CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.5 Mb.
trang7/23
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích3.5 Mb.
#32
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
335

MARRON

Nội địa hóa

5.600

336

MAX II PLUS VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

8.000

337

MAX III PLUS VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

7.000

338

MAX KA WA VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

12.000

339

MAX THAI VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

13.000

340

MAX THAI VIỆT NAM 50cc

Nội địa hóa

11.000

341

MAXWAY 110-2

Nội địa hóa

5.500

342

MEDAL 110F

Nội địa hóa

6.000

343

MERITUS 110

Nội địa hóa

6.500

344

MHMOTO

Nội địa hóa

6.000

345

MIKADO 100-110

Nội địa hóa

6.000

346

MILKYWAY 100-110

Nội địa hóa

5.300

347

MINGXING 100II-U

Nội địa hóa

8.400

348

MODAX VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

7.000

349

MODEL II 110-1

Nội địa hóa

5.000

350

MOTELO C110

Nội địa hóa

5.500

351

MOTORSIM

Nội địa hóa

6.500

352

MXMOTO 110

Nội địa hóa

5.500

353

MY WAY ES VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

8.000

354

MYLSU 110

Nội địa hóa

6.500

355

MYSHC 100-110

Nội địa hóa

6.500

356

MYSTIC 100-110

Nội địa hóa

6.300

357

NADAMOTO 110

Nội địa hóa

6.000

358

NAGAKI 125

Nội địa hóa

7.200

359

NAGAKI 50-100-110

Nội địa hóa

5.500

360

NAGOASI 100-110

Nội địa hóa

6.000

361

NAKADO 100-110

Nội địa hóa

5.500

362

NAKASEI

Nội địa hóa

5.500

363

NAORI 50-100-110

Nội địa hóa

5.500

364

NASSZA 110

Nội địa hóa

5.000

365

NAVAL

Nội địa hóa

5.500

366

NEOMOTO 110

Nội địa hóa

6.300

367

NESTA 100-110

Nội địa hóa

5.000

368

NEVA 110

Nội địa hóa

7.500

369

NEW VMC 110-3

Nội địa hóa

8.000

370

NEW VMC 110

Nội địa hóa

7.000

371

NEWINDO 110V

Nội địa hóa

5.500

372

NEWKAWA 110A

Nội địa hóa

5.600

373

NEWSIM

Nội địa hóa

6.500

374

NEWWAVE 110

Nội địa hóa

7.000

375

NOBLE 110

Nội địa hóa

5.500

376

NOKYO 110

Nội địa hóa

6.500

377

NOMUZA 100-110

Nội địa hóa

6.600

378

NONOR 100

Nội địa hóa

6.500

379

NOVELFORCE

Nội địa hóa

5.600

380

OLIMPIO 110

Nội địa hóa

5.500

381

OMAHA 110

Nội địa hóa

6.500

382

OREAD 100-110

Nội địa hóa

6.500

383

OREAL 110

Nội địa hóa

6.500

384

ORIENTAL 110

Nội địa hóa

6.000

385

OSTRICH 100-110

Nội địa hóa

5.500

386

PALENNO 50

Nội địa hóa

6.000

387

PALOMA 110

Nội địa hóa

6.300

388

PARISA C100

Nội địa hóa

5.500

389

PASSION 110-1

Nội địa hóa

6.000

390

PELICAN 100-110

Nội địa hóa

6.000

391

PENMAN 100-110

Nội địa hóa

6.500

392

PIAGGIO LIBERTY 125 ie-100

Nội địa hóa

54.000

393

PIAGGIO VESPA LX 150i.e

Nội địa hóa

80.500

394

PISTO PS 110

Nội địa hóa

12.000

395

PITURI 110

Nội địa hóa

5.500

396

PLAMA 110

Nội địa hóa

5.500

397

PLASMA

Nội địa hóa

8.200

398

PLATCO 110

Nội địa hóa

5.200

399

PLATSCO 100-110

Nội địa hóa

6.500

400

PLUCO

Nội địa hóa

6.500

401

POSIC 67

Nội địa hóa

7.000

402

POWER

Nội địa hóa

6.000

403

PRASE 110

Nội địa hóa

5.800

404

PREALM 110

Nội địa hóa

5.000

405

PRETY 100

Nội địa hóa

6.000

406

PRIME

Nội địa hóa

5.000

407

PROMOTO 100-110

Nội địa hóa

5.000

408

PSMOTO 110

Nội địa hóa

5.800

409

PSXIM 110

Nội địa hóa

6.000

410

QUICK 100R-110

Nội địa hóa

5.500

411

QUNIMEX 110

Nội địa hóa

5.500

412

REBAT 100-110

Nội địa hóa

6.000

413

REMEX 110

Nội địa hóa

7.000

414

RENDO 110

Nội địa hóa

8.000

415

RETOT 100

Nội địa hóa

8.000

416

REW ARS 100-110

Nội địa hóa

5.000

417

RIMA 110

Nội địa hóa

6.500

418

RIVER 100-110

Nội địa hóa

5.500

419

ROADRUNNING 100

Nội địa hóa

6.000

420

ROBOT

Nội địa hóa

5.500

421

ROMEO 100-110

Nội địa hóa

6.500

422

ROONEY 110 THI

Nội địa hóa

5.500

423

ROSSINO 100-110

Nội địa hóa

6.000

424

RS II SA4

Nội địa hóa

8.000

425

RUBITHA'S 100-110

Nội địa hóa

7.500

426

RUDY 110

Nội địa hóa

6.000

427

RXIM 110

Nội địa hóa

6.000

428

SADOKA 100

Nội địa hóa
429

SAKA 110

Nội địa hóa

5.500

430

SALUT

Nội địa hóa

11.000

431

SAMWEI 110-5

Nội địa hóa

6.500

432

SHARK-VVB 125

IKD2

44.500

433

SAPPHIRE 125S

Nội địa hóa

23.500

434

SAVI 110

Nội địa hóa

6.500

435

SAYOTA 110

Nội địa hóa

5.500

436

SAYUKI 110

Nội địa hóa

6.000

437

SCR @ 110

Nội địa hóa

6.000

438

SEAWAY 100-110

Nội địa hóa

5.000

439

SEAWAY 125

Nội địa hóa

5.500

440

SEEYES SYS 100-110

Nội địa hóa

110.000

441

SENCITY CITY 110

Nội địa hóa

7.000

442

SEVIC 100-110

Nội địa hóa

5.500

443

SEWU 110-1

Nội địa hóa

7.500

444

SHADOW 100

Nội địa hóa

5.200

445

SHHOLDAR 110

Nội địa hóa

6.500

446

SHMOTO 100-110

Nội địa hóa

6.500

447

SHOZUKA 100-110

Nội địa hóa

5.500

448

SHUZA

Nội địa hóa

5.500

449

SIAMMOTOR 110

Nội địa hóa

7.500

450

SIHAMOTO 100-110

Nội địa hóa

5.000

451

SILVA 100-110

Nội địa hóa

8.500

452

SUMBA 100

Nội địa hóa

5.000

453

SINOSTAR

Nội địa hóa

7.000

454

SINUDA 110

Nội địa hóa

5.500

455

SINVA DY10 Aa

Nội địa hóa

10.000

456

SIRENA 50-100-110

Nội địa hóa

5.500

457

SITINOS 110V

Nội địa hóa

6.000

458

SITRAM ST 100F

Nội địa hóa

11.300

459

SKYGO

Nội địa hóa

6.800

460

SKYSYM 110

Nội địa hóa

5.500

461

SOME 110

Nội địa hóa

5.500

462

SOLEX 110A

Nội địa hóa

6.000

463

SOLID

Nội địa hóa

6.600

464

SOLIO 100-110

Nội địa hóa

7.000

465

SPARI @ 110

Nội địa hóa

6.000

466

SPIDE 110

Nội địa hóa

5.500

467

SPORTSYM 110

Nội địa hóa

6.500

468

STARFA 110+

Nội địa hóa

6.000

469

STARMAX 110

Nội địa hóa

7.700

470

STEED 110

Nội địa hóa

7.500

471

STM 110

Nội địa hóa

8.300

472

STORM 100-110

Nội địa hóa

5.000

473

STRIKER

Nội địa hóa

5.500

474

SUCCESSFUL C50-S1

Nội địa hóa

5.000

475

SUFAT 100V; 110;W

Nội địa hóa

7.500

476

SUFAT W

Nội địa hóa

7.000

477

SUGAR

Nội địa hóa

5.500

478

SUKAWA C110-Z1

Nội địa hóa

6.000

479

SUKITA

Nội địa hóa

5.500

480

SUKONY

Nội địa hóa

7.000

481

SUMAX 50CKD

Nội địa hóa

7.000

482

SUMOTO 100-110

Nội địa hóa

7.500

483

SUNDAR 110

Nội địa hóa

6.500

484

SUNGGU 100-110

Nội địa hóa

5.000

485

SUNLUX 110

Nội địa hóa

5.500

486

SUNTAN 100-110S

Nội địa hóa

6.000

487

SUPER SIVA 50

Nội địa hóa

6.000

488

SUPER WAYS 110R

Nội địa hóa

7.000

489

SUPERMALAYS 100-110

Nội địa hóa

6.000

490

SUPERSTAR 110

Nội địa hóa

7.500

491

SUPPORT 100

Nội địa hóa

9.600

492

SURDA 100

Nội địa hóa

6.000

493

SURIKABEST 110

Nội địa hóa

6.000

494

SURUMA 100-110

Nội địa hóa

7.700

495

SUSABEST 100-110

Nội địa hóa

5.200

496

SUTAPAN 110

Nội địa hóa

7.300

497

SUZUKI SMASH FK 110 SP

Nội địa hóa

17.500

498

SUZUKI SMASH revo FK 110 SD

Nội địa hóa

18.500

499

SUZUKI X-BIKE FL 125 SD

Nội địa hóa

22.500

500

SVN 100-110

Nội địa hóa

6.300

501

SVTM 110

Nội địa hóa

5.500

502

SUZUKI SKYDRIVEUK VIỆT NAM 125cc

Nội địa hóa

25.000

503

SYNBAT VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

7.000

504

SWEET 110TP

Nội địa hóa

7.000

505

SYMAX 110-110

Nội địa hóa

6.500

506

SYMECOX 110S

Nội địa hóa

5.500

507

SYMELGO 110

Nội địa hóa

5.500

508

SYMEN 110

Nội địa hóa

5.500

509

SYMINEO

Nội địa hóa

6.500

510

SYMINNEO

Nội địa hóa

6.500

511

SYNELGO

Nội địa hóa

5.000

512

SYTTA

Nội địa hóa

6.000

513

SZNI

Nội địa hóa

5.500

514

TACT 50

Nội địa hóa

13.800

515

TAKEN 110

Nội địa hóa

5.200

516

TALENT 100

Nội địa hóa

5.500

517

TEAM 110X

Nội địa hóa

5.500

518

TECHNIC 110P-100

Nội địa hóa

5.500

519

TELLO 110

Nội địa hóa

7.500

520

TENDER 110

Nội địa hóa

5.500

521

TENSIN

Nội địa hóa

6.500

522

TIANMA TM100-6

Nội địa hóa

6.000

523

TIRANA

Nội địa hóa

5.300

524

TD 100WCII100E VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

8.000

525

TOXIC 110

Nội địa hóa

5.500

526

TRACO 110

Nội địa hóa

5.000

527

TRAENCO MOTO 100-110

Nội địa hóa

5.500

528

VALENTI

Nội địa hóa

6.500

529

VAMAHA 110

Nội địa hóa

7.500

530

VCM

Nội địa hóa

5.000

531

VCM 125

Nội địa hóa

6.000

532

VECSTAR 100

Nội địa hóa

6.000

533

VEMVIPI 110

Nội địa hóa

5.500

534

VENTO REBELLIAN 150

Nội địa hóa

53.000

535

VICKY 100-110

Nội địa hóa

7.200

536

VICTORY 50-100-110

Nội địa hóa

5.700

537

VIDAGIS

Nội địa hóa

6.500

538

VIEXIM 110

Nội địa hóa

6.500

539

VIEXIM 125

Nội địa hóa

7.000

540

VIGOUR 110-1

Nội địa hóa

6.500

541

VIJABI 110

Nội địa hóa

5.500

542

VINA HOÀNG MINH

Nội địa hóa

5.000

543

VINA SHIN 100-110

Nội địa hóa

5.500

544

VINA WIN 100-110

Nội địa hóa

5.500

545

VIOLET

Nội địa hóa

6.500

546

VISICO 110

Nội địa hóa

5.500

547

VVAV @ 125

Nội địa hóa

7.000

548

VVAVEA 110

Nội địa hóa

6.000

549

VYEM

Nội địa hóa

65.000

550

WADER 110

Nội địa hóa

8.000

551

WAIT 110A1

Nội địa hóa

7.500

552

WAKE UP

Nội địa hóa

6.000

553

WALLET 110

Nội địa hóa

6.000

554

WAMUS

Nội địa hóa

5.200

555

WANGGUAN 110

Nội địa hóa

6.000

556

WANLI 110

Nội địa hóa

6.000

557

WARAI - RX 110C

Nội địa hóa

6.500

558

WARE 110

Nội địa hóa

6.000

559

WARLIKE 110

Nội địa hóa

6.500

560

WARM C110-1

Nội địa hóa

6.000

561

WARM 50

Nội địa hóa

6.500

562

WARY 110

Nội địa hóa

5.500

563

WAVINA 110 - 110-1

Nội địa hóa

5.500

564

WAXEN

Nội địa hóa

5.500

565

WAYEC C100-1

Nội địa hóa

6.000

566

WAYMAN

Nội địa hóa

5.500

567

WAYMOTO 110

Nội địa hóa

5.700

568

WAYSEA 100-110

Nội địa hóa

6.000

569

WAYTHAI

Nội địa hóa

6.500

570

WAYXIN 100-110

Nội địa hóa

5.000

571

WAZEHUNDA 100-110

Nội địa hóa

5.500

572

WEINA 100

Nội địa hóa

6.000

573

WELKIN 100-110

Nội địa hóa

6.000

574

WELL 110

Nội địa hóa

5.500

575

WIDER 110

Nội địa hóa

5.500

576

WINBUTAN

Nội địa hóa

5.500

577

WINDY 110K

Nội địa hóa

7.500

578

WIRUCO 100-110

Nội địa hóa

6.300

579

WISE 110S

Nội địa hóa

8.000

580

WISH 110

Nội địa hóa

8.000

581

WIVERN 100

Nội địa hóa

5.000

582

WOANTA 100

Nội địa hóa

5.500

583

WOLER 110

Nội địa hóa

5.500

584

WONDER

Nội địa hóa

6.000

585

WUSPOR 100-110

Nội địa hóa

8.000

586

XANPANECO

Nội địa hóa

7.500

587

XE MAVY

Nội địa hóa

5.500

588

XINHA 100X

Nội địa hóa

5.500

589

XIONGSHI 125S

Nội địa hóa

12.000

590

XIONGSHI 110

Nội địa hóa

7.000

591

XOLEX 110

Nội địa hóa

5.500

592

YADLUXE

Nội địa hóa

6.500

593

YAMAHA EXCITER - 1S92

Nội địa hóa

28.900

594

YAMAHA EXCITER-55P1; 134,4cc

IKD-2011

36.700

595

YAMAHA EXCITER-IS94 (vành đúc)

Nội địa hóa

29.500

596

YAMAHA JUPITER 5B95 (đĩa)

Nội địa hóa

24.000

597

YAMAHA JUPITER -5B92

Nội địa hóa

23.500

598

YAMAHA JUPITER -5B94

Nội địa hóa

25.000

599

YAMAHA Jupiter -5B96 (vành đúc)

Nội địa hóa

24.500

600

YAMAHA MIO CLASSICO 4D12

Nội địa hóa

22.000

601

YAMAHA MIO ULTIMO 4P83

Nội địa hóa

22.000

602

YAMAHA MIO ULTIMO 4P84

Nội địa hóa

21.000

603

YAMAHA MIO ULTIMO-23B3

Nội địa hóa

21.000

604

YAMAHA NEW CYGNUSX 125

Nội địa hóa

40.000

605

YAMAHA NOUVO-22S2 113,7cc

Nội địa hóa

26.600

606

YAMAHA EXCITER-1S9A 134,4cc

IKD

35.000

607

YAMAHA JUPITER VIỆT NAM 114cc

Nội địa hóa

27.000

608

YAMAHA JUPITER VIỆT NAM 112cc

Nội địa hóa

24.000

609

YAMAHA-TAX VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

8.000

610

YAMAHA IKD VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

7.000

611

YAMAHA EXCITER VIỆT NAM 134cc

Nội địa hóa

31.000

612

YAMAHA MIO VIỆT NAM 114cc

Nội địa hóa

20.000

613

YAMAHA TLENTA VIỆT NAM 124cc

Nội địa hóa

16.000

614

YAMAHA 11-VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

7.000

615

YAMAHA TAURUS VIỆT NAM 114cc

Nội địa hóa

16.000

616

YASUTA VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

6.000

617

YAMAHA NOUVO-2B56 113,7cc

IKD

25.600

618

YAMAHA GRAVITA-31C2, 113,7cc

IKD

25.200

619

YAMAHA LEXAM-15C2, 113,7cc

IKD

26.300

620

YAMAHA LEXAM 113cc

IKD

27.700

621

YAMAHA NOUVO-5P11, 132,6cc

Nội địa hóa

31.000

622

YAMAHA NOUVO-5VD1, 113,7cc

Nội địa hóa

23.320

623

YAMAHA RUBY FY 100T-8

Trung Quốc

20.000

624

YAMAHA Sirius-5C62 (thắng đĩa)

Nội địa hóa

17.000

625

YAMAHA Sirius-5C63 (thắng đùm)

Nội địa hóa

16.000

626

YAMAHA Sirius-5C64 (thắng đĩa)

Nội địa hóa

17.500

627

YAMASU 110

Nội địa hóa

5.500

628

YAMEN 110-1

Nội địa hóa

8.750

629

YAMOTO 110

Nội địa hóa

6.500

630

YAMOTOR 110

Nội địa hóa

7.000

631

YIHAO 100

Nội địa hóa

7.000

632

YMH KWA 110

Nội địa hóa

8.500

633

YMH KWAMAX 110

Nội địa hóa

8.500

634

YMH MAXNEO 100

Nội địa hóa

8.500

635

YMH 8X110

Nội địa hóa

8.000

636

YMHMAXNEO ARMANI-50

Nội địa hóa

10.000

637

YMT

Nội địa hóa

5.500

638

YMJ 50

IKD-2011

8.500

639

YOSHIDA 100-110

Nội địa hóa

6.200

640

YUMATI 100-110

Nội địa hóa

6.600

641

ZALUKA 110

Nội địa hóa

6.500

642

ZAPPY

Nội địa hóa

5.500

643

ZEBRA 110

Nội địa hóa

8.400

644

ZEKKO 110-1

Nội địa hóa

5.200

645

ZEMBA 110

Nội địa hóa

6.000

646

ZINDA 110

Nội địa hóa

5.500

647

ZONGSHEN 110

Nội địa hóa

7.000

648

ZONLY

Nội địa hóa

5.500

649

ZONOX 110T

Nội địa hóa

6.500

650

ZUKEN 100

Nội địa hóa

6.000

651

ZXMOTOR

Nội địa hóa

6.500

652

ZYMAS 110

Nội địa hóa

7.000

653

ZYMAS 110S

Nội địa hóa

5.500

654

PROUD VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

7.000

655

K WASAKI VIỆT NAM

Nội địa hóa

7.000

656

REBEL RB 125 VIỆT NAM 125cc

Nội địa hóa

23.000

657

REBEL SPORT VIỆT NAM 170cc

Nội địa hóa

27.000

658

SVM VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

10.000

659

SUZUKIGZ VIỆT NAM 125cc

Nội địa hóa

23.000

660

WAZELET VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

6.000

661

ESH @ e150 VIỆT NAM 150cc

Nội địa hóa

50.000

662

FUNIDA VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

6.000

663

GIAMAHA VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

7.000

664

KITOSU VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

6.000

665

ORIGIN VIỆT NAM 110cc

Nội địa hóa

6.000

666

REBE USA TRUNG QUỐC 150cc

Nội địa hóa

30.000

667

CÁC LOẠI XE KHÁC 100-VIỆT NAM 100-100cc

Nội địa hóa

8.000

668

ATTILAELIZATH EF1

Nội địa hóa

33.500

669

PIAGGIO liberty RST 125

Nội địa hóa

87.000

670

PIAGGIO ZIP 100

Nội địa hóa

34.000

671

PIAGGIO Fly 125

Nội địa hóa

51.200

672

VESPA LX 125 MY 2010 VIỆT NAM

Nội địa hóa

64.700

673

VESPA LX 150 MY 2010 VIỆT NAM

Nội địa hóa

78.000

674

VESPA LX 150 MY 2010 special VIỆT NAM66.500

Nội địa hóa

66.500

675

VESPA S 125 VIỆT NAM

Nội địa hóa

67.500

676

VESPA S 150 VIỆT NAM

Nội địa hóa

79.500

677

ELIZABETHEF (VUA)

Nội địa hóa

32.000

678

HONDA SHADOW 750cc

Nội địa hóa

285.000

679

YAMAHA JUPITER 31C5; 113,7cc; SX năm 2011

Nội địa hóa

27.800

680

YAMAHA NOUVO; 124,9CC; SX năm 2012

Nội địa hóa

36.000

681

YAMAI-TAX; 50cc; SX năm 2011

Nội địa hóa

8.700

682

KYMCO JOCKEY; 124,6cc; SX năm 2011

Nội địa hóa

26.200

683

ETS 107 cm3; SX năm 2011

Nội địa hóa

7.200

684

CAVALRY 107 cm3; SX năm 2011

Nội địa hóa

6.200

685

SYM ELEGANT S-SAS; 97,2 cm3; SX năm 2011

Nội địa hóa

11.500

686

SYM ELEGANT SR-SAS; 97,2 cm3; SX năm 2011

Nội địa hóa

12.500

687

SYM ELEGANT S-SAS; 97,2 cm3; SX năm 2012

Nội địa hóa

12.200

688

REBEL USA CB125R; 124 cm3; SX năm 2011

Nội địa hóa

36.000Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

tải về 3.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương