Conference papers listtải về 73.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.03.2018
Kích73.93 Kb.
#36552
DANH MỤC THAM LUẬN HỘI THẢO QUỐC TẾ

“QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC NHẬT BẢN VÀ CÁC NƯỚC

KHU VỰC VĂN HÓA CHỮ HÁN: VIỆT NAM, TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC

(TỪ CUỐI TK.XIX ĐẾN ĐẦU TK.XX)”CONFERENCE PAPERS LIST

Modernization process in Japanese literature and in the literatures of East-Asian region (Vietnam, China, Korea 1. Võ Văn Sen Diễn văn khai mạc của Hiệu trưởng/ Trưởng ban tổ chức (Opening Address by the Rector of USSH/Conference Chairman)

 2. Ikuo Mizuki Bài phát biểu của Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh (Address by the Consul General of Japan in Ho Chi Minh City)

 3. Huỳnh Như Phương Báo cáo tổng kết Hội thảo (Conference Concluding Remarks)

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG (10 báo cáo)

GENERAL ISSUES (10 articles) 1. Đoàn Lê Giang Con đường hiện đại hoá văn học của các nước Khu vực văn hoá chữ Hán (The Way of Modernization in East Asian Literature)

 2. Nakagawa Shigemi Đọc văn học Nhật Bản ở châu Á - hướng đến nghiên cứu quốc tế về văn học Nhật Bản ở Khu vực văn hoá chữ Hán (Reading Japanese Literature in Asia: For International Japanese Literature Studies at the Community of Chinese Character Cultur)

 3. Kawaguchi Kenichi So sánh hai mối tình trong "Tố Tâm" của Hoàng Ngọc Phách và "Mồ hoa cúc dại" của Ito Sachio (A Comparison of loves between Ito Sachio’s “The Grave Overwhelming Wild Chrysanthemum” and Hoang Ngoc Phach’s “Tố Tâm”)

 4. Trần Đình Sử Cuộc gặp gỡ Đông Tây, Đông Đông - cơ duyên tiến bộ của văn học các nước Đông Á (East-West and East-East Encounters as the Opportunities to Make Progress for the East Asian Literatures) – Báo cáo ở phiên toàn thể

*

 1. Chen Yi-yuan Tác phẩm của Phan Bội Châu và mối quan hệ mật thiết với Nhật Bản, Trung Quốc (Phan Boi Chau’s Works and the Close Relationship between Vietnam and Japan, China)

 2. Đặng Thị Ngọc Phượng Sự hình thành thơ mới như một hiện tượng văn hóa khu vực (The Formation of Modern Poetry as a Regional Phenomenon)

 3. Karen l. Thornber Môi trường tương tác văn học khu vực Đông Á đầu thế kỷ XX: văn học bị kiểm duyệt của Nhật Bản ở Trung Hoa và Triều Tiên (Early Twentieth-Century Intra–East Asian Literary Contact Nebulae: Censored Japanese Literature in Chinese and Korean)

 4. Phan Trọng Thưởng Tân thư và phong trào duy tân ở Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam thời cận đại (“New Books” and Renovation Movement in Premodern Japan, China and Vietnam)

 5. Trần Thanh Đạm Độc lập và duy tân (Independence and Renovation) 1. Wang Xiao Ming “Văn học hiện đại” trong “Thời đại lớn” (“Modern Literature” in the “Great Era”)

QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG VĂN HỌC NHẬT BẢN (22 báo cáo)

MODERNIZATION PROCESS IN JAPANESE LITERATURE (22 articles) 1. Dương Thu Hằng Học - một giải pháp của hiện đại và văn minh, nhìn từ “Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi và “Văn minh tân học sách” của phong trào duy tân Việt Nam (Learning – A Solution for Modernization and Civilization: A Comparative View from “An Encouragement of Learning” (Gakumon no susume) by Fukuzawa Yukichi in Japan and “Book of Civilization and Modern Studies” of the Reformation Movement in Vietnam)

 2. Đào Lê Na Hiện đại hóa sân khấu truyền thống Nhật Bản, Việt Nam (cuối TK.XIX-đầu TK.XX) (Modernization of Japanese and Vietnamese Traditional Theatres (Through Shin Kabuki and Cai Luong))

 3. Đào Thị Hồ Phương Tanizaki Junichiro và chủ nghĩa duy mỹ trong nền văn học Nhật Bản thời cận đại (Tanizaki Junichiro and Aestheticism in Premodern Japanese Literature)

 4. Đoàn Lê Giang Thơ cận đại Nhật Bản qua một số gương mặt tiêu biểu (Japanese Premodern Poetry through some of the Prominent Poets)

 5. Đỗ Vạn Hỷ, Lý Hoàn Thục Trâm: Sơ lược tiếp cận thang giá trị mới trong văn học Nhật Bản thời Minh Trị duy tân (A brief approach to the new scale of value in Japanese literature in the Meiji period)

 6. Hà Văn Lưỡng Một số ảnh hưởng của nghệ thuật phương Tây hiện đại đối với văn học Nhật Bản từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX (Influences of Western Literature on Japanese Literature from the End of 19th to the Beginning of 20th Century)

 7. Hoàng Thị Minh Hoa Truyền thống và hiện đại của Nhật Bản từ Minh Trị Duy Tân đến nay (Tradition and Modern of Japan from the Meiji Restoration Time to Present)

 8. Hoàng Thị Xuân Vinh Những cách tân nghệ thuật theo hướng hiện đại hóa trong truyện ngắn của Ryunosuke Akutagawa (The Renovation Art in the Direction of Modernization in Akutagawa’s Short Stories)

 9. Lam Anh Futabatei Shimai và tiểu thuyết mới đầu tiên Ukigumo (Phù vân) (Futabatei Shimei and “Ukigumo” - the First Japanese Modern Novel)

 10. Lê Ngọc Phương Phác thảo quá trình du nhập văn học phương Tây vào Nhật Bản (Outline of the Importing Process of Western Literature into Japan)

 11. Nguyễn Anh Dân Sự mâu thuẫn giữa các luồng tư tưởng và vai trò của nó đối với quá trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản và văn học Việt Nam (cuối TK.XIX – đầu TK.XX) (Contradiction between the Idelological Tendencies and Its Role in the Modernization Process of Japanese and Vietnamese Literatures)

 12. Nguyễn Lương Hải Khôi Một số vấn đề về lý thuyết sáng tạo nhìn từ quá trình ra đời của sách “Tân thể thi sao” (1882) và tân thể thi (Problems of Creative Writing Theory – Point of View from the Birth of “Shintaishisho” and “Shintaishi”)

 13. Nguyễn Lương Hải Khôi Tư tưởng của Kawabata Yasunari về văn học “Tân cảm giác”: lý luận, thực tiễn sáng tạo và một số vấn đề về hiện đại hóa văn học (Kawabata Yasunari’s Concepts on New Sensationalist Literature: Theory, Pratice of Writing and some Problems of Modernization in Literature)

 14. Nguyễn Nam Trân Ảnh hưởng của văn học Phương Tây đối với văn học Nhật Bản (Influence of the Western Literature on Japanese Literature)

 15. Nguyễn Thị Mai Liên Quá trình hình thành và phát triển của tiểu thuyết lãng mạn Nhật Bản thời Meiji (The Process of Formation and Development of Japanese Romantic Novel in Meiji Time)……………………………………

 16. Nguyễn Tiến Lực So sánh tư tưởng cận đại hóa giáo dục của Fukuzawa (Nhật Bản) và Nguyễn Trường Tộ (Việt Nam) (Comparative Study on Fukuzawa’s and Nguyen Truong To’s Concepts of Educational Modernization)

 17. Nguyễn Vũ Quỳnh Như Masaoka Shiki và haiku cận đại (Masaoka Shiki and Haiku in the Modern Time)

 18. Nguyễn Vũ Quỳnh Như Những cách tân tanka thời Meiji (Tanka Reforms in the Meiji Time)

 19. Phạm Xuân Nguyên Thơ mới Nhật Bản (Japanese New poetry)…………..

 20. Tokunaga Mitsuhiro Sự hình thành các sáng tác của Natsume Soseki – nhìn từ quá trình ra đời của tiểu thuyết cận đại (Composition of the Works of Soseki Natsume - From the Viewpoint of the Birth of Modern Fiction) 1. Trần Thị Thanh Diệu Một số nguyên nhân của sự bất dịch và sự biến đổi của thơ haiku Nhật Bản do sự ảnh hưởng của văn hóa và thơ haiku phương Tây (Some Reasons Leading to the Unchanging and the Change of Japanese Haiku caused by the Effect of Western Culture as well as the Occidental Haiku)

 2. Trần Thị Tố Loan Kawabata Yasunari trong tiến trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản (Kawabata Yasunari in the Process of Modernization of Japanese Literature)

QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM (41 báo cáo)

MODERNIZATION PROCESS IN VIETNAMESE LITERATURE (41 articles) 1. Ben Tran Tuổi trẻ và tiểu thuyết hiện đại (Youth and the Modern Novel)

 2. Cao Thị Hảo Nét tương đồng và khác biệt giữa văn học Nhật Bản và văn học Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa (giai đoạn cuối TK.XIX – đầu TK.XX) (The Similarities and Differences between Japanese Literature and Vietnamese Literature in the Modernization Process (From the Late 19th Century to the Early 20th Century))

 3. Cao Việt Dũng Tạp chí văn chương đầu thế kỷ XX tại Việt Nam: nhìn nhận từ cấp độ mô hình (On Literary Reviews in Vietnam in the Beginning of the 20th Century: the French Influence as a Model)

 4. Châu Minh Hùng Sự vận động của thi pháp Hán trong thi ca Việt Nam đầu thế kỷ XX (The Change of the Chinese Poetics in Vietnamese Poetry in the Beginning of the 20th Century)

 5. Đặng Tiến Dịch thuật và sự phát triển của văn học Việt Nam hiện đại (Translation and the Rise of Contemporary Vietnamese Literature)

 6. Đoàn Trọng Huy Những biểu hiện hiện đại hoá trong văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX (The Features of the Modernization in Vietnamese Literature in the beginning of the 20th century)

 7. Hồ Khánh Vân Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc đầu thế kỷ XX (The Feminist Conciousness and the Initial Development of Women’s Literature in the South of Vietnam during the Modernization Process of National Literature) 1. Hoàng Cẩm Giang Mối quan hệ Đông – Tây với quá trình tiếp nhận thể loại mới qua hiện tượng phóng tác trong văn xuôi VN đầu thế kỷ XX (The East-West Relations and the Process of Receiving New Literary Genres through the Phenomenon of Novel Adaption in Vietnamese Literature in the Early 20th Century)

 2. Huỳnh Thị Lan Phương Sự kế thừa và đổi mới quan niệm về con người ở tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh trong quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam (The Inheritance and Renovation in Concept of Human Being in Ho Bieu Chanh’s Novels in Modernization Period of Vietnamese Literature)

 3. Huỳnh Vĩnh Phúc Tinh thần dân tộc phục hưng và tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam cuối TK.XIX đầu TK.XX (The Spirit of National Renaissance and the Modernization Process of Vietnamese Literature)

 4. Lại Nguyên Ân Phan Khôi với phong trào thơ mới (Phan Khoi and New Poetry Movement in Vietnam)

 5. Lê Ngọc Thúy Tư tưởng yêu nước hiện đại trong văn chính luận ở Nam Kỳ đầu thế kỷ XX (Modern Patriotic Ideas in Journalistic Literature in the South of Vietnam in the Early 20th Century)

 6. Lê Ngọc Thúy Nghiên cứu văn học theo xu hướng hiện đại ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX (Literary Studies in the Direction of Modernity in the South of Vietnam in the Late 19th Century – Early 20th Century)

 7. Lê Tiến Dũng Từ phong trào Thơ mới đến Xuân Thu Nhã tập (From the New Poetry Movement to “Xuan Thu Nha Tap”)

 8. Nguyễn Bích Thu Tiểu thuyết và quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (Novel and the Modernization of Vietnamese Literature in the Early 20th Century)

 9. Nguyễn Đình Chú Từ công cuộc hiện đại hóa văn học Việt Nam nghĩ thêm đôi điều về sự tương đồng và tương dị giữa Việt Nam và Nhật Bản chung quanh vấn đề hiện đại hóa dân tộc (Some Considerations about the Similarities and Differences of the Modernization Process of Literature in Vietnam and Japan)

 10. Nguyễn Huy Hoàng Khát vọng giải phóng cá nhân và tinh thần công dân trong Thơ Mới Việt Nam 1930-1945 (Aspiration for Individual Liberation and Civil Spirit in Vietnamese New Poetry 1930 – 1945)……………………………..

 11. Nguyễn Hữu Hiếu Một vài khía cạnh tính hiện đại của Thơ Mới Việt Nam xét trên phương diện ngôn từ (Some Characteristics of Modernity in Vietnamese New Poetry from the Language Perspective)

 12. Nguyễn Hữu Sơn Du ký của người Việt Nam viết về các nước và những đóng góp vào quá trình hiện đại hóa văn xuôi tiếng Việt giai đoạn cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX (Vietnamese Travel Story on Other Countries and Its Contribution to the Modernization of Vietnamese Prose during the Late 19th to the Early 20th Century Period)

 13. Nguyễn Nam Phụ nữ tự sát - Lỗi tại tiểu thuyết? (Một góc nhìn về phụ nữ với văn chương trong xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX) (Should Fiction be Responsible for Women’s Suicide? (An Observation on Women and Literature in Early-20th Century Vietnamese Society))

 14. Nguyễn Thành Thi Chuyên nghiệp hóa hoạt động sáng tác: một đòi hỏi tất yếu của công cuộc hiện đại hóa văn học Việt Nam trước 1945 (Professionization of Writing Activity: A Indispensable Requirement of the Modernization Process of Vietnamese Literature before 1945)

 15. Nguyễn Văn Hạnh Về tiến trình hiện đại hóa của văn học Việt Nam (On the Process of Modernization in Vietnamese Literature)

 16. Nguyễn Văn Kha Những nhân tố cách tân văn học quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX (Innovations in Southern Vietnamese Literature Written in the Script of National Language from the Late 19th Century to the Early 20th Century)

 17. Nguyễn Văn Nở, Huỳnh Thị Lan Phương: Tính giao thời- nét đặc trưng của văn học giai đoạn 1900-1930 trên tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam (The intersection-the specialty of literature from 1900 to 1930 in Vietnamese literature’s modernization period)

 18. Nguyễn Viết Ngoạn Những yếu tố hiện đại trong tác phẩm của một thi sĩ nửa đầu thế kỷ XIX (Elements of Modernity in the Works of a 19th-Century Poet)

 19. Phạm Phú Phong Truyện ngắn và tiểu thuyết: Khái niệm và thể loại (Short Story and Novel)

 20. Phạm Thanh Hùng Một cách nhìn về quá trình hiện đại hóa (A Concept of the Modernization Process of Vietnamese Literature)

 21. Phạm Văn Hưng Bước đầu tìm hiểu tác động của quán tính văn học tới quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam: nghiên cứu trường hợp Thơ mới và một số liên hệ với văn học Đông Á (The Inertia Effect to Modernization Process of Japanese and Vietnamese Literatures)

 22. Phan Mạnh Hùng Tiểu thuyết lịch sử Trung Hoa và tiểu thuyết lịch sử Việt Nam ở Nam Kỳ đầu thế kỷ XX (Chinese Historical Novel and Vietnamese Historical Novel in the South of Vietnam in the Early 20th Century) 1. Phan Thị Hồng Quá trình hiện đại hóa thơ Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX – từ Nguyễn Khuyến tới Tản Đà (The Modernization Process in Vietnamese Poetry in the Late 19th Century – Early 20th Century: From Nguyen Khuyen to Tan Da) 1. Phong Lê Hiện đại hóa văn học Việt Nam trong đối sánh khu vực Đông Á (Modernization Process of Vietnamese Literature in Comparison with Other Literatures of East Asian Region)

 2. Sokolov Anatoly Hiện đại hóa xã hội Việt Nam và sự ra đời của kịch mới (nửa đầu thế kỷ XX) (Modernization of Vietnamese Society and the Birth of Modern Drama (in the First Half of the 20th Century))

 3. Tôn Phương Lan Những đóng góp của Hồ Biểu Chánh vào tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX (Ho Bieu Chanh’s Contributions to the Modernization of Vietnamese Literature in the First Years of the 20th Century)

 4. Tôn Thất Dụng Quá trình hiện đại hóa văn xuôi Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX – so sánh với một số nước trong khu vực Đông Nam Á (Modernization Process of Prose from the End of the 19th Century to the Beginning of the 20th Century in Vietnamese Literature, in Comparison with Literature of Other Countries in South Eastern Asia)

 5. Trầm Thanh Tuấn Đặc điểm truyện ngắn Trần Quang Nghiệp (Characteristics of Tran Quang Nghiep’s Short Stories)

 6. Trần Hải Yến Quan niệm tiểu thuyết của Phạm Quỳnh nhìn từ ý thức thể loại ở vùng Đông Á thời cận hiện đại (Pham Quynh’s Concept of Novel: From the Point of View of the Literary Genre in Modern East Asian Region)

 7. Trần Ngọc Hồng Ý thức cá nhân và hiện đại hoá văn học VN (Concept of Individuality and Literary Modernization in Vietnam)……………………..

 8. Trần Văn Minh Tùy bút – một thể loại văn xuôi hiện đại trong văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc (Essay as a Genre of Modern Prose in Vietnamese and Chinese Literature)

 9. Vũ Thanh Tiến trình của truyện kỳ ảo Việt Nam những năm cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX (Evolution of Vietnamese Fantastic Story from the End of the 19th Century to the Early 20th Century)

 10. Võ Văn Nhơn Văn học dịch ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (Translated Literature in Cochinchina in the Late 19th and the Early 20th Century)

 11. Washizu Koyumi So sánh Khái Hưng và Ngô Tất Tố qua kiểu nhân vật nữ cải trang nam trong “Hồn bướm mơ tiên” và “Trong rừng nho” (A Comparative Study of Khai Hung and Ngo Tat To, Featuring Women Disguised in Men’s Clothes in “Hon Buom Mo Tien” and Trong Rung Nho”)

QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG VĂN HỌC TRUNG QUỐC (18 báo cáo)

MODERNIZATION PROCESS IN CHINESE LITERATURE (18 articles) 1. Đinh Phan Cẩm Vân Một số tương đồng giữa thơ ca của Tân nguyệt phái và phong trào Thơ mới Việt Nam (Some Similarities between Poetry of New Moon Faction in China and the Romantic Poetry Movement in Vietnam)

 2. Đoàn Ánh Loan (dịch) Thơ bạch thoại và thể thơ Hồ Thích trong giai đoạn đầu (Vernacular Poetry and Hu Shih’s Poetic Form in his Early Period of Writing)……………………..

 3. Hồ Sĩ Hiệp Nghĩ về văn học truyền thống và hiện đại Đài Loan (On Taiwanese Traditional and Modern Literature)

 4. Lê Đình Khẩn Con đường từ ký, chí, truyện đến tiểu thuyết (From Ji, Zhi, Zhuan to Xiaoshuo)

 5. Lê Quang Trường Phong cách thơ Ngải Thanh và sự “dung hợp” với phái tượng trưng (Ai Qing’s Poetical Style and the “Fusion” with Symbolism)

 6. Nguyễn Đình Phức Thơ Lý Kim Phát và Đới Vọng Thư (Poetry of Li Jin Fa and Dai Wang Shu)

 7. Nguyễn Đình Phức Tiến trình hình thành và phát triển của thơ hiện đại Trung Quốc (Formation and Development of Modern Chinese Poetry)

 8. Nguyễn Đông Triều (dịch) Phong cách thơ Điền Gian với “Tay trống thời đại” (“Drum-ma of the Age and Tian Jian Style)

 9. Nguyễn Thị Bích Hải Quá trình hiện đại hoá văn học ở Trung Quốc và Việt Nam từ cái nhìn so sánh (Literary Modernization Process in China and Vietnam From the Comparative Point of View)

 10. Nguyễn Thị Cẩm Nhung Những bài học qua tác phẩm “Mẩu chuyện nhỏ” của Lỗ Tấn (Lessons from Lu Xun’s Short Story “A Small Incident”)

 11. Nguyển Thanh Phong Thơ haiku ở Đài Loan (Haiku in Taiwan)

 12. Nguyễn Văn Hoài Từ Chí Ma - vị chủ tướng của phong trào thơ tân cách luật (Xu Zhimo – The Commander of the New Prosodial Poetry Movement)

 13. Nguyễn Văn Hiệu Quá trình hiện đại hóa văn học Trung Quốc trong tiếp nhận ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (The Modernization Process of Chinese Literature in the Vietnamese Perception from the Late 19th Century to the Early 20th Century)

 14. Phạm Thị Hảo Quách Mạt Nhược - người đặt nền cho thơ hiện đại Trung Quốc (Guo Moruo - A Founder of the Modern Chinese Poetry)

 15. Phan Thu Vân Quá trình hiện đại hóa văn học Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX: sự tương tác giữa những chuyển biến tự thân với các ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài (The Process of Modernization in Chinese Literature from the End of the 19th Century to the Beginning of the 20th Century: Interaction between Internal Transformation and External Influence)

 16. Phùng Hoài Ngọc Nữ sĩ Băng Tâm cây bút hiện đại hóa đa dạng và một số bài thơ tiêu biểu (Bing Xin – Writer of Diversity and Modernity)

 17. Trần Lê Hoa Tranh Ảnh hưởng của văn học phương Tây đến một số truyện ngắn của Lỗ Tấn (Influence of the Western Literature to Lu Xun’s Short Stories)

 18. Trần Trọng Tài, Chou Tsung-chieh: Tính Nhật Bản trong văn học Đài Loan (Japanese Features in Tawanese Literature)

QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG VĂN HỌC HÀN QUỐC (13 báo cáo)

MODERNIZATION PROCESS IN KOREAN LITERATURE (13 articles) 1. Mai Ngọc Chừ Một số điểm tương đồng giữa Thơ mới Hàn Quốc và Thơ mới Việt Nam (Some Similar Characteristics between Korean New Poetry and Vietnamese New Poetry)

 2. La Mai Thi Gia Những hạt ngọc thơ Hàn đầu thế kỷ XX (Gems of Korean Poetry in the Early 20th Century)

 3. Hoàng Hải Vân Nghiên cứu so sánh về nữ tính trong truyện ngắn của Oh Jung Hee và Nguyễn Thị Thu Huệ (Feminity in Oh Jung Hee and Nguyen Thi Thu Hue’s Short Stories (A Comparative Study))

 4. Lê Đăng Hoan Dịch tập thơ "Sự im lặng của tình yêu" và một vài cảm nhận về tình yêu nhân dân và yêu tổ quốc của Han Yong-un (My Impression about Han Yong-un while Translating “The Silence of Love”)

 5. Lê Thị Thanh Tâm Kim So-wol và Nguyễn Bính – nỗi buồn thương đồng điệu (Kim So-wol and Nguyen Binh in Same Sorrow)

 6. Lưu Hồng Sơn (dịch): Các khuynh hướng văn học ở Triều Tiên thời Duy tân (Tendencies of Korean Literature in Renovation Time)

 7. Nguyễn Thị Hiền So sánh Gu-in-hoe (Cửu nhân hội) và Tự lực văn đoàn (“Gu-in-hoe” and Tu luc van doan: A Comparative Study)…………………………………….

 8. Nguyễn Thị Thanh Xuân Hiện đại hóa văn học đầu thế kỷ XX: Nghiên cứu so sánh trường hợp Hàn Quốc và Việt Nam (Literary Modernization in the Early 20th Century: A Comparative Study of Korean and Vietnamese Literature)

 9. Nhật Chiêu Hàn Long Vân và Hàn Mặc Tử: Thơ ca của niềm im lặng (Han Yong-un and Han Mac Tu: Poetry of Silence)

 10. Phan Nguyễn Phước Tiên Talchum (Hàn Quốc) và Tuồng cổ (Việt Nam) – những loại hình sân khấu cải trang của Phương Đông (Talchum (Korea) and Tuong (Vietnam) – Types of Disguise Theatre in the East)

 11. Phan Thu Hiền Yếu tố nội sinh và ngoại sinh trong sự hình thành, phát triển “Văn học mới” Korea từ những phối cảnh nghiên cứu (Three Aproaches to Studying Internal and External Causes for the Development of Korean New Literature (Sin Munhak))

 12. Trần Thị Phương Phương Ảnh hưởng của Phương Tây và truyền thống dân tộc trong tiến trình hiện đại hóa dân tộc (Nghiên cứu so sánh một số hiện tượng tiểu thuyết Việt Nam và Triều Tiên) (Western Influence and National Tradition in the Modernization Process of the National Literature (Comparative Study on some Phenomena of Vietnamese and Korean Novel))

 13. Vũ Thị Thanh Tâm Những đóng góp của Yi Kwang Su cho văn học Triều Tiên đầu thế kỷ XX (Yi Kwang Su’s Contributions to Korean Literature in the Beginning of the 20th Century)

NIÊN BIỂU VÀ THƯ MỤC

TABLES OF CHRONOLOGY & BIBLIOGRAPHY 1. Đoàn Lê Giang, Nguyễn Đình Phức, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Tâm, Hoàng Hải Vân: Niên biểu văn học cận đại Đông Á (Chronology of East Asian Premodern Literature)

 2. Trần Lê Hoa Tranh, Phan Mạnh Hùng, Ngô Trà Mi, Hoàng Hải Vân: Thư mục văn học cận đại Đông Á ở Việt Nam (Bibliography of East Asian Premodern Literature in Vietnam)


tải về 73.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương