CÂu hỏi hái hoa dân chủ 8/3/2013 CẤp huyện câu 1tải về 41.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích41.04 Kb.
#1173


CÂU HỎI HÁI HOA DÂN CHỦ 8/3/2013 CẤP HUYỆN

--------


Câu 1: Mô hình xây dựng gia đình 5 không 3 sạch do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động năm nào và được nâng lên thành cuộc vận động năm nào? Gồm bao nhiêu tiêu chí? Kể tên một trong các tiêu chí trên.

Đáp án:

- Mô hình 5 không 3 sạch được Trung ương Hội phát động năm 2009.

- Mô hình 5 không 3 sạch được Trung ương Hội nâng lên thành cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” năm 2011

Gồm có 5 tiêu chí 5 không và 3 tiêu chí 3 sạch.Câu 2: Hiện nay ở đơn vị đồng chí đang có những mô hình gì thực hiện theo cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác? Hãy kể tên các mô hình đó và hiệu quả đạt được của mô hình như thế nào?

Tự trả lời.

Câu 3: Hãy nêu đầy đủ tên của đề án 704 của Chính phủ nói về vấn đề liên quan đến giáo dục con cái.

Đáp án:

Đề án 704 là tên gọi tắt của đề án “ Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” theo Quyết định phê duyệt số 704 ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án ““ Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” và được gọi tắc là Đề án 704.Câu 4: Hãy nêu đầy đủ tên của đề án 343 của Chính phủ nói về vấn đề liên quan đến chuẩn mực của phụ nữ?

Đáp án: Đề án 343 là tên gọi tắt của đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (giai đoạn 2010 -2015) theo Quyết định số 343 Ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và được gọi tắt là đề án 343.

Câu 5: Phong trào thi đua của Hội được Trung ương Hội phát động từ nhiệm kỳ nào mà phong trào đó đến nay vẫn đang tiếp tục thực hiện? Hãy nêu tên của phong trào đó?

Đáp án: Phong trào thi đua của Hội do Trung ương Hội phát động từ nhiệm kỳ 2002 – 2007. Phong trào thi đua có tên gọi: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, đến nay phong trào vẫn đang được các câp Hội tiếp tục đăng ký thực hiện.

Câu 6: Hãy kể tên các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch? Trong đó tiêu chí nào khó thực hiện nhất? Vì sao?

Đáp án: Các tiêu chí của cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”:

5 không: - Không đói nghèo.

- Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội

- Không có bạo lực gia đình

- Không sinh con thứ ba trở lên

- Không có trẻ suy dinh dưỡng và trẻ bỏ học.

3 sạch: Sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ.

Tiêu chí khó thực hiện: Thí sinh tự trả lờiCâu 7: Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh được Bộ chính trị phát động năm nào và bắt đầu thực hiện năm nào?

Đáp án: Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 06 - CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cuộc vận động được phát động rộng rãi trong toàn xã hội bắt đầu từ ngày 3/2/2007.Câu 8: Hãy cho biết cuộc đấu tranh trực diện năm 1961 tại chi khu Đầm Dơi do lực lượng nào trực tiếp đấu tranh? Hãy kể tên nhân vật tiêu biểu trong cuộc đấu tranh trực diện đó?

Đáp án: Cuộc đấu tranh trực diện năm 1961 tại chi khu Đầm Dơi do lực lượng nữ, là đội quân tóc dài trực tiếp đấu tranh, Nhân vật tiêu biểu nhất trong cuộc đấu tranh này là Tô Thị Tẻ, người phụ nữ tay không dũng cảm lao lên chặn nòng súng dã man của quân thù đang bắn vào bà con đấu tranh đòi công lý.   

Câu 09: Nữ kiện tướng chiến hào Dương Thị Cẩm Vân quê ở đâu? Hãy kể những thành tích của chị?

Trả lời: Nữ kiện tướng chiến hào Dương Thị Cẩm Vân quê ở xã Đông Thới, huyện Cái Nước.

Thành tích nội bật:

Trong cuộc bao vây chi khu Dầm Dơi chị đã đào hơn 1.500 m chiến hào và 25 hầm râu tôm, diệt 57 tên địch, bắt sống 8 tên và bắn rơi một máy bay.

Chị còn có 2 sáng kiến rất độc đáo góp phần tiêu diệt rất nhiều tên địch. Sáng kiến thứ nhất là dùng phân chuồng trộn với lá dá thắt con cúi, lợi dụng chiều gió để un khói độc vào đồn địch suốt 21 ngày đêm ròng rã, làm cho chúng cay mắt phải ra khỏi lô cốt và du kích ta mặc tình bắn tỉa.

Sáng kiến thứ hai là làm giàn thun ban đêm bắn lựu đạn vào tiền đồn khống chế không cho bọn lính ra khỏi đồn.

Chị được vinh dự kết nạp Đảng tại chiến hào, là nữ chiến sĩ xuất sắc nhất trong mười chiến sĩ tiêu biểu đi dự Đại hội thi đua mừng công toàn quân khu năm 1966, tại Đại hội chị được phong tặng danh hiệu "Nữ kiện tướng chiến hào"; chị được tặng thưởng huân chương chiến công hạng ba; năm 2000 chị được truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vụ trang nhân dân.

Câu 10: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 gồm bao nhiêu chương, điều?


Trả lời: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 gồm 11 Chương và 124 điều.

Câu 11: Hiện nay Huyện Đầm Dơi còn bao nhiêu Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống? có thể kể tên các Mẹ?

Đáp án: Hiện nay Huyện Đầm Dơi còn 06 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống.

  1. Mẹ Nguyễn Thị Mười – TAKĐ

  2. Mẹ Nguyễn Thị Cứ - Tân Đức

  3. Mẹ Lâm Thị Ba – Tân Đức

  4. Mẹ Phạm Thị Tâm – Tân Đức

  5. Mẹ Phan Thị Cúc – Thị Trấn ĐD

  6. Mẹ Trần Thị Bông – Tân Dân

Câu 12: Hệ thống tổ chức Hội LHPN Việt Nam từ trung ương đến địa phương được phân chia thành bao nhiêu cấp? Hãy kể tên các cấp Hội?

Đáp án: Hệ thống Hội LHPN Việt Nam được chia thành 04.

  • Cấp cấo nhất là Trung ương

  • Cấp tỉnh

  • Cấp Huyện

  • Cấp cơ sở (xã)

Câu 13: Hãy kể tên Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau hiện nay?

Đáp án: - Chủ tịch Hội LHPN Trung ương hiện nay là bà Nguyễn Thị Thanh Hòa.

 

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà

- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau hiện nay là bà Phạm Hồng Nhân

Câu 14: Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2017 bầu bao nhiêu phó chủ tịch? Hãy kể tên một trong các Phó chủ tịch đó?

Đáp án: Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2017 bầu 07 phó chủ tịch Hội.

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2012-2017


 

 

 

 

Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Kim Thúy

Phó Chủ tịch 
Hoàng Thị Ái Nhiên

 Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Tuyết

 Phó Chủ tịch
Trần Thanh Bình
 

 

 

Phó Chủ tịch 
Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch 
Bùi Thị Hòa

Phó Chủ tịch 
Trần Thị HươngCâu 15: Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đề ra mấy nhiệm vụ trọng tâm? Hãy kể tên 01 trong các nhiệm vụ đó?

Đáp án: Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm.

Tên các nhiệm vụ cụ thể:


Nhiệm vụ 1. Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ, nhận thức mọi mặt.

Nhiệm vụ 2. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.

Nhiệm vụ 3. Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Nhiệm vụ 4. Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường.

Nhiệm vụ 5. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Nhiệm vụ 6. Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Câu 16. Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XI gồm có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

Đáp án: Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XI gồm có 8 chương, 25 điều.

Câu 17: Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XI quy định điều kiện để trở thành hội viên Hội LHPN Việt Nam như thế nào?

Đáp án: Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú; tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện tham gia tổ chức Hội thì được công nhận là hội viên.

Câu 18: Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XI quy định nhiệm vụ của hội viên như thế nào?

Đáp án:

- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

- Chấp hành Điều lệ Hội, tích cực tham gia sinh hoạt và các hoạt động Hội, đóng hội phí theo quy định của Điều lệ.

- Học tập nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, giữ gìn uy tín và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

- Đoàn kết, giúp nhau trong công tác, học tập, lao động, đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, phấn đấu thực hiện bình đẳng giới.Каталог: upload -> Colombo
Colombo -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
Colombo -> 1 Bạn từ đâu tới? James Xin chào. Hello
Colombo -> Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Lê Sỹ Hải
Colombo -> Áp dụng khi cộng tác với công ty Long Minh I. Lưu ý Dịch giả cần dịch trọn vẹn tác phẩm
Colombo -> Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-cp ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
Colombo -> Bộ ảnh về Việt Nam 120 năm trước
Colombo -> 00x các trưỜng kiểm soát thông tin chung đỊnh nghĩa và phạm VI trưỜNG
Colombo -> ĐẢng ủy phưỜng đẠi mỗ Số 178- qđ/ĐU ĐẢng cộng sản việt nam
Colombo -> Phụ lục Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức Ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-cp

tải về 41.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương