Cl freight int’l cotải về 43.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2022
Kích43.5 Kb.
#53846
SUA MNF DANANG
JED Code 2018 Final, CNXHKH BAI GIANG, Lê-Trần-Tố-Uyên, NGUYEN NGOC THANG

CTY TNHH ĐẠI AN THỊNH VƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
K171/74, Bùi Quốc Khánh, Khu 8, Phường Chánh Nghĩa Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam oo00oo
Soá:
Bình Dương, Ngày 07 tháng 09 năm 2022
Kính gửi: LÃNH ĐẠO CHI CỤC HẢI QUAN CK CẢNG ĐÀ NẴNG
(V/v: Xin điều chỉnh Manifest)
CTY TNHH ĐẠI AN THỊNH VƯỢNG, có nhận nhập khẩu 1 lô hàng từ SHANGHAI về cảng Cát Lái ngày 06/09/2020 với chi tiết như sau :

 • Tên tầu: JOSEPHINE MAERSK V. 234S

 • Số vận đơn của hãng tàu: 221107849 (giao cho CTY TNHH ĐẠI AN THỊNH VƯỢNG)

 • Số vận đơn phụ : SINO22080019

 • Hàng hóa:

 • Số kiện: 30 PACKAGES

 • Trọng lượng: 26599.000 KGS

 • Số khối: 50.7700 CBM

 • Cảng dỡ hàng: CÁT LÁI

 • Số cont/seal: SUDU8722550/ML-CN0505643

 • CTY TNHH ĐẠI AN THỊNH VƯỢNG chưa phát lệnh giao hàng HBL số: 221107849

 • Thời gian khai báo nhập cảnh 02/09/2022

 • Số khai báo : 22076819

Do sai sót trong quá trình khai báo, chúng tôi đã thể hiện sai mô tả hàng hóa của bill 221107849, nay chúng tôi xin chỉnh sửa và cam kết chịu trách nhiệm vấn đề chỉnh sửa trên.

HIỆN LÀ

XIN CHỈNH SỬA

DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS:
BUILDING LUMBER
H.S CODE 4421999090
CNC DOUBLE END SANDER
H.S CODE 8465930000
KNIFE GRINDING MACHINE
H.S CODE 8465100000
VERTICAL MILLING MACHINE
H.S CODE 8465930000

DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS:
BIRCH LUMBER : h.s 440796
CNC DOUBLE END SANDER: h.s 846593
KNIFE GRINDING MACHINE: h.s 846090
VERTICAL MILLING MACHINE:h.s 846592
SUCTION PIPE: h.s 391739

Mọi chi tiết khác không đổi, không ảnh hưởng đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế và chính sách quản lý hàng hóa XNK. Chúng tôi cam kết lô hàng này chưa được mở kiểm tra thực tế, chưa mở tờ khai hải quan và chưa phát lệnh giao hàng số Bill: 221107849
Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xin điều chỉnh và chưa xin điều chỉnh với nội dung khác.
Kính mong Hải Quan giúp đỡ cho chúng tôi.
Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.
Tiếp nhận thông báo điều chỉnh Manifest CTY TNHH ĐẠI AN THỊNH VƯỢNG
……………… ngày …………. tháng …………năm 2022
XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN
tải về 43.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương