Common Proposal For Vietnamese-Czech Joint R&d projecttải về 208.96 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích208.96 Kb.
#39295
  1   2Common Proposal

For Vietnamese-Czech Joint R&D Project

Please note that the information provided will be taken into account when evaluating the project proposal submitted by partner institution/enterprise to the 5th public call of the DELTA programme of the Technology Agency of the Czech Republic and to the National Technology Innovation Program managed by the Ministry of Science and Technology through the coordination of SATI .Principal Applicant / Lead Organization from the both sides shall complete this Common Proposal in collaboration and submit each to the respective agency when submitting the proposal package.

Project Title:

Project Duration: N months

*Total Estimated Project Cost: USD nnn,nnn

**Project number (on the Czech side):


***Project number (on the Vietnamese side):


Каталог: Images -> editor -> files
files -> PHỤ LỤc I danh mục các tthc công bố BỔ sung
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc
files -> TRƯỜng đÀo tạO, BỒi dưỠng cán bộ CÔng thưƠng trung ưƠNG
files -> BỘ giao thông vận tải báo cáo chuyêN ĐỀ
files -> THỐng kê SỐ liệu chậm hủy chuyến bay của các hàng hkvn
files -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> BỘ giao thông vận tảI
files -> Danh sách cấp giấy phép sản xuất phân bón vô CƠ
files -> CHƯƠng trình hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm
files -> BẢn tin thị trưỜng tháng 3/2014 I/ Tình hình thị trường tháng 2/2014

tải về 208.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương