MÔN TIN HỌC - THCS

 1. Thiết bị nhập chuẩn của máy tính là thiết bị nào?

  1. Bàn phím.

  2. Máy in và màn hình.

  3. Màn hình.

  4. Đĩa từ và màn hình.

 2. Thiết bị xuất chuẩn của máy tính là thiết bị nào?

  1. Màn hình.

  2. Máy in và màn hình.

  3. Bàn phím.

  4. Đĩa từ và màn hình.

 3. Một Kilo Byte (1 KB) bằng bao nhiêu Bytes?

  1. 1024 bytes

  2. 1000 bytes

  3. 210 KB

  4. 212 bytes

 4. Cấu tạo của một hệ máy tính gồm có:

  1. Phần cứng, phần mềm.

  2. CPU, bàn phím, màn hình, máy in, con chuột.

  3. CPU, đĩa từ, bộ nhớ.

  4. CPU, màn hình, máy in.

 5. Để gõ các ký tự chữ in ta thực hiện:

  1. Bật đèn CapsLock sáng sau đó gõ các ký tự.

  2. Một tay giữ phím Shift, một tay gõ các ký tự (Khi đèn Caps Lock sáng).

  3. Một tay giữ phím Ctrl, một tay gõ các ký tự.

  4. Một tay giữ phím Alt, một tay gõ các ký tự.

 6. Để sắp xếp các đối tượng trong cửa sổ folder theo tên đối tượng, ta chọn:

  1. Chọn menu View\Arrange Icons by\Name

  2. Chọn menu View\Arrange Icons by\Size

  3. Chọn menu View\Arrange Icons by\Type

  4. Chọn menu View\Arrange Icons by\Date

 7. Trong các folder được liệt kê dưới đây, folder nào chứa các folder ổ đĩa, Printers, Control Panel.

  1. My Computer

  2. Network Neighborhood

  3. Recycle Bin

  4. My Briefcase

 8. Bộ nhớ RAM dùng để:

  1. Lưu trữ, xử lý các dữ liệu và chương trình của người sử dụng.

  2. Điều khiển hoạt động của máy tính.

  3. Lưu trữ các chương trình để khởi động máy tính.

  4. Lưu trữ tạm thời các dữ liệu và chương trình của nhà sản xuất.

 1. Để phục hồi các đối tượng đã bị xóa trong Folder “Recycle Bin” sau khi chọn mở Folder này lên ta:

  1. Chọn các đối tượng cần phục hồi sau đó chọn: File\Restore

  2. Chọn các đối tượng cần phục hồi sau đó chọn: File\Delete

  3. Chọn File\Empty Recycle Bin

  4. Chọn File\Properties

 1. Trong các folder được liệt kê dưới đây, folder nào chứa các folder vừa bị xoá (chưa xóa hẳn).

  1. Recycle Bin

  2. My Network Places

  3. My Computer

  4. My Documents

 1. Muốn sắp xếp các cửa sổ của các chương trình đang chạy theo chiều dọc (theo cột), ta click phải trên vùng trống của Taskbar, sau đó chọn:

  1. Tile Windows Vertically

  2. Cascade Windows

  3. Tile Windows Horizontally

  4. Show the desktop

 1. Trong máy tính Microsoft Word được gọi là:

  1. Phần mềm ứng dụng

  2. Phần mềm quản lý

  3. Phần mềm hệ thống

  4. Phần mềm hệ thống và ứng dụng

 1. Trong Windows, thanh Taskbar dùng để:

  1. Truy cập nhanh đến các trình ứng dụng đang sử dụng.

  2. Tạo các Folders

  3. Tạo các Shortcut

  4. Tạo các cửa sổ

 1. Trình ứng dụng Windows Explorer là:

  1. Quản lý và khai thác tài nguyên trong máy tính như: Ổ đĩa, Folder, File

  2. Quản lý và khai thác tài nguyên trên mạng Internet

  3. Là ứng dụng đồ họa trong Windows

  4. Là trình ứng dụng xử lý văn bản của Windows

 1. Recycle Bin trong Windows là:

  1. Nơi lưu trữ tạm thời file hay folder bị xoá, có thể phục hồi lại.

  2. Một chương trình tiện ích để quản lý file và folder

  3. Một chương trình dùng để sắp xếp, chỉnh sửa đĩa

  4. Một chương trình soạn thảo đơn giản, không cần thiết phải định dạng.

 1. Khi một đối tượng trong Windows (Folder, Shortcut, File) đang được chọn, gõ phím F2 cho phép ta:

  1. Đổi tên đối tượng.

  2. Tạo mới đối tượng.

  3. Xoá đối tượng.

  4. Không có tác dụng gì cả.

 1. Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?

 1. Tạo đường tắt để truy cập nhanh

 2. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền

 3. Đóng các cửa sổ đang mở

 4. Tất cả đều sai

 1. Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn các file hoặc folder nằm không kề nhau trong một danh sách?

 1. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách.

 2. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối.

 3. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách.

 4. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách.

 1. Để hiển thị ngày theo mẫu sau 11/01/2012 ta phải dùng định dạng nào?

 1. dd/mm/yyyy

 2. dd/MM/yy

 3. mm/dd/yyyy

 4. mm/dd/yy

 1. Để hiển thị giờ theo mẫu sau 13:15:20 ta phải dùng định dạng nào?

 1. hh:mm:ss

 2. h:mm:ss tt

 3. hh:mm:ss tt

 4. H:mm:ss tt

 1. Trong Microsoft Word, muốn đóng tệp tin, nhấn tổ hợp phím:

  1. Ctrlt+W

   1. Ctrl+O

    1. Ctrl+Shif+W

    2. Ctrl+S

 1. Trong Microsoft Word, muốn lưu tệp tin, nhấn tổ hợp phím:

 1. Ctrl+S

  1. Ctrl+O

   1. Ctrl+R

   2. Ctrl+P

 1. Trong Microsoft Word, muốn lưu tệp tin với tên khác chọn lệnh:

 1. File\Save As…

  1. File\Save

   1. File\Open

   2. File\Close

 1. Trong Microsoft Word, để sao chép đoạn văn bản, đánh dấu đoạn văn bản, sau đó:

 1. Edit\Copy

  1. Edit\Paste

   1. Edit\Clear

   2. Edit\Cut

 1. Thanh công cụ trên màn hình Microsoft Word bị mất, làm thế nào để hiển thị lại?

 1. View\Toolbars, chọn thanh công cụ cần hiển thị.

 2. Cài đặt lại chương trình Microsoft Word.

 3. File\Close

 4. Thoát khỏi chương trình Microsoft Word khởi động lại.

 1. Thước trên màn hình Microsoft Word bị mất, làm thế nào để hiển lại?

 1. View, chọn Ruler

 2. Cài đặt lại toàn bộ chương trình Microsoft Word

 3. Click file, chọn Close

 4. Thoát khỏi chương trình Microsoft Word khởi động lại.

 1. Khi soạn thảo văn bản trong Microsoft Word, muốn xuống dòng mà không muốn kết thúc đoạn (Paragraph) ta:

 1. Bấm tổ hợp phím Shift+Enter

 2. Bấm phím Enter

 3. Bấm tổ hợp phím Ctrl+Enter

 4. Word tự động xuống dòng không cần bấm phím.

 1. Trong Microsoft Word, muốn định dạng chỉ số trên cho văn bản dùng tổ hợp phím tắt:

 1. Ctrl+Shift+=

 2. Ctrl+=

 3. Ctrl+Alt+=

 4. Shift+=

 1. Trong Microsoft Word, muốn định dạng chỉ số dưới cho văn bản dùng tổ hợp phím tắt:

  1. Ctrl+=

  2. Ctrl+Shift+=

  3. Ctrl+Alt+=

  4. Shift+=

 1. Trong Microsoft Word, muốn định dạng chữ có gạch ngang giữa từ sau khi chọn Format\Font… xuất hiện hộp thoại Font ta chọn mục nào trong các mục sau:

 1. Strikethrough

 2. Superscript

 3. Subscript

 4. Shadow

 1. Trong Microsoft, để sắp xếp dữ liệu trong một Table tăng/giảm dần theo một tiêu chuẩn, ta di chuyển con trỏ chuột đến vị trí bất kỳ trong Table và:

 1. Table\Sort...

 2. Data\Sort...

 3. Window\Arrange All...

 4. Word không hổ trợ tính năng sắp xếp dữ liệu trong Table.

 1. Trong Microsoft Word, khi soạn thảo văn bản nếu bấm phím Enter là ta thực hiện thao tác:

 1. Xuống dòng và kết thúc đoạn.

 2. Xuống dòng.

 3. Ngắt đoạn.

 4. Không có tác dụng.

 1. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím tắt nào dùng để căn đều đoạn văn bản?

 1. Ctrl+J

 2. Ctrl+L

 3. Ctrl+E

 4. Ctrl+R

 1. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím tắt nào dùng để căn đoạn văn bản vào giữa?

 1. Ctrl+E

 2. Ctrl+L

 3. Ctrl+R

 4. Ctrl+J

 1. Trong Microsoft Word, phát biểu nào sau đây là sai?

   1. Căn giữa: Ctrl+C

   2. Căn trái: Ctrl+L

   3. Căn phải: Ctrl+R

   4. Căn đều: Ctrl+J

 1. Trong Microsoft Word, muốn thay đổi khoảng cách so với đoạn trước, sau khi chọn Format\Paragraph... xuất hiện hộp thoại Paragraph ta thay đổi giá trị của mục nào trong các mục sau:

 1. Before

 2. Left

 3. Right

 4. After

 1. Trong Microsoft Word, muốn thay đổi lề cho trang văn bản sau khi chọn lệnh File\Page Setup… ta chọn thẻ trang:

 1. Margins

 2. Paper

 3. Pages

 4. Layout

 1. Trong Microsoft Word, khi chọn lệnh File\Page Setup…\Margins, chọn Top=2cm, Left=3cm, nghĩa là:

 1. Định dạng lề trên 2cm, lề trái 3cm.

 2. Định dạng lề trái 3cm, lề phải 2cm.

 3. Định dạng lề trên 3cm, lề dưới 2cm.

 4. Định dạng lề trên 3cm, lề phải 2cm.

 1. Trong chương trình Microsoft Word, ký tự đặc biệt được chèn như thế nào?

 1. Insert\Symbol…

 2. Insert\Break

 3. Insert\Page Numbers

 4. Insert\Comment

 1. Trong Microsoft Word, để chèn tiêu đề trang, ta chọn lệnh Header and footer trong bảng chọn:

 1. View

 2. Insert

 3. Tools

 4. Format

 1. Trong Microsoft Word, muốn điền tự động ký tự đầu đoạn chọn lệnh:

 1. Format\Bullets and Numbering

 2. Format\Drop Cap…

 3. Format\Tabs…

 4. Format\Borders and Shading

 1. Trong Microsoft Word, muốn kẻ khung và tô nền, ta chọn lệnh:

 1. Format\Borders and Shading

 2. Format\Drop Cap…

 3. Format\Tabs…

 4. Format\Bullets and Numbering

 1. Trong Microsoft Word, muốn chia cột báo chí, ta chọn lệnh:

 1. Format\Columns…

  1. Format\Drop Cap…

  2. Format\Borders and Shading

  3. Format\Bullets and Numbering

 1. Trong Microsoft Word, khi thực hiện lệnh File\Save là:

 1. Lưu tệp tin

 2. Đóng tệp tin

 3. Thoát Microsoft Word

 4. Lưu tệp tin với tên khác

 1. Trong Microsoft Word, khi thực hiện lệnh File\Save As… là:

 1. Lưu tệp tin với tên khác

 2. Đóng tệp tin

 3. Thoát Microsoft Word

 4. Định dạng trang in

 1. Trong Microsoft Word, muốn ngắt cột theo ý muốn ta nhấn tổ hợp phím tắt:

 1. Ctrl+Shift+Enter

  1. Shift+Enter

  2. Ctrl+Enter

  3. Alt+Shift+Enter

 1. Trong Microsoft Word, muốn đóng tệp tin ta chọn lệnh:

 1. File\Close

 2. File\Save

 3. File\Open

 4. File\Save As…

 1. Muốn chèn hình trong Microsoft Word, ta chọn lệnh:

 1. Insert\Picture

 2. Insert\Text Box

 3. Insert\Object

 4. Insert\Diagram

 1. Trong Microsoft Word, muốn chèn thêm cột vào bên trái cột được chọn của bảng, ta thực hiện như thế nào?

 1. Đánh dấu chọn cột, chọn Table\Insert\Columns to the Left

 2. Đánh dấu chọn dòng, chọn Table\Insert\Rows Above

 3. Đánh dấu chọn cột, chọn Table\Insert\Rows Below

 4. Đánh dấu chọn dòng, chọn Table\Insert\Columns to the Right

 1. Trong Microsoft Word, muốn xoá cột của table ta chọn lệnh nào trong các lệnh sau:

 1. Đánh dấu chọn cột, chọn Table\ Delete\Columns

 2. Đánh dấu chọn dòng, chọn Table\Delete\Rows Above

 3. Đánh dấu chọn cột, chọn Table\Insert\Columns to the Left

 4. Đánh dấu chọn dòng, chọn Table\Insert\Columns to the Right

 1. Trong Microsoft Word muốn chèn dòng phía trên trong Table ta chọn lệnh nào?

 1. Đánh dấu chọn dòng, chọn Table\Insert\Rows Above

 2. Đánh dấu chọn dòng, chọn Table\Insert\Columns to the Right

 3. Đánh dấu chọn cột, chọn Table\Insert\Columns to the Left

 4. Đánh dấu chọn cột, chọn Table\Insert\Rows Below

 1. Trong Microsoft Word, muốn tách (chia) một ô thành nhiều ô ta chọn lệnh:

 1. Đánh dấu chọn ô, chọn Table\Split Cells

 2. Đánh dấu chọn ô, chọn Table\Merge Cells

 3. Đánh dấu chọn ô, chọn Table\Merge Table

 4. Đánh dấu chọn ô, chọn Table\Insert

 1. Trong Microsoft Word, muốn gộp nhiều ô thành một ô ta chọn lệnh:

  1. Đánh dấu chọn ô, chọn Table\Merge Cells

  2. Đánh dấu chọn ô, chọn Table\Split Cells

  3. Đánh dấu chọn ô, chọn Table\Delete Cells

  4. Đánh dấu chọn ô, chọn Table\Insert Cells

 1. Trong Microsoft Word, trong hộp thoại Delete Cells, chọn mục nào để xoá cả dòng:

 1. Delete Rows

 2. Delete Table

 3. Delete Cells

 4. Delete Columns

 1. Khi thoát Microsoft Word, ta thực hiện:

 1. File\Exit

 2. File\Save As...

 3. Nhấn tổ hợp phím Alt+Q

 4. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Q

 1. Trong Microsoft Word, nhấn các tổ hợp phím nào sau đây để định dạng cụm từ đang chọn có kiểu chữ nghiêng, đậm và gạch chân nét đôi?

 1. Ctrl+Shift+I+B+D

 2. Ctrl+I+U+B

 3. Ctrl+Shift+I+U+B

 4. Ctrl+I+B+D

 1. Trong Microsoft Word, muốn in toàn bộ văn bản sau khi đã soạn thảo trong Microsoft Word ta:

 1. Nháy nút lệnh Print trên thanh công cụ chuẩn.

 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+P

 3. Nháy nút lệnh Print Preview trên thanh công cụ chuẩn.

 4. Edit\Find...

 1. Trong Microsoft Word, để định dạng lề cho các trang trong tệp văn bản, ta chọn lệnh:

 1. File\Page Setup...

 2. Format\Paragraph...

 3. Format\Page Setup...

 4. File\Version...

 1. Trong Microsoft Word, để chèn ngắt trang, ta chọn lệnh Insert, chọn lệnh Break, sau đó chọn mục:

 1. Page break\Ok

 2. Column break\Ok

 3. Text wrapping break\Ok

 4. Next page\Ok

 1. Trong Microsoft Word, muốn đánh số cho các trang văn bản ta chọn lệnh:

 1. Insert\Page Numbers...

 2. Insert\Object...

 3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P

 4. View\Page Numbers...tải về 60.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương