CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNGtải về 58.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích58.63 Kb.
#2543

TỔNG CÔNG TY HKVN

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ XNK

LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /BC-LĐHK Hà Nội, ngày tháng năm 2015

TỜ TRÌNH

Báo cáo định hướng hoạt động và một số chỉ tiêu chính

của Kế hoạch SXKD năm 2015

______________________

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.


Căn cứ vào nghị quyết số 390/NQ-HĐQT/LĐHK ngày 30 tháng 03 năm 2015 về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội Báo cáo định hướng hoạt động và một số chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2015 như sau:
I. MỤC TIÊU.

- Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty, thực hiện mục tiêu từ năm 2015 đưa công ty vào giai đoạn phát triển bền vững.- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo thương hiệu và uy tín cho Công ty.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

  1. Một số chỉ tiêu cơ bản:
TT

Nội dung

ĐVT

Thực hiện 2014

KH năm 2015

% KH2015/ TH2014

1

Tổng vốn CSH của DN tại ngày 31/12

đồng

10,529,215,779

10,529,215,779

100.00%

Trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu

đồng

10,000,000,000

10,000,000,000

100.00%

2

Vốn đầu tư của TCT vào DN tại ngày 31/12

 

5,100,000,000

5,100,000,000

100.00%

3

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

 


Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

lần

0.80

0.77

95.86%

Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả

lần

1.19

1.22

102.14%

4

Tổng doanh thu

đồng

73,609,763,683

78,272,024,605

106.33%

5

Tổng chi phí

đồng

71,381,749,863

76,028,428,090

106.51%

6

Lợi nhuận trước thuế

đồng

2,228,013,820

2,243,596,516

100.70%

7

Thuế TNDN hiện hành

đồng

540,354,614

516,876,033

95.65%

8

Lợi nhuận sau thuế TNDN

đồng

1,687,659,206

1,726,720,482

102.31%

9

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên VĐL (%)

 

22.28%

22.44%

100.70%

10

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên VĐL (%)

 

16.88%

17.27%

102.31%

11

Quỹ tiền lương

đồng

8,452,123,600

8,684,460,000

102.75%

12

Số lao động bình quân

đồng

78

82

105.13%

13

Tiền lương bình quân/năm

đồng

108,360,559

105,908,049

97.74%

14

Nộp Ngân sách

đồng

17,948,427,325

22,185,520,033

123.61%

15

Tổng mức đầu tư

đồng

451,092,525

175,000,000

38.79%

16

Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông

%

13.10

14.04

1.07%


2- Các căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Tuân thủ theo quy chế quản lý vốn đầu tư vào Doanh nghiệp khác về công tác quản lý đối với người đại diện được ban hành kèm theo Quyết định số 1591/QĐ-HĐTV/TCTHK ngày 20/06/2013 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty HKVN.

- Căn cứ theo đặc thù và thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty, định hướng SXKD 5 năm của Công ty và các thông tin hướng dẫn về tăng trưởng năm 2015 của Tổng Công ty.
a. Về kinh doanh:

- Giữ vững và tiếp tục phát triển ổn định dịch vụ cung ứng và quản lý lao động cho các Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam;

- Hoạt động đại lý bán vé máy bay ổn định và duy trì các khách hàng truyền thống như Văn phòng Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Liên đoàn bóng đá VN,...;

- Dịch vụ xuất khẩu lao động chuyên ngành Hàng không: Theo dõi kế hoạch tuyển tiếp viên của các hãng hàng không để chuẩn bị tốt nguồn cung ứng lao động, đảm bảo chất lượng, nâng cao tỷ lệ trúng tuyển, doanh thu năm 2015 của hoạt động này được xây dựng bằng 93,2% thực hiện năm 2014, do các hãng EVA, KE đã tuyển nhiều trong năm 2014 và đến thời điểm hiện tại chưa có hãng nào đăng tuyển tiếp viên; Thực hiện dịch vụ cung ứng và quản lý giám sát bay cho Cục hàng không VN, đảm bảo hiệu quả, uy tín, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty khi Cục Hàng Không có nhu cầu trong những năm tiếp theo;

- Ổn định và phát triển thị trường Nhật Bản, khai thác thị trường Ba Lan; Tích cực cải tiến công tác tạo nguồn và đào tạo để đáp ứng tốt yêu cầu tuyển dụng cho các hợp đồng xuất khẩu lao động, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động XKLĐ ngoài ngành. Giải quyết dứt điểm về công nợ phí quản lý với một số Nghiệp đoàn Nhật Bản, đồng thời tiếp tục trích lập dự phòng cho số nợ phải thu khó đòi từ năm 2012;

- Thực hiện tốt dịch vụ xin giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho phi công và gia đình phi công đang làm việc cho Tổng công ty cũng như người lao động nước ngoài đang làm việc cho các tổ chức khác trong nước;

- Duy trì hoạt động cung ứng lao động Việt Nam và lao động nước ngoài làm việc cho các đơn vị trong Tổng công ty, đặc biệt trú trọng tới hoạt động cung ứng tiếp viên thời vụ gắn với đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ;

- Phát triển dịch vụ du lịch, tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị, phối hợp chặt chẽ giữa hai đầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để thực hiện dịch vụ, đưa loại hình kinh doanh này ngày một phát triển;

- Tăng cường hợp tác kinh doanh với các tổ chức trong và ngoài nước liên quan tới các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Xây dựng các chương trình đào tạo cụ thể, tập trung đào tạo tiếng Anh ngắn hạn, các lớp kỹ năng mềm cho các ứng viên tiếp viên thời vụ của Vietnamairlines và các hãng hàng không khác.


b. Về đầu tư:

- Công ty luôn cân nhắc, quyết định tài sản đầu tư phục vụ hoạt động kinh doanh tích cực, hiệu quả. Năm 2015 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như đảm bảo đời sống của CB CNV, Công ty dự kiến sẽ nâng cấp mở rộng nhà ăn công ty và mua sắm trang thiết bị văn phòng. Tổng mức đầu tư dự kiến: 175.000.000 đồng.


c. Về phương án tăng vốn:

Tại kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 dự kiến tăng vốn điều lệ lên 12,5 tỷ đồng (tăng thêm 2,5 tỷ đồng). Việc tăng vốn nhằm mục đích giảm tỷ lệ sở hữu của VNA, mặt khác bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới. Tuy nhiên, quy mô hoạt động của doanh nghiệp hiện nay và hướng phát triển trong thời gian tới với số vốn điều lệ hiện tại cộng với sự điều hành linh hoạt dòng tiền hiện có nên khi có nhu cầu về vốn lưu động công ty vẫn đáp ứng được kịp thời. Mặt khác hiện nay các hoạt động của Công ty gắn liền với hoạt động của Tổng công ty như cung ứng lao động kỹ thuật cao như phi công, tiếp viên, chuyên gia nước ngoài,.... Do vậy, việc phát hành tăng vốn điều lệ vào thời điểm chưa cần thiết, đề nghị tạm dừng trong năm 2015 và sẽ tiến hành vào thời điểm phù hợp nhất trong các năm tiếp theo.


d. Về tổ chức nhân sự:

- Áp dụng phần mềm quản trị nhân sự, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý lao động cũng như chất lượng dịch vụ cung ứng lao động của Công ty; thực hiện công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho CBNV.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty, đặc biệt là Trung tâm Thương mại du lịch và Dịch vụ Hàng Không; phân công, phân nhiệm rõ ràng đến từng cá nhân, bộ phận trong đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng những lao động có chuyên môn, nghiệp vụ cao, cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh để thay thế những lao động nghỉ việc và lao động yếu kém về nghiệp vụ, luân chuyển, điều động...sử dụng lao động một cách linh hoạt nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.
Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu VT.TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bùi LâmКаталог: Data -> upload -> files -> DH%20nam%202015
files -> Ubnd tỉnh sơn la sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Đề cương ôn tập Vật lý 12 LỜi nóI ĐẦU
files -> BỘ NÔng nghiệp và ptnt
files -> HƯỚng dẫn khai và chứng nhận Lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 2-knđ), Lý lịch đảng viên (Mẫu 1-hsđV), Phiếu đảng viên (Mẫu 2 – hsđV) và Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên
files -> HƯỚng dẫn sử DỤng tài liệU Ôn tập thi thpt quốc gia môN: tiếng anh
files -> Serial key đến năm 2038
files -> Tổng số các đề tài đã đăng ký: 19 I. Chuyên ngành Vật liệu Điện tử: 09 đề tài
files -> BỘ TÀi chính số: 55/2006/tt-btc
files -> 329 /pgdđt-gdth v/v hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, năm học 2013 2014 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
DH%20nam%202015 -> CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc

tải về 58.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương