Chuyển quyền sở hữu do thừa kế ck. Trình tự thực hiệntải về 20.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích20.41 Kb.
#20339
Chuyển quyền sở hữu do thừa kế CK.
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: TCPH chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 28 Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của VSD và gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tới VSD.

+ Bước 2: VSD nhận hồ sơ, chuyển cho đơn vị thẩm định và xử lý trong vòng 05 ngày làm việc

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: gửi công văn chấp thuận việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán và thực hiện hạch toán việc chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trên hệ thống.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: gửi công văn đề nghị bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cho TCPH/TVLK

+ Bước 3:

Trường hợp đã được chấp thuận chuyển quyền sở hữu: TCPH/TVLK nộp phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán (nếu có). TCPH có trách nhiệm cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và TVLK có trách nhiệm hạch toán số dư chứng khoán trên tài khoản của nhà đầu tư.

Trường hợp chưa được chấp thuận chuyển quyền sở hữu: TCPH/TVLK tiếp tục bổ sung hồ sơ hoặc hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung hồ sơ theo công văn của VSD.- Cách thức thực hiện:

  • Gửi Hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế trực tiếp tại trụ sở VSD

  • Theo đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế (Mẫu 16B/ĐKCK) kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ của bên nhận thừa kế và Giấy chứng tử của bên để lại tài sản thừa kế.

2. Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước) (trường hợp bên nhận thừa kế là cá nhân).

3. Trường hợp thừa kế theo di chúc:

a. Bản sao hợp lệ Di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật;

b. Văn bản phân chia tài sản thừa kế trong trường hợp di chúc không ghi rõ số lượng chứng khoán.

4. Trường hợp thừa kế theo pháp luật:

a. Bản tường trình của người nhận thừa kế về các mối quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế, trong đó liệt kê đầy đủ thông tin về hàng thừa kế của người để lại thừa kế (vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi…) và cam kết về tính chính xác của các thông tin kê khai trong bản tường trình, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh tranh chấp;

b. Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh mối quan hệ nhân thân nêu tại bản tường trình nêu trên (giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy chứng tử...);

c. Bản sao hợp lệ văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế (trường hợp có nhiều người trong diện được nhận thừa kế)/văn bản khai nhận di sản thừa kế (trường hợp chỉ có một người trong diện được nhận thừa kế) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d. Bản sao hợp lệ Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (trường hợp người nằm trong diện thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế)/văn bản ủy quyền đứng tên sở hữu quản lý di sản thừa kế (trường hợp những người nằm trong diện thừa kế ủy quyền cho người khác) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

e. Trường hợp người nhận thừa kế là người chưa thành niên phải có văn bản xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.

5. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán và Văn bản của Thành viên nơi bên để lại thừa kế mở tài khoản gửi VSD xác nhận về số dư chứng khoán lưu ký và cam kết phong tỏa trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu. Trường hợp chứng khoán chưa lưu ký, TCPH chịu trách nhiệm thu hồi Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán của bên để lại thừa kế

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày VSD nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

- Đối tượng thực hiện : Tổ chức phát hành hoặc công ty chứng khoán nơi thành viên mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Cơ quan thực hiện :

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: VSD+ Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký chứng khoán
- Kết quả thực hiện : Công văn chấp thuận việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế.

- Phí (nếu có): 0,1% giá trị giao dịch nếu không thuộc các trường hợp CQSH: giữa vợ với chồng, cha mẹ đẻ với con đẻ, cha mẹ nuôi với con dâu, cha mẹ chồng với con dâu, cha mẹ vợ với con rể, ông nội bà nội với cháu nội, ông ngoại bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau.

- Tên mẫu đơn (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

  • 16B/ĐKCK: Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý:

  • Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

  • Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

+ Quyết định số 2280/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

  • Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán và Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

  • Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các SGDCK và VSD;

  • Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của VSD về việc ban hành Quy chế về hoạt động đăng ký chứng khoán.


tải về 20.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương